آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ مهر ۱, چهارشنبه

‏پاسخ آيت الله العظمى منتظرى به نامه آقاى مهندس ميرحسين موسوى ‏متن نامه آقاي مهندس ميرحسين موسوي :
 
‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏
 
 
 ‏مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى منتظرى (دام ظله)
‏ ‏با سلام ; پيرو حوادث چند ماهه اخير بيانيه ضميمه از سوى اينجانب صادر‏ ‏شده است . احساس نيازى كه همواره براى همفكرى و همكارى با مرجعيت‏ ‏گرانقدر و روحانيت متعهد وجود دارد مرا تشويق كرد تا نسخه اى از آن را‏ ‏جهت اخذ راهنمايى تقديم كنم .
‏ ‏اولين هدف در اين بيانيه آن است كه اگر خشم و نارضايتى در مردم به‏ ‏وجود آمده است آنان تصور نكنند كه اين احساسات منفى انباشته شده در‏ ‏ضميرشان متوجه دين است . اين رسالتى است كه به نظر مى‎رسد بر عهده ‏ ‏تمامى كسانى كه اسلام بر آنان حق حيات دارد و در رأس آنان روحانيت‏ ‏اسلام قرار گرفته باشد تا اجازه ندهند اقشار مختلف ، على الخصوص جوانان‏ ‏كه اينك اكثريت جامعه ما را نيز شكل مى‎دهند ميان برداشت هاى‏ ‏نادرست ، گزينشى و سطحى از دين و حقيقت آن اشتباه كنند و بر اثر‏ ‏هيجان هاى عاطفى از اسلام فاصله بگيرند.
‏ ‏رسانه هاى دولتى اصرار دارند كه ما را مسبب و محرك حوادث اين چند‏ ‏ماهه معرفى كنند، حال آن كه رفتارهاى مسئولان كشور نه فقط در‏ ‏انتخابات ، بلكه از سال ها پيش هيمه هايى را انباشته بود كه با خطاهاى اين‏ ‏ايام شعله ور شد و با باد نخوتى كه بر آن دميدند ابعاد اين آتش روز به روز‏ ‏توسعه پيدا كرد. اينجانب قطعا حق را به مردمى مى‎دهم كه با برخوردهاى‏ ‏غيراسلامى ، غيرقانونى و غيرمنصفانه حقوقشان پايمال شده است ; و با‏ ‏استناد به مدارك غيرقابل انكار بدون ترديد اعتقاد دارم كه در انتخابات‏ ‏تقلب هاى سازمان يافته و وسيع رخ داده است . در عين حال اگر در موجى‏ ‏كه از خشم مردم برخاسته است احساس خطر براى اصل كشور و اصل‏ ‏نظام نمى كردم ، برايم سخت نبود كه بيست سال ديگر سكوت كنم .
‏ ‏اما اين گونه نبود و نيست كه مردم با سكوت يا سازش يك نفر دست از‏ ‏حركت خود بردارند، بلكه پس از مدت كوتاهى بلاتكليفى به زودى اين‏ ‏حركت از نو و با شكلى كور و در حالى كه به هيچ يك از دلبستگان به نظام‏ ‏اعتماد نداشت آغاز مى‎شد، و چه بسا ديگرانى كه براى اين كشور و ملت‏ ‏خواب هاى ناگوار ديده اند در هدايت آن به سوى منافع و مطامع خود طمع‏ ‏مى‎كردند.
‏ ‏هدف ديگر از اين بيانيه و نيز بيانيه ها و حركات قبلى اين است كه‏ ‏تكاپوهاى مردم در چهارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشكنى هاى‏ ‏خطرناك نيفتد. اين خطرى است كه اگر محقق شود به راحتى مى‎تواند از‏ ‏ايران افغانستان و عراقى ديگر بسازد. ما نمى توانيم براى خوش آمد كسانى‏ ‏كه نمى توانند اين خطر را ببينند وظيفه خود را در پيشگيرى از آن فراموش‏ ‏كنيم ، كما اين كه نمى توانيم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته هاى به‏ ‏حق مردم و بازگو كردن آن در گفته هاى خود از آنان دعوتى براى آرامش‏ ‏داشته باشيم .
‏ ‏مرحوم ملا محسن فيض كاشانى در رساله الفت نامه غايت اكثر تكاليف‏ ‏شرعيه را حصول محبت و الفت اجتماعى ذكر مى‎كند. نتيجه اى كه از اين‏ ‏محبت و الفت ناشى خواهد شد همان چيزى است كه در علوم جديد از آن با‏ ‏عنوان شبكه هاى اجتماعى نام مى‎برند، به عنوان راهى براى مهار حكومت‏ ‏و بازداشتن آن از تكرار خطاهايش ، و به مثابه روشى كه به سرزندگى‏ ‏اجتماعى بينجامد و بسترى كه توان ها و عواطف به هيجان آمده را در بستر‏ ‏خود جاى دهد و از سرريزهاى تخريب كننده آن جلوگيرى كند، تقويت‏ ‏شبكه هاى اجتماعى در اين بيانيه توصيه شده است . اين پيشنهاد‏ ‏مى‎توانست بنا بر آن چيزى كه فيض مى‎فرمايد رونويسى از نسخه اسلام‏ ‏تلقى شود، اگر چه كسانى كه در بى انصافى مبالغه مى‎كنند آن را رونويسى از‏ ‏نسخه سيا خوانده اند.
‏ ‏و سرانجام در اين بيانيه راهكارهايى براى برون رفت از بحران فعلى ارائه‏ ‏شده است كه اميدوارم مورد اعتنا قرار گيرند.
‏ ‏‏1388/6/21‏‏
‏ ‏با احترام - مير حسين موسوى ‏


پاسخ آيت الله العظمي منتظري :
 
‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏
 
 ‏جناب آقاى مهندس ميرحسين موسوى دامت توفيقاته
‏ ‏پس از سلام و تحيت ; نامه مورخ ‏1388/6/21‏ جنابعالى همراه با ضميمه ‏ ‏آن واصل و ملاحظه گرديد. شخصيت جنابعالى و تعهدتان نسبت به‏ ‏ارزشهاى دينى و اخلاقى و اهداف انقلاب و خدمات ارزنده دولت شما در‏ ‏دوران جنگ تحميلى و حمايت هاى مكرر مرحوم امام خمينى (ره ) از شما براى‏ ‏همگان روشن است . در جريان انتخابات رياست جمهورى اخير و وقايع و‏ ‏فجايع بعد از آن كه شما مورد توجه اقشار وسيعى از مردم و نخبگان قرار‏ ‏گرفتيد، در حقيقت از آزمايش و ابتلاء بزرگى در پيشگاه خداوند متعال و‏ ‏در مقابل مردم آگاه ، سربلند بيرون آمديد; و تاكنون در حد امكان و توان‏ ‏خويش از حقوق تضييع شده مردمى كه با شركت در انتخابات رياست‏ ‏جمهورى افتخار بزرگى را براى كشور آفريدند دفاع نموديد، كه جاى بسى‏ ‏تقدير و تشكر دارد.

‏ ‏امور پيشنهادى ضميمه نامه جنابعالى كه در حقيقت تقويت و فعال نمودن‏ ‏شبكه هاى اجتماعى و نهادهاى مردمى است ، امورى معقول و سنجيده و‏ ‏مطابق مقتضاى حال و شرايط كشور، و نيز مطابق دستور قرآن است كه‏ ‏مى‎فرمايد: (يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا...)، (سوره ‏ ‏آل عمران ، آيه 200); اگر با انصاف و به دور از تنگ نظرى مورد بررسى قرار‏ ‏گيرد و آنها را عملى سازند و جو پليسى و بگير و ببند كنونى خاتمه يابد،‏ ‏مى‎تواند راه مفيد و موثرى براى برون رفت از بحران كنونى - كه در اثر‏ ‏قدرت طلبى و خودخواهى و غرور و ندانم كارى ها دامنگير جمهورى‏ ‏اسلامى شده است - باشد و سنگ بناى تحولى مثبت در جهت اصلاح نظام‏ ‏و حفظ آن از خطر فروپاشى و انشقاق و پراكندگى صفوف ملت‏ ‏گردد.

‏ ‏البته توجه داريد راه اصلاحى مذكور كه شما در جهت دفاع از حقوق مردم و‏ ‏نجات جمهورى اسلامى از اين بحران بزرگ انتخاب كرده ايد بس دشوار‏ ‏بوده و در معرض فشارها و تهديدهاى بسيارى از ناحيه كسانى است كه‏ ‏اين بحران را ايجاد كرده اند. مطمئن باشيد كه با اتحاد و صبر و استقامت ،‏ ‏خداوند بنا بر وعده خود، راههاى هدايت براى پيروزى را به مردم عزيز‏ ‏عنايت مى‎فرمايد. (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع‏ ‏المحسنين )، (سوره عنكبوت ، آيه 69); و از طرفى استقامت در اين راه الهى ،‏ ‏انسان را محل نزول فرشتگان همراه با بشارت آنان به ايمنى و نداشتن ترس و‏ ‏اندوه مى‎سازد. (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم‏ ‏الملائكة ان لاتخافوا و لاتحزنوا...)، (سوره فصلت ، آيه 30).

‏ ‏متأسفانه بعد از انتخابات ، عده اى از نخبگان و فعالان سياسى و مطبوعاتى‏ ‏بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون براى اعتراف گيرى هاى‏ ‏غير حقيقى و دروغين مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از‏ ‏رسانه هاى عمومى پخش گرديد، و اين مسلم و بديهى است كه اقرار‏ ‏شخص بر عليه شخص ديگرى در چنين شرايطى معتبر و مسموع نيست ;‏ ‏بلكه آنچه بيشتر مورد تأكيد روايات مستفيضه مى‎باشد اين است كه حتى‏ ‏اقرار شخص بر عليه خودش در زير هر گونه فشار و شكنجه اعم از تهديد،‏ ‏تجريد، حبس ، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد. (وسايل الشيعة ، جلد 18، صفحه 497 و 498; و دراسات فى ولاية الفقيه ، جلد دوم ، صفحه ‏ ‏378).

‏ ‏و اجتهاد در مقابل نص اين روايات ، صحيح نيست ; و نظردادن در مقابل‏ ‏آنها بدعتى واضح است ، و اصل "اقرار العقلاء على انفسهم جايز" فقط در‏ ‏شرايط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است .

‏ ‏علاوه بر اين ، در اصل سى و هشتم قانون اساسى آمده است : "هر گونه‏ ‏شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به‏ ‏شهادت ، اقرار و يا سوگند مجاز نيست ; و چنين شهادت و اقرار و سوگندى‏ ‏فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات‏ ‏مى‎شود." طبق عموم و اطلاق اين اصل ، هر گونه شكنجه اى براى‏ ‏اعتراف گيرى و كسب اطلاعات مجازات دارد، و اقرارها و اعترافات گرفته‏ ‏شده از اين طريق نيز ارزش و اعتبارى ندارد.

‏ ‏روشن است كه حبس در سلول انفرادى بويژه در دراز مدت كه متهم را‏ ‏زير فشار وادار به اعتراف مى‎كند از مصاديق بارز شكنجه است ; و با‏ ‏اعمال فشار و شكنجه ، مخصوصا به شكل وحشتناكى كه در دوره اخير انجام‏ ‏شده و شرايط غيرعادى كه در پى آن وجود دارد، اعترافات متهم حتى بر‏ ‏عليه خودش نيز معتبر و مسموع نيست ; حتى اگر متهم بارها در آن شرايط و‏ ‏از طريق مصاحبه و ميزگرد اعتراف و اعلام كند كه خطا كرده و مرتكب‏ ‏اشتباه و جرم شده است ، اعترافات مكرر با وجود آن شرايط در بى اعتبار‏ ‏بودن ، حكم همان اعتراف اوليه را دارد.

‏ ‏همچنين در اصل سى و نهم قانون اساسى آمده است : "هتك حرمت و حيثيت‏ ‏كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زندانى يا تبعيد شده به هر‏ ‏صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است ."

‏ ‏حال چگونه شده است كه افراد سرشناسى كه سالها براى اين نظام خدمت‏ ‏كرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض ديد ميليونها نفر‏ ‏مورد هتك حرمت و حيثيت قرار گرفته اند ولى هيچ كس در قبال اين مسأله‏ ‏نه تنها مجازات نمى شود بلكه مورد تأييد و تشويق قرار گرفته و اعترافات‏ ‏نيز معتبر شمرده مى‎شود؟!

‏ ‏آنچه در اين خصوص مشكل را بيشتر كرده و اعترافات را بى اعتبارتر‏ ‏مى‎كند اين است كه در سيستم قضايى كنونى كشور، مدعى و طرف دعوا‏ ‏در مقابل متهمان سياسى كه جريان فكرى مقابل حاكميت هستند، خود‏ ‏اعتراف گيران و محاكم قضايى وابسته به حاكميت است ; و نزد هيچ عقل‏ ‏سليمى در هيچ كجاى جهان ، اين گونه اعترافات و نيز حكم و داورى ‏ ‏متعاقب آن ، كمترين ارزش حقوقى و قضايى را ندارد; چون در چنين‏ ‏محكمه اى مدعى و قاضى يكى است و فلسفه وجود هيأت منصفه كه در اصل‏ ‏168 قانون اساسى آمده است همين است ، كه متأسفانه به اين اصل هم مانند‏ ‏بسيارى از اصول قانون اساسى بى توجهى شده و به آن عمل نمى شود.

‏ ‏اقدامات اخير حاكميت و دادگاههاى نمايشى آن علاوه بر اين كه خلاف شرع‏ ‏و خلاف مصالح كشور و اسلاميت و جمهوريت نظام و از بدعت هاى بارز‏ ‏مى‎باشد، برخلاف مصلحت دنيوى خود حاكمان كه مى‎خواهند حكومت و‏ ‏رياست كنند نيز مى‎باشد. حاكميت اگر به جاى سركوب مردم و ايجاد‏ ‏فجايع اخير، عقل و شعور سياسى را حكم قرار داده و به تذكرات بعضى از‏ ‏بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و يك هيأت بيطرف و‏ ‏مرضى الطرفين را براى رسيدگى به شبهات انتخاباتى تعيين نموده بود، هرگز‏ ‏گرفتار بحران عدم مشروعيت كنونى نمى شد. حكومتى كه در آن اقشار‏ ‏وسيعى از مردم و نخبگان ، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نيست . اگر‏ ‏حكومت كردن با اين شيوه و روش و با ايجاد رعب و خفقان و استبداد و‏ ‏سركوب و پر كردن زندانها از نخبگان و آزادى خواهان و گروههاى سياسى‏ ‏مختلف ممكن بود، رژيم شاه توانسته بود حكومت خود را حفظ كند و هنوز‏ ‏پابرجا بود.

‏ ‏نظامى كه تحت لواى اسلام بوده و افتخار شيعه بودن را دارد با انجام چنين‏ ‏اعمالى نه تنها در سطح جهان ، بلكه در كشور و در ميان توده ها و جوانان ‏ ‏خودمان نيز موجب بدبينى نسبت به اسلام و دين گشته ، و عجز اسلام از‏ ‏تحقق عدالت در جامعه را اعلام مى‎كند; و متأسفانه تصميم گيرندگان امور‏ ‏بر اين حقيقت روشن چشم بسته اند و به مدح مداحان و چاپلوسى‏ ‏تملق گويان - كه طبق حديث پيامبر خدا(ص ) بايد خاك بر دهان آنان ريخته‏ ‏شود - دل خوش كرده اند.

‏ ‏سلامتى و توفيق جنابعالى را در پيمودن اين راه خطير از خداوند بزرگ‏ ‏مسألت دارم .
‏ ‏والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
‏31 شهريور ماه 1388 - 2 شوال 1430‏
‏قم المقدسة - حسينعلى منتظرى ‏

اخبار سه شنبه / 31 / 6 / 88

رفسنجانی: بزرگان مشغول تدوین راه برون رفت از وضعیت فعلی هستند

مجلس خبرگان رهبری با سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در تهران اجلاس سه روزه خود را آغاز کرده است.

روز سه شنبه، 22 سپتامبر (31 شهریور)، ششمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، کار خود را آغاز کرد و علاوه بر سخنان تعدادی از اعضای مجلس، ارائه گزارش های غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل، و سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، در مورد مسایل داخلی و خارجی، از جمله موضوع هسته ای، در دستور کار اجلاس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران - ایلنا - در جلسه روز سه شنبه، علاوه بر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی، احمد خاتمی و قربانعلی دری نجف آبادی، اعضای هیات رئیسه مجلس، حضور داشتند اما محمد یزدی، دیگر نایب رئیس مجلس، در جایگاه هیات رئیسه دیده نمی شد.

آقای رفسنجانی در آغاز سخنان خود، بدون اشاره به برگزاری تظاهرات مخالفان دولت در روز جمعه گذشته - روز قدس - در ایران، آنچه را که "حضور با شکوه مردم در راهپیمایی روز قدس" می خواند مورد تقدیر قرار داد و گفت که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی هم، از "حضور یکپارچه مردم" در این راهپیمایی ابراز رضایت کرده است.

وی با یادآوری هفته دفاع مقدس، که به مناسبت سالگرد حمله عراق به ایران، از امروز آغاز می شود، از سرنوشت صدام حسین و حامیان او ابراز رضایت کرد اما افزود که ایران هنوز تمام حقوق خود در جنگ با عراق را دریافت نکرده است.

رئیس مجلس خبرگان در بخشی از سخنان خود مسایل داخلی را "قابل ملاحظه" خواند و ضمن توصیه به هشیاری، با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و هشدار نسبت به "جنگ روانی که بیگانگان دست اندر کار آن هستند" گفت که "مقداری درنگ و تامل مسایل را می تواند به سمت وضع خوبی ببرد مشروط بر اینکه هم شرایط را به خوبی ارزیابی کنیم و هم به موقع تصمیم بگیریم."

اکبر هاشمی رفسنجانی افزود که "اتحاد ملت ما امروز بزرگترین وسیله دفع شرها و جلو بردن امور کشور است و باید ابزار این اتحاد را به خوبی آماده کرده و زمینه های آن و عوامل ایجاد نشاط در جامعه و به خصوص در جوانان و تحصیل کردگان را فراهم کنیم."

اقای رفسنجانی بر ارتباط بین حوزه های دینی و دانشگاه تاکید نهاد و در مورد نقش روحانیون در جمهوری اسلامی، گفت که تاکنون بین نظام و مراجع تقلید مشکلی وجود نداشته و ابراز امیدواری کرد که در آینده هم مشکلی پیش نیاید.

اظهارات رئیس مجلس خبرگان در حالی بیان می شود که اخیرا شماری از مراجع تقلید نسبت به سیاست های دولت و نحوه برخورد با منتقدان و معترضان ابراز نگرانی و ناخرسندی کرده اند.

تدوین متنی برای خاتمه وضعیت فعلی

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به سخنان آیت الله خامنه ای در خطبه نماز عید فطر در روز یکشنبه این هفته، گفت که "ایشان فضای تهمت و مشاجرات را محکوم کردند که نشانه توجه به نقطه چرکینی است که باعث می شود دلها را از هم دور کند."

هیات رئیسه مجلس - عکس از خبرگزاری کار ایران

آقای رفسنجان افزود "همه توجه کنند که فضای تهمت و ایجاد نا امنی فکری برای دیگران، و آلوده کردن فضا، به بدبینی منجر می شود که مانند خوره همه چیز را می خورد" و افزود "همه ما، مسئولان و تریبون داران باید به این موارد توجه کنیم تا فضا بیش از این آلوده نشود."

اکبر هاشمی رفسنجانی و برخی از اعضای خانواده او در جریان مناظره های انتخاباتی و در جریان نا آرامی پس از انتخابات، هدف انتقادهای تند از سوی محمود احمدی نژاد و طرفداران او قرار داشته اند.

رئیس مجلس خبرگان در اشاره ضمنی به شرایط کنونی جمهوری اسلامی، از اقداماتی برای رفع بحران سیاسی کنونی خبر داد و گفت "افراد خیرخواه و با تجربه در حال تنظیم مطالبی براساس محورهای سخنان بزرگان هستند که می تواند براساس آن، فضای فعلی را فضای نقادی صحیح، دلسوزانه و بدون تنش های کاذب در نظر گرفت" اما در مورد این متن، محتوا و تهیه کنندگان آن توضیحی نداد.

وی افزود "در آغاز سال تحصیلی، این اقدامات می تواند ارزشمند باشد و باید از مبهم بودن فضا جلوگیری کرد و از اقدامات مبهم خودداری ورزید."

آقای رفسنجانی در ادامه سخنان خود، با اشاره مجدد به خطبه های رهبر جمهوری اسلامی در نماز عید فطر، گفت "رهبری به لزوم توجه به قانون تاکید داشتند از این رو چه آنهایی که دست اندر کار هستند باید مقید به قانون باشند و چه معترضان باید در چارچوب قانون عمل کنند و مجریان و معترضان توقع نداشته باشند که در صورت عمل نکردن به قانون، نسبت به آنها بی تفاوت باشند."

رئیس مجلس خبرگان بخش دیگری از سخنان آیت الله خامنه ای در مورد پخش تلویزیونی اعترافات متهمان دادگاه های دستجمعی را یادآور شد و گفت که اگر در پخش این اعترافات از رسانه ها، تهمت به سایرین پخش شده باشد، باید با متخلف برخورد شود و افزود "اینکه هر رسانه ای هر چه دلش خواست بنویسد و آن را منتشر کند، درست نیست و باید با آن برخورد کرد، این تذکر رهبری اهمیت فوق العاده دارد."

در جریان محاکمات معترضان به نتیجه انتخابات، که از تلویزیون پخش شد، متهمان عموما به جای دفاع در برابر کیفرخواست، به وارد کردن اتهامات بیشتری علیه خود مبادرت کردند و همچنین، اتهاماتی را هم به منتقدان و مخالفان غایب دولت وارد ساختند.

نحوه برگزاری این محاکمات، انتقاد حقوقدانان و شماری از روحانیون ارشد را در پی داشته که به خصوص اعتراف متهمان علیه خود را، که گفته می شود تحت فشار و در شرایط خاصی از آنان اخذ شده، از لحاظ قانونی و شرعی نا معتبر و باعث خدشه دار کردن وجهه دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی دانسته اند اما آیت الله خامنه ای در خطبه های عید فطر، اعتراف متهم علیه خود را قابل قول اما ایراد اتهامات علیه دیگران را غیر مجاز توصیف کرد.

آقای رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه مجلس خبرگان، گفت که رهبر جمهوری اسلامی "معالجه با دارو در حد ممکن قبل از جراحی" و "قانونی عمل کردن همه اقشار جامعه" را توصیه کرده و با اظهار اینکه لزوم رعایت حق افراد در دفاع از خود از دیگر محورهای سخنان آیت الله خامنه ای است، افزود که "مفید بودن انتقاد و توجه به نصایح دلسوزان در چارچوب اصول و مقررات و خودداری از مچ گیری، از محورهای مهم سخنان رهبری بود که باید مورد توجه قرار گیرد."

رئیس مجلس خبرگان، عمل به سخنان آیت الله خامنه ای را یک وظیفه قانونی دانست و افزود که توجه به سخنان افراد صاحب نظر هم می تواند شرایط بهتری را در جامعه ایجاد کند."

روابط خارجی و مسایل اقتصادی

اکبر هاشمی رفسنجانی بخش دیگری از سخنان خود را به روابط خارجی جمهوری اسلامی اختصاص داد و گفت که "استعمارگران انحصار طلب آتش تهیه ریخته اند که به ما هشدار می دهد خیلی مراقب باشیم و خودمان آماده باشیم، ولی امیدواریم شرایط ناگواری پیش نیاید."

مجلس خبرگان - عکس از خبرگزاری کار ایران

رئیس مجلس خبرگان، مخالفان برنامه های اتمی ایران را متهم کرد که با دست زدن به جنگ روانی، می کوشند در آستانه مذاکرات هسته ای، جمهوری اسلامی را در موضع انفعالی قرار دهند و افزود "البته با دیپلماسی فعال، می توانیم خوب عمل کنیم همانطور که قبل از این هم توانستیم آثار شر آنها را کم کنیم."

در مورد شرایط اقتصادی، آقای رفسنجانی با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر مقامات برای حل مشکلات زیاد در کشور، آنچه را که واردات بی رویه می خواند مورد انتقاد قرار داد و افزود که کاهش درآمد نفتی به میزان پنجاه درصد باعث افزودن بر مشکلات خواهد شد.

مجلس خبرگان دارای هشتاد و شش عضو است که به مدت هشت سال براساس تقسیم بندی استانی به نمایندگی مجلس انتخاب می شوند و دوره کنونی تا سال 1394 ادامه خواهد داشت.

براساس آئین نامه مجلس خبرگان، اعضای این مجلس باید دست کم سالی دوبار تشکیل جلسه دهند و قرار بود اجلاس نیمه اول سال جاری در شهریور ماه برگزار شود اما به گفته منابع مجلس، به دلیل تقارن با ماه رمضان، به آخر شهریور ماه موکول شد.

اعضای هیات رئیسه مجلس برای دوره های دو ساله انتخاب می شوند و رای گیری برای گزینش اعضای جدید هیات رئیسه سال آینده صورت خواهد گرفت.

وظیفه قانونی مجلس خبرگان رهبری، انتخاب رهبر در صورت فوت یا از کارافتادگی رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عملکرد رهبری است و از این نظر، دارای اهمیت بالقوه ای در نظام جمهوری اسلامی تلقی می شود.

در عین حال، برخی از کارشناسان گفته اند با توجه به اینکه صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان باید به تایید فقهای شورای نگهبان، که منصوب رهبری است، برسد، این مجلس در عمل تابع نهادهای غیر انتخابی منصوب رهبری است و در شرایط عادی، اختیارات چندانی ندارد.

در تحولات سیاسی پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و نقش آیت الله خامنه در آن، برخی منابع از امکان مداخله مجلس خبرگان برای نظارت موثرتر بر اقدامات وی و تلاش برای ایجاد شورای رهبری خبر دادند اما این گزارش ها مورد تایید قرار نگرفت.

صالحی: نسل جدید سانتریفوژ در حال ساخت است

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آزمایش نسل جدید سانتریفوژ برای غنی سازی اورانیوم خبر داد.

آقای صالحی در اولین نشست خبری خود یادآور شد که قدرت جداکنندگی سانتریفوژهای کنونی 1.2 (یک و دو دهم) است اما گفت قدرت جداکنندگی دستگاه هایی که سازمان انرژی اتمی ایران در حال تولید آنهاست معادل 5 است و افزود این سازمان در تلاش است به قدرت جداکنندگی 10 دست یابد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت دستگاه های جدید در زنجیره های 10 تایی و بزرگتر در حال آزمایش است و ابراز امیدواری کرد که بتواند در آینده "اخبار مسرت بخشی را در این زمینه" اعلام کند.

اظهارات آقای صالحی در حالی مطرح شد که غرب، و به ویژه کشورهای عضو گروه 1+5 در روز اول اکتبر با نمایندگان ایران دیدار خواهند کرد تا درباره برنامه هسته ای ایران گفتگو کنند. علی اکبر صالحی تایید کرد که سعید جلیلی در این مذاکرات حاضر خواهد شد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود از وضعیت برنامه هسته ای ایران اعلام کرده بود که تا کنون 169 کیلوگرم اورانیوم با غلظت پایین در ایران تولید شده است، اما سانتریفوژهای ارتقاء یافته می توانند با نرخی بین دو تا سه برابر سانتریفوژهای P1 که در حال حاضر در نطنز به کار گرفته می شوند، اورانیوم غنی شده تولید کنند.

این مسئول برنامه هسته ای ایران ذکر نکرد که سانتریفوژهای جدید چه زمانی در مرکز غنی سازی اورانیوم در نطنز به کار گرفته خواهند شد.

با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از "یک دیپلمات ارشد نزدیک به آژانس بین المللی انرژی اتمی" نوشت نکات جدید چندانی در گفته های آقای صالحی وجود ندارد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا در گزارش های خود به آزمایش مدل های تازه تر دستگاه سانتریفوژ اشاره کرده است اما این سازمان نتوانسته شاهدی بر استفاده از این نوع دستگاه در خطوط تولید اورانیوم غنی شده بیابد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش روز 28 اوت خود شمار سانتریفوژهای P1 ایران را بیش از 8300 عدد ذکر کرد، اما یادآور شد که همه آنها در حال فعالیت نیستند.

رویترز که به نقل از یک دیپلمات ارشد دیگر مدعی شده که ایران 400 سانتریفوژ دیگر به این چرخه اضافه کرده است، مدعی شده که اشکالاتی همچون وجود لرزش در هنگام عملکرد و داغ شدن بیش از حد، از مشکلاتی بوده که درباره سانتریفوژهای P1 رخ داده است اما می نویسد ظاهرا ایران در طی یک سال گذشته موفق شده بهبود عمده ای در عملکرد این نوع دستگاه ایجاد کند.

"وقفه ساخت نیروگاه بوشهر زیاد نبوده، از روسیه درخواست غرامت نمی کنیم"

آقای صالحی میزان پیشرفت در روند ساخت نیروگاه بوشهر را بیش از 96 درصد اعلام کرد و گفت: "این نیروگاه مراحل آزمایشی خود را پشت سر می گذارد."

با این وجود رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حاضر به اعلام زمان آغاز به کار نیروگاه هزار مگاواتی بوشهر نشد و آن را وابسته به نتیجه آزمایشات دانست.

علی اکبر صالحی در برابر پرسشی انتقادآمیز درباره تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر گفت مسائل متعددی از جمله مسائل فنی و مالی وقفه هایی را در راه اندازی ایجاد کرد و با گفتن اینکه متوسط زمان ساخت یک نیروگاه بین پنج تا هشت سال است، وقفه ایجاد شده را زیاد قلمداد نکرد.

از این رو آقای صالحی عنوان کرد: "نیروگاه اتمی بوشهر مراحل خود را طی می کند و ما اصلا در وادی غرامت و دیرکرد نیستیم."

این مسئبه با وجود آن عنوان شد که در 17 ژوئیه سال جاری (یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران)، وقتی غلامرضا آقازاده از سمت ریاست سازمان انرژی اتمی استعفا کرد برخی روند کند پیشرفت در ساخت و بهره برداری از نیروگاه بوشهر را از دلایل این استعفا قلمداد کردند.

ساخت نیروگاه اتمی آب سبک بوشهر در سال 1975 توسط کنسرسیومی آلمانی آغاز شد اما به دلیلی بروز جنگ ایران و عراق ساخت این نیروگاه متوقف شد.

در سال 1995 ایران با شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه قراردادی برای تکمیل نیروگاه بوشهر امضاء کرد و قرار بود این نیروگاه در سال 1999 راه اندازی شود.

اما اجرای این پروژه بارها دستخوش تاخیر شد، تا جایی که اولین محموله سوخت نیروگاه در دسامبر سال 2007 به ایران رسید.

در تازه ترین مورد، با وجود آنکه در میانه ماه ژوئن سال جاری به نقل از پرویز فتاح، وزیر نیروی وقت گفته شده بود 500 مگاوات از توان تولیدی این نیروگاه تا پایان تابستان وارد شبکه برق سراسری خواهد شد، اما یک ماه پس از آن آقای فتاح سازمان انرژی اتمی را به خلف وعده متهم کرد و گفت چنین امری رخ نخواهد داد.

فقر در ایران کودکان را از تحصیل باز می دارد

همزمان با بازگشایی مدارس در ایران اعلام شد که بر اساس آمار سرشماری سال ۸۵ حدود چهار میلیون کودک در این کشور به دلایل متعدد از تحصیل بازمانده اند.

با وجود آنکه ۳۰ درصد جمعیت ایران را کودکان تشکیل می دهند به اعتقاد کارشناسان، امکانات در حوزه تحصیل برای کودکان ایرانی کم است. در عین حال گفته می شود که آمار دقیقی از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل وجود ندارد.

شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش، با تائید این موضوع که آمار رسمی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد می گوید "مراجع مستقل و غیر آموزش و پرورشی امکان این که در این مورد آماری تهیه کنند را ندارند. این کودکان گروههای مختلفی را شامل می شوند از جمله کودکانی که اصولا به مدرسه نمی روند و آنهایی که ضمن تحصیل ترک تحصیل می کنند. پوشش کودکان شش ساله ما هم ۱۰۰ درصد نیست و طبق آمار رسمی ۹۵ درصد است."

گروه دیگری از دست اندکاران امر نیز معتقدند آمارهای رسمی که منتشر می شود نمی تواند تمام کودکان بازمانده از تحصیل را شامل شود و اعلام چهار میلیون کودک بازمانده از تحصیل را شامل کودکان کار نمی دانند.

سعید مدنی کارشناس مسائل اجتماعی نیز این آمار را شامل حداقل کودکان بازمانده از تحصیل می داند و می گوید "یکی از دلایل اصلی بازماندن از تحصیل، ورود زودتر به بازار کار است. اغلب این جمعیت شامل کودکانی می شود که به سنی رسیده اند که می توانند بخشی از مخارج خانواده را تامین کنند. بخشی از این گروه هم مربوط به کودکانی است که به دلیل ضعف هایی که داشتند نتوانستند درنظام آموزشی عمومی تحصیل را ادامه دهند . "

به گفته کارشناسان مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در وضعیت تحصیلی این کودکان نقش اساسی ایفا می کند.

آقای عبداللهی در این خصوص توضیح می دهد "در مناطف دو زبانه مثل کردستان و آذربایجان بیشترین افت تحصیلی و ترک تحصیل در دوره ابتدایی است به دلیل اینکه کودکان فرصت حضور در دوره آمادگی پیش از دبستان را ندارند. و مفهوم سازی و یادگیری زبان فارسی نیز برای آنها دشوار است."

آقای عبداللهی افزود "همچنین دخترانی که باید برای تحصیل از روستا مهاجرت کنند و خانواده به آنها اجازه انتقال نمی دانند نیز باید در این گروه قرار داد. تعدادی از کودکان نیز در دروه راهنمایی به دلیل فقر ترک تحصیل می کنند شاید از هر ۱۰۰ دانش آموز ۲۰ تا ۳۰ درصد به دوره متوسطه نمی رسند."


در حالی که مسائل مختلف در عدم تحصیل کودکان موثر است اما صاحبنظران می گویند نقش دولت ها و مدیریت این مشکلات در کاهش آمار کودکان بازمانده از تحصیل نقش اساسی دارد. براساس قانون، تحصیل دانش آموزان تا پایان دوره راهنمایی اجباری است. در صورتی که اولیا کودک مانع تحصیل شوند، طبق قانون جریمه نقدی می شوند. اما برخی از اهالی فن نیز معتقدند نهادهای مختلف دولتی که مسئولیت این امر را به عهده دارند از توانایی و قاطعیت لازم برخوردار نیستند.

به اعتقاد کارشناسان فرهنگ سازی و تامین خانواده های کم درآمد می تواند به کاهش کودکان بازمانده از تحصیل کمک کند. اما در عین حال دولت باید به دنبال راهی برای کنترل و یا رسیدگی به وضعیت کودکان باشد که هم اکنون از تحصیل بازمانده اند.

کاهش ده درصدی تعداد دانش آموزان ایرانی

یک میلیون و 200 هزار دانش آموز کلاس اولی امروز سه شنبه 31 شهریور به مدرسه رفتند و قرار است فردا 13 میلیون و 500 هزار دانش آموز ایران سر کلاس های درس حاضر شوند.

بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، تعداد دانش آموزان مدارس امسال نسبت به سال گذشته ده درصد کاهش یافته است

تعداد دانش آموزان در سال گذشته 14 میلیون و 500 هزار نفر بود که بنابر آمار جدید یک میلیون نفر کاهش یافته است.

بنابر آمار جدید، در سال جاری 5 میلیون و 700 هزار نفر در مدارس ابتدایی، سه میلیون و 300 هزار نفر در مدارس راهنمایی و سه میلیون و 900 هزار نفر در مدارس متوسط به تحصیل مشغول خواهند شد.

مقایسه این آمار با تعداد دانش آموزان سال گذشته نشان می دهد که تغییری در تعداد دانش آموزان مدارس ابتدایی حاصل نشده اما تعداد دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان کاهش یافته است.

میانگین کاهش هر مقطع تحصیلی در دوره های راهنمایی و دبیرستان حدود یکصد هزار نفر است.

دلایل این کاهش روشن نیست ولی برخی کارشناسان بر این باورند که برخی از دانش آموزان بعد از گذراندن دوره های ابتدایی ترک تحصیل کرده اند.

اگر این اتفاق در آموزش و پرورش ایران افتاده باشد حدود یک میلیون دانش آموز در یک سال اخیر تحصیل و مدرسه را رها کرده اند.

بنابر گزارشها، از مجموع دانش آموزان ایرانی، ده میلیون نفر در شهرها و تنها 3 میلیون و 500 هزار آنها در روستاها زندگی می کنند.

آموزش و پرورش ایران به لحاظ نیروی انسانی بزرگترین وزارتخانه ایران است و یک میلیون و 100 هزار نفر کارمند و معلم دارد. تامین هزینه های مدارس و حقوق کارمندان این وزارتخانه از مشکلات سالهای اخیر دولت است.

سال گذشته وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه هنگفتی روبه رو شد و دولت ناچار با اجازه مجلس بخشی از بودجه عمرانی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داد تا هزینه های خود را تامین کند.

عمده مدارس ایران دولتی است و مدارس غیر دولتی سهم کمی در سیستم آموزشی بر عهده دارند.

از مجموع دانش آموزان ایرانی، یک میلیون و 150 هزار نفرشان در مدارس غیر انتقاعی درس می خوانند.

این وزارتخانه بعد از رشد سریع جمعیت در سالهای 1360 به شدت زیر فشار قرار گرفت و بعد از آن مدارس دو شیفته و شیفته راه افتاد اما بعد از چند سال از رشد جمعیت کاسته شد.

در آن سالها حتی جمعیت دانش آموزی به بیشتر از 18 میلیون رسید اما در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی جمعیت دانش آموزان به دلیل کنترل رشد جمعیت رو به کاهش گذاشت.

در چند سال گذشته میانگین دانش آموزان ایرانی بیشتر از 14 میلیون نفر بوده و این اولین باری است که تعداد آنها تا این حد کاهش پیدا کرده است.

انتشار اخبار مبهم از سقوط یک هواپیما در ایران

رسانه های خبری ایران گزارش هایی مبهم از سقوط یک هواپیما در نزدیکی ورامین در جنوب تهران منتشر کرده اند.

روابط عمومی نیروی هوایی ارتش ایران با صدور اطلاعیه ای ضمن تأیید وقوع این سانحه، اعلام کرد که سقوط این هواپیما ارتباطی با رژه هوایی نخستین روز هفته گرامیداشت جنگ هشت ساله ایران و عراق نداشته است.

رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر به خبرگزاری فارس گفته که این سانحه در ساعت ۱۰ صبح به وقت ایران در جنوب قرچک در نزدیکی ورامین اتفاق افتاده است.

احمد اسفندیاری گفته است که نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر ورامین جنازه ۷ تن از سرنشینان هواپیما را یافته اند و تلاش برای یافتن سایر اجساد احتمالی و پاکسازی منطقه ادامه دارد.

این خبرگزاری در خبری دیگر نوشته که هواپیمای مذکور "در حین آموزش" سقوط کرده است.

به نظر می رسد سکوت سازمان هواپیمایی کشوری در مورد سقوط این هواپیما و همزمانی وقوع سانحه با رژه هوایی سالروز آغاز جنگ ایران وعراق، احتمال نظامی بودن این هواپیما را مطرح کرده که صدور اطلاعیه نیروی هوایی ارتش را در پی داشته است.

با این حال در اطلاعیه نیروی هوایی ارتش ایران، تنها ارتباط سقوط هواپیما با رژه هوایی رد شده و اشاره ای به نظامی بودن یا نبودن هواپیما نشده است.

برخورد یک هواپیمای سوخوی ۲۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با یک هواپیمای مسافربری در جریان یک رژه هوایی در روز ۱۹ بهمن ۱۳۷۱ (روز نیروی هوایی) به کشته شدن ۱۳۴ تن انجامید.

چند سال بعد هم یک هواپیمای کوچک نظامی در جریان یک رژه هوایی در منطقه ای مسکونی در مرکز تهران سقوط کرد.

بازگشایی دانشگاه ها در ایران؛ امید و اضطراب جنبش دانشجویی

در آستانه بازگشایی دانشگاه ها در ایران و در شرایطی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور و وقایع پس از آن هنوز اعتراض ها در اشکال گوناگون ادامه دارد، اخبار متعددی درباره فشار نهادهای امنیتی و دولتی به فعالان دانشجویی منتشر می شود.

بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر در ایران، از اوایل شهریور ماه امسال نزدیک به ۱۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در ارتباط با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری به مراکز مختلف احضار شده اند.

مهدی عربشاهی، دبیر دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) به بی بی سی فارسی می گوید که فشار زیادی بر فعالان دانشجویی وارد شده است، گروهی زیادی به کمیته های انظباطی احضار شده اند، جمعی از دانشجویان دانشگاه های زنجان و بابل از سوی دادگاه به زندان محکوم شده اند و عده ای از فعالان هم با احضار به مراکز دولتی نسبت به ادامه فعالیت هایشان هشدار گرفته اند.

به تازگی کامران دانشجو، وزیر جدید علوم ایران در پیامی به مناسبت بازگشایی دانشگاه ها، گفته است: "اساتید و دانشجویان به عنوان فرماندهان و افسران جوان در مقطع کنونی و در این جنگ نرم علیه بیگانگان وارد صحنه شوند و با روشن‌بینی و روشنگری خود، پیشتاز دفاع از کیان و منافع ملی کشور خویش باشند."

به کارگیری اصطلاحات نظامی درباره دانشگاه و دانشجویان از سوی دولتمردان کابینه محموداحمدی نژاد به اعتقاد ناظران مسائل ایران نشان دهنده دیدگاه تازه ای است که نسبت به فضای آکادمیک در ایران در حال شکل گیری است.

علی افشاری، از فعالان سابق دانشجویی می گوید لغاتی که وزیر جدید علوم ایران در پیام آغاز به کار دانشگاه ها به کار برده، نشان می دهد که در سال جدید تحصیلی فضای نظامی – امنیتی فراگیرتری بر دانشگاه های ایران حاکم خواهد شد.

انتقال فعالیت های دانشجویی به بدنه دانشگاه

انتخابات ریاست جمهوری ایران و به تبع آن اعتراض ها به نتایج انتخابات، در دوره تعطیلی تابستانی دانشگاه ها رخ داد اما همزمان با نزدیک شدن به زمان بازگشایی دانشگاه ها و احتمال وارد شدن اعتراض ها به مرحله ای تازه، جنبش دانشجویی ایران هم وارد دوران تازه ای شده است.

جنبش دانشجویی ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رشد کرد و قدرت گرفت و با راه اندازی نهادی های مستقل دانشجویی، انتقاد از حکومت را در این دوره تجربه کرد، اما در پایان دوران موسوم به اصلاحات، سرخورده از ناکامی های این جنبش، کم توان و بی انگیزه به نظر می رسید.

با این حال به گفته فعالان دانشجویی، علی رغم فشارهای کم سابقه به دانشجویان فعال و تحت فشار قرار فضای های نقادی، جنبش دانشجویی ایران در دوره ای تاریخی قرار گرفته است.

مهدی عرب شاهی، دبیر دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) می گوید که جنبش دانشجویی در ادورا گذشته محدود به فعالان همان دانشگاه بود و بدنه دانشگاه گرچه نسبت به خواست های مدنی همراهی و همدلی نشان می داد اما کمتر درگیر فعالیت می شد، اما در سال تحصیلی پیش رو به علت فراگیر شدن مطالبات و تبدیل خواسته دانشجویان به مطالبات عمومی، بدنه دانشجویی هم با توان بیشتری فعالیت خواهد کرد.

به گفته آقای عرب شاهی، از این بابت جنبش دانشجویی ایران وارد مرحله ای شده است که دیگر کمتر وابسته به فعالان و رهبران دانشجویی است.

اعتراض ها به سیاست های دولت در قبال دانشگاه ها، باعث شد که سال گذشته رئیس جمهوری ایران در مراسم رسمی آغاز به کار دانشگاه ها شرکت نکند اما مشخص نیست که امسال برنامه رسمی دولت برای آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها چیست.

حذف پادشاهان از کتب تاریخ مدارس ایران

وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرد پادشاهان، از کتاب های درسی تاریخی مقطع راهنمایی و دبیرستان حذف خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر یعقوب توکلی، رییس گروه مطالعات تاریخ وزارت آموزش و پرورش ازاعمال تغییرات جدید در کتاب های تاریخ مقاطع راهنمایی و دبیرستان خبر داد و گفت در این تغییرات "تاریخ نگاری های سیاسی و نظامی و پادشاهان" از کتاب های تاریخی این دو مقطع حذف می شود و کتاب های تاریخ جدید با "رویکرد فرهنگی و تمدن پرور" جایگزین آنها می شود.

به گفته آقای توکلی اعمال این تغییرات "به صورت تدریجی" آغاز شده اما سال ها طول می کشد تا کامل شود.

این مقام مسئول وزارت آموزش و پرورش ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت بر همین اساس پادشاهان و جنگجویانی مثل چنگیز خان و سلطان محمد شاه حذف و به جای آنها به چهره های تمدن سازی مانند خواجه نصیر الدین طوسی، زکریای رازی و ابوعلی سینا پرداخته می شود.

شیرزاد عبداللهی، کارشناس امور آموزشی در ایران گفته های آقای توکلی را ایده هایی می داند که به الزامات آن توجه نمی شود.

آقای عبداللهی همچنین با اشاره به اینکه تاریخ معاصر برای مدارس بر اساس اتفاقات روز باز نویسی می شود گفت این گونه اظهار نظرهای "عجیب و غریب" طرح های منتج به عملی نیستند.

شیرزاد عبداللهی تاکید کرد که این اولین بار نیست که دست اندر کاران آموزش و پرورش از این گونه تغییرات سخن می گویند.

به عقیده آقای عبداللهی اظهاراتی از این دست، بیشتر تبلیغاتی هستند که برای جلب نظر منتقدان به سیاست های آموزش و پرورش انجام می شوند.

این کارشناس امور آموزشی در گفتگو با بی بی سی گفت، ایده های آموزشی باید ابتدا در پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش مورد کارشناسی و بررسی قرار بگیرد و سپس به صورت طرح به شورایعالی آموزش و پرورش ارایه و در صورت تصویب به صورت مصوبه اجرایی، اعلام شود.

هفته مهم اوباما در سازمان ملل متحد

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در اولین حضور خود در جلسه پر ازدحام دید و بازدید سالانه روسای کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تلاش خواهد کرد تا بر امور مهمی که جهان با آنها روبروست، تاثیر گذار باشد.

او در داخل کشور خود با انتقادهایی درباره اصلاحات در سیستم بهداشتی آمریکا و هشدارهایی درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان روبروست، و اکنون آرزوهای بزرگی که او در مورد تحولات بین المللی ایجاد کرده، به چالش کشیده خواهند شد.

آقای اوباما اولین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در روز چهارشنبه 23 سپتامبر انجام خواهد داد که قاعدتا اظهارات او باید مسیر دیپلماسی او در سال های آینده را تعیین کند.

آنچه در زیر می آید مهمترین موضوعاتی هستند که آقای اوباما باید به آنها بپردازد.

ایران

افغانستان مشکل بزرگی برای آقای اوباماست اما در حال حاضر این مشکل، صرفا یک مشکل نظامی است.

احتمالا ایران را باید دشوارترین چالش دیپلماتیک پیش روی آقای اوباما در حال حاضر دانست.

از آنجا که ایران حاضر نیست به خواسته شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعلیق غنی سازی اورانیوم تن در بدهد، آمریکا و متحدانش تلاش خواهند کرد حمایت بیشتری برای تحریم هایی گسترده تر، به ویژه علیه صنعت نفت و گاز ایران جلب کنند.

آقای اوباما در تلاش است حمایت روسیه و چین را جلب کند؛ او با هو جین تائو رئیس جمهور چین و دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه دیدار می کند که انتظار می رود در این دیدارها مسئله ایران مورد بحث قرار گیرد.

محمود احمدی نژاد نیز در همین هفته در مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد، احتمالا باز هم توقف غنی سازی را نخواهد پذیرفت و بار دیگر تاکید خواهد کرد که ایرانی ها قصد ساخت بمب اتمی را ندارند.

تغییر شرایط آب و هوایی

بر خلاف جورج بوش، آقای اوباما آمریکا را به یکی از اعضای محوری مذاکراتی تبدیل کرده که قرار است در ماه دسامبر در شهر کپنهاک به امضای معاهده ای جدید (مانند معاهده کیوتو) در زمینه کاهش آلاینده ها منجر شود.

او در یک جلسه ویژه "سطح بالا" که سران کشورهای مختلف جهان در آن حضور دارند و به درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد برپا می شود، سخنرانی خواهد کرد.

باید انتظار داشت که آقای اوباما در این جلسه اهداف خود برای معاهده گپنهاک را مطرح کند.

مهمترین عاملی که موفقیت اجلاس کپنهاک به آن وابسته خواهد بود، ایجاد درکی متقابل میان چین و آمریکا، بزرگترین کشورهای تولید کننده آلاینده های کربنی است.

این موضوع یکی از مسائل کلیدی خواهد بود که در دیدار آقای اوباما با هو جین تائو (که او نیز در اجلاس مخصوص آب و هوا سخنرانی خواهد کرد) مطرح خواهد شد.

روسیه

دیدار باراک اوباما با آقای مدودف، در پی تصمیم آقای اوباما برای کنار گذاشتن سیستم سپر دفاعی موشکی در لهستان و جمهوری چک انجام می شود.

گرچه آمریکا گفته بود که هدف این سپر دفاعی مقابله با موشک های احتمالی از سوی ایران خواهد بود، اما روس ها با این طرح مخالف بودند.

اکنون روس ها از موضع آمریکا رضایت دارند؛ آیا این رضایت به روابط حسنه دیپلماتیک دوجانبه منجر خواهد شد؟

آمریکا و روسیه به دنبال آن هستند که تا ماه دسامبر به توافقی جدید درباره محدود کردن تسلیحات هسته ای دست یابند.

مسئله حساس تر این است که آیا روسیه از دور جدید تحریم علیه ایران حمایت خواهد کرد؟

خلع سلاح هسته ای

آقای اوباما در روز پنجشنبه 24 سپتامبر سرپرست جلسه ویژه ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره خلع سلاح هسته ای خواهد بود؛ این اولین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا ریاست چنین جلسه ای را به عهده می گیرد.

این موضوع نشان می دهد که او می خواهد در آستانه کنفرانس سال آینده برای بازبینی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) پیشرفت هایی حاصل شود.

گزارش شده که آقای اوباما طرح های جاه طلبانه ای دارد، به دنبال کاهش عمده سلاح های هسته ای است و احتمالا می خواهد به توافقی در زمینه توقف آزمایش کلاهک های جنگی دست یابد.

همچنین در نیویورک کنفرانسی برای بررسی یک معاهده منع آزمایش های هسته ای برگزار می شود که به دلیل فقدان امضاء کننده کافی، هنوز لازم الاجرا نشده است.

آقای اوباما قول داده این معاهده را نیز به تصویب برساند اما تصمیم نهایی در این زمینه را سنای آمریکا می گیرد.

خاورمیانه

آقای اوباما در روز 22 سپتامبر جلسات جداگانه و سپس مشترکی را با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزاری می کند.

کاخ سفید در تلاش بوده انتظارات بزرگی از این جلسه ایجاد نشود و رابرت گیبز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به صراحت این موضوع را بیان کرده است.

آقای اوباما امیدوار بوده است که تا کنون شرایط لازم برای مذاکرات مستقیم اسرائیلی ها و فلسطینیان ایجاد شده باشد.

یکی از این شرایط توقف شهرک سازی در مناطق اشغالی از سوی اسرائیلی ها بوده است، اما هنوز بر سر مفاد این توقف، توافقی حاصل نشده است.

اگر گفتگوهای انجام شده در نیویورک به چنین توافقی منجر شود، راه برای مذاکرات مستقیم باز خواهد شد و جلسات در نیویورک موفقیت آمیز قلمداد می شوند.

گروه 20 و اقتصاد جهان

در روز پنجشنبه 24 سپتامبر، در شهر پیتزبورگ، اجلاس گروه بیست با حضور نمایندگان 19 کشور و اتحادیه اروپا برگزار می شود.

مسئله عمده در این جلسه این است که آیا دولت ها باید کماکان به اجرای سیاست های محرک اقتصادی (که هدف آنها خارج کردن کشورها از رکود بود) ادامه دهند یا اکنون که نشانه های رشد اقتصادی در برخی کشورها مشاهده شده، می توان از گستردگی این برنامه ها کاست؟

شرکت کنندگان در این جلسه درباره اصلاحات مقررات موسسات مالی بین المللی و مسئله بحث برانگیز حقوق و پاداش مدیران بانک ها مذاکره خواهند کرد. مسئله تبعات تغییر شرایط آب و هوایی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

آخرين آخبار