آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ مهر ۱۲, یکشنبه

استاد محمد سریر: وزارت ارشاد برای ثبت ردیف موسیقی ایرانی در یونسکو همکاری نمی کرد!

ثبت رديف هاي موسيقي سنتي ايران به عنوان ميراث معنوي يونسکو اتفاقي بزرگ و افتخاري براي ماست که تاثيرات مثبتي بر جاي خواهد گذاشت. رئيس کميته ملي موسيقي يونسکو در ايران گفت؛ «از قريب چهار سال پيش کميته موسيقي يونسکو در ايران که در خانه موسيقي مستقر بود کار خود را براي ثبت رديف هاي موسيقي به عنوان يک ميراث جهاني در يونسکو آغاز کرد و از آنجا که بررسي اين امور در يونسکو هر دو سال يک بار انجام مي پذيرد ما فرصت زيادي براي انجام اين کار نداشتيم.» مديرعامل خانه موسيقي در ادامه به عدم همکاري و مساعدت ارشاد در ساماندهي اين پروژه اشاره کرد و گفت؛ «ما براي تهيه پرونده مربوط به رديف هاي موسيقي سنتي به حمايت ارگان هاي دولتي براي تامين بودجه نياز داشتيم و متاسفانه به رغم تلاش براي جلب مشارکت ارشاد هيچ پاسخ مثبتي نگرفتيم و لذا مدتي اين کار به حالت تعليق درآمد و از آنجا که با گذشت زمان فرصت ارائه اسناد به سازمان يونسکو نيز از دست مي رفت من در مصاحبه يي از وجود اين ميراث معنوي گرانقدر در ايران و نبود امکانات براي ارائه آن به سازمان جهاني يونسکو صحبت کردم و متعاقب اين مصاحبه بود که يکي از مديران ميراث فرهنگي با من تماس گرفت و پس از اطلاع از اهميت و ارزش موضوع آمادگي سازمان ميراث فرهنگي را براي همکاري و تامين بودجه مورد نياز اعلام کرد.» سرير در خصوص نحوه عملکرد کميته و نوع همکاري استادان در تهيه اين پرونده گفت؛ «در کميته موسيقي يونسکو در ايران 12 نفر از موسيقيدانان و پژوهشگران موسيقي عضو هستند که در طول جلسات متعددي که داشتيم تمامي اسناد مکتوب را در ارتباط با رديف هاي موسيقي سازي و آوازي گرد آورديم و پس از اعلام پشتيباني از سوي ميراث فرهنگي و براي تکميل پرونده مبادرت به تهيه فيلم مستند با جلب همکاري ديگر استادان برجسته کرديم که در اين ميان از همکاري بزرگان رديف موسيقي مانند محمدرضا شجريان، حسين عليزاده، حاتم عسگري، فرهاد فخرالديني، کياني، طلايي، ظريف و ديگر استادان استفاده برديم.» رئيس هيات مديره خانه موسيقي با سپاسگزاري از همکاري و مساعدت صميمانه مديران سازمان ميراث فرهنگي در انجام اين کار بزرگ گفت؛ «تيم کاري ما براي تهيه اين پرونده نهايت سعي و تلاش خود را به کار گرفت تا دقيق ترين و تاثيرگذارترين اسناد مربوط به اهميت و ارزش موسيقي ايران و اعتبار و سابقه چندهزارساله آن را با استفاده از نت، اسناد و آثار به جاي مانده از استادان متقدم،آثار صوتي، عکس و فيلم و تدوين دقيق اين موارد به طوري که موسيقي ايراني را به عنوان يک هنر والا که هزاران سال در متن زندگي مردم ايران استمرار داشته است، نشان دهد، تهيه کند و گاه براي کوچک ترين موضوع و نکته يي بارها يک کلمه را تغيير مي داديم و مثلاً از ميان ده ها ساعت فيلم فقط دقايقي را انتخاب کرده ايم.» به گزارش مهر مديرعامل خانه موسيقي در پايان با اشاره به اينکه بخش بين الملل اين خانه در آينده طرح هاي ديگري نيز در زمينه گسترش ارتباط با موسيقي ديگر ملل دنيا در دست اقدام دارد، گفت؛ «ما در اواخر همين ماه با برگزاري گردهمايي کوچکي که در محل خانه موسيقي خواهيم داشت از تمامي دست اندرکاران تهيه پرونده موسيقي يونسکو دعوت خواهيم کرد تا به نوعي از همکاري و همگامي آنها در به دست آوردن اين موفقيت ارزشمند سپاسگزاري کرده و از نقش آنها در به ثبت رسيدن اين رديف ها قدرداني کنيم.»
بت رديف هاي موسيقي سنتي ايران به عنوان ميراث معنوي يونسکو اتفاقي بزرگ و افتخاري براي ماست که تاثيرات مثبتي بر جاي خواهد گذاشت. رئيس کميته ملي موسيقي يونسکو در ايران گفت؛ «از قريب چهار سال پيش کميته موسيقي يونسکو در ايران که در خانه موسيقي مستقر بود کار خود را براي ثبت رديف هاي موسيقي به عنوان يک ميراث جهاني در يونسکو آغاز کرد و از آنجا که بررسي اين امور در يونسکو هر دو سال يک بار انجام مي پذيرد ما فرصت زيادي براي انجام اين کار نداشتيم.» مديرعامل خانه موسيقي در ادامه به عدم همکاري و مساعدت ارشاد در ساماندهي اين پروژه اشاره کرد و گفت؛ «ما براي تهيه پرونده مربوط به رديف هاي موسيقي سنتي به حمايت ارگان هاي دولتي براي تامين بودجه نياز داشتيم و متاسفانه به رغم تلاش براي جلب مشارکت ارشاد هيچ پاسخ مثبتي نگرفتيم و لذا مدتي اين کار به حالت تعليق درآمد و از آنجا که با گذشت زمان فرصت ارائه اسناد به سازمان يونسکو نيز از دست مي رفت من در مصاحبه يي از وجود اين ميراث معنوي گرانقدر در ايران و نبود امکانات براي ارائه آن به سازمان جهاني يونسکو صحبت کردم و متعاقب اين مصاحبه بود که يکي از مديران ميراث فرهنگي با من تماس گرفت و پس از اطلاع از اهميت و ارزش موضوع آمادگي سازمان ميراث فرهنگي را براي همکاري و تامين بودجه مورد نياز اعلام کرد.» سرير در خصوص نحوه عملکرد کميته و نوع همکاري استادان در تهيه اين پرونده گفت؛ «در کميته موسيقي يونسکو در ايران 12 نفر از موسيقيدانان و پژوهشگران موسيقي عضو هستند که در طول جلسات متعددي که داشتيم تمامي اسناد مکتوب را در ارتباط با رديف هاي موسيقي سازي و آوازي گرد آورديم و پس از اعلام پشتيباني از سوي ميراث فرهنگي و براي تکميل پرونده مبادرت به تهيه فيلم مستند با جلب همکاري ديگر استادان برجسته کرديم که در اين ميان از همکاري بزرگان رديف موسيقي مانند محمدرضا شجريان، حسين عليزاده، حاتم عسگري، فرهاد فخرالديني، کياني، طلايي، ظريف و ديگر استادان استفاده برديم.» رئيس هيات مديره خانه موسيقي با سپاسگزاري از همکاري و مساعدت صميمانه مديران سازمان ميراث فرهنگي در انجام اين کار بزرگ گفت؛ «تيم کاري ما براي تهيه اين پرونده نهايت سعي و تلاش خود را به کار گرفت تا دقيق ترين و تاثيرگذارترين اسناد مربوط به اهميت و ارزش موسيقي ايران و اعتبار و سابقه چندهزارساله آن را با استفاده از نت، اسناد و آثار به جاي مانده از استادان متقدم،آثار صوتي، عکس و فيلم و تدوين دقيق اين موارد به طوري که موسيقي ايراني را به عنوان يک هنر والا که هزاران سال در متن زندگي مردم ايران استمرار داشته است، نشان دهد، تهيه کند و گاه براي کوچک ترين موضوع و نکته يي بارها يک کلمه را تغيير مي داديم و مثلاً از ميان ده ها ساعت فيلم فقط دقايقي را انتخاب کرده ايم.» به گزارش مهر مديرعامل خانه موسيقي در پايان با اشاره به اينکه بخش بين الملل اين خانه در آينده طرح هاي ديگري نيز در زمينه گسترش ارتباط با موسيقي ديگر ملل دنيا در دست اقدام دارد، گفت؛ «ما در اواخر همين ماه با برگزاري گردهمايي کوچکي که در محل خانه موسيقي خواهيم داشت از تمامي دست اندرکاران تهيه پرونده موسيقي يونسکو دعوت خواهيم کرد تا به نوعي از همکاري و همگامي آنها در به دست آوردن اين موفقيت ارزشمند سپاسگزاري کرده و از نقش آنها در به ثبت رسيدن اين رديف ها قدرداني کنيم.»

صفایی فراهانی در بلاتکلیفی باقی مانده است

پارلمان‌نیوز: 60 روز است که تکلیف مهندس محسن صفایی فراهانی نامشخص باقی مانده است، وی که قرار بود اواخر شهریور ماه به دفاع از خود بپردازد اما به گفته مسئولین قضایی در این جلسه، زمان دادگاه به پایان رسید و وقت دفاع او نرسید و جلسه بعدی دادگاه نیز به متهمان دیگر اختصاص یافت. به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»،‌
پریسا صفایی فراهانی دختر محسن صفایی فراهانی در این خصوص گفت:«در دهه اول مردادماه بازجویی‌های پدرم به پایان رسیده و قرار بود ایشان در جلسه ماقبل آخر دادگاه از خود دفاع کنند، ولی این اتفاق رخ نداد و ایشان 60 روز است که در بلاتکلیفی باقی مانده‌اند.» وی ادامه داد:«در حالی که مسئولان قضایی زمانی را برای دفاع به مهندس صفایی فراهانی اعلام کرده بودند، در آن جلسه وقت دفاع به ایشان نرسید. به همین دلیل تصور می‌کردیم دفاع از اتهامات به جلسه بعدی موکول خواهد شد ولی متاسفانه ایشان اصلا به این جلسه آورده نشدند و اساسا افراد دیگری در جلسه محاکمه شدند که این اتفاق برای ما بسیار عجیب بود.» فرزند این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت تصریح کرد:« اولین ملاقات خانواده با ایشان 65 روز پس از بازدداشت صورت گرفت و تاکنون نیز خانواده موفق شده‌اند 3 نوبت با ایشان ملاقات کنند ولی متاسفانه وکیل ایشان تنها یک نوبت موفق شده است با پدرم ملاقات داشته باشد.» وی یادآور شد:«30 خرداد، روزی که پدرم را بازدداشت کردند در شرکت حضور داشتم. متاسفانه ماموران بدون ارائه حکم ایشان را با بداخلاقی خاصی بردند و گفتند حکم را در زندان به شما نشان می‌دهیم. پدرم 16 روز پس از بازدداشت اولین تماس را با منزل برقرار کرد.» او اضافه کرد:«پدرم 30 سال به عنوان مدیری برجسته به کشور خدمت کرده است. ایشان در تمام 30 سال گذشته به صورت شبانه‌روزی برای خدمت به کشور تلاش کرده‌اند. به همین دلیل روزی که دیدم ماموران ایشان را با رفتاری خاص از شرکت بازدداشت کردند و بردند، احساس بسیار دردآوری به من و خانواده‌ام دست داد. همه ما تصور می‌کردیم پدرم به دلیل خدماتی که تاکنون به اقتصاد کشور کرده‌اند، هیچگاه با چنین برخوردی مواجه نشوند ولی متاسفانه اتفاقی دیگر رخ داد.» پریسا صفایی فراهانی افزود:«خوسبختانه پرونده فعالیت های مالی و اقتصادی پدرم به صورت کامل مشخص است. در مدتی که ایشان در زندان به سر می‌برند نیز تمامی اسناد مالی ایشان از ابتدای انقلاب تاکنون بررسی شده است و خوشبختانه همانطور که همه می‌دانستند هیچ نقطه تاریکی در پرونده مالی ایشان دیده نشده است. پدرم پیش از این هم بارها برای بررسی وضعیت مالی خود اعلام آمادگی کرده بود چراکه ایشان به خدمات خود و رفتاری که در سی سال گذشته انجام داده‌اند، اطمینان کامل دارند.» وی ادامه داد:«این موضوع را بسیاری از مسئولان قضایی کشورهم می‌دانند. حتی آقای مرتضوی در دیداری که با پدرم همان اوایل بازداشت داشته‌اند به ایشان گفته‌اند که از نظر آنها قیاس جرم پدرم به نسبت دیگران 10 در برابر 100 است. این گفته نشان می‌دهد دستگاه قضایی خود نیز متوجه شده است که مهندس صفایی فراهانی بی‌جهت گرفتار شده است.» صفایی فراهانی تصریح کرد:«با این حال آقای مهندس 60 روز است که در بلاتکلیفی باقی مانده‌اند و این بلاتکلیفی برای روحیه ایشان بسیار سخت است. البته پدرم در برابر چنین دشواری‌هایی هیچگاه ضعف از خود بروز نداده است. او از ابتدای بازدداشت در زندان انفرادی بوده است ولی در آخرین دیداری که با ایشان داشتیم از وضعیت جسمی و عمومی خود ابراز رضایت کرد. ایشان در زندان وقت خود را تقسیم کرده‌اند و با مطالعه قرآن و تقسیم زمان خود برای امور دیگر که توان انجامش را دارند، اجازه نمی‌دهند، سختی‌های زندان انفرادی روحیه‌شان را خراب کند.» وی خاطر نشان کرد:«واقعا برای ما جای سئوال باقی مانده است که چرا در جلسه دادگاه به موضوع پدرم رسیدگی نشد و به کدام دلیل جلسه به تاخیر افتاد؟ مسئولان کشور مدام از کرامت انسانی سخن می‌گویند ولی پرسشی در ذهن ما شکل گرفته که اگر کرامت انسانی وجود دارد چگونه با مدیری که 30 سال به کشور خدمت کرده است، اینگونه رفتار می‌شود؟ اگر واقعا احترام به قانون وجود دارد، چگونه پدرم بعد از 30 سال خدمت در زندان به سر می‌برند و هیچ کس حاضر نیست در مورد دادگاه ایشان یا تکلیف آینده ایشان اظهار نظر کند.»

ابراز نگرانی استادان و دانشجویان مقیم آمریکا: نرمش آمریکا در مذاکرات ژنو، سرپوش نهادن به خشونت های دولت

جمعی از پژوهشگران و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری خارج از کشور با امضای بیانیه‌ای به نقد عملکرد آمریکا در مذاکرات اخیرش با ایران پرداختند و آن را نوعی سرپوش گذاردن بر سرکوب‌های اخیر مردم بی گناه کشورمان توسط حکومتگران و چراغ سبزی به دولت نامشروع کودتا در ایران دانستند. بهار یکتا : جمعی از پژوهشگران و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری خارج از کشور با امضای بیانیه‌ای به نقد عملکرد آمریکا در مذاکرات اخیرش با ایران پرداختند و آن را نوعی سرپوش گذاردن بر سرکوب‌های اخیر مردم بی گناه کشورمان توسط حکومتگران و چراغ سبزی به دولت نامشروع کودتا در ایران دانستند. در این بیانیه به اعمال خشونت آمیز دولت در مقابل مردم اشاره شده و آورده است: " سرکوب‌خشونت‌بار تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان به نتایج انتخابات اخیر در ایران، همه‌ی پرده‌ها را از چهره‌ی خشن تمامیت‌خواهان ایرانی به‌کنار زد. شلیک مستقیم گلوله به‌سوی مردم و به خاک و خون کشیدن فرزندان کشور که افکار عمومی جهانی را تحت تاثیر قرار داد، تنها گوشه‌ای از این جنایات بود. افزایش مداوم فشار بر معترضان، استفاده از روش‌های استالینی علیه زندانیان، و تهدید دانشگاهیان تنها مثال‌هایی از ادامه روند سرکوب در هفته ای اخیر است." این بیانیه که به امضای 108 تن از دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترا و اساتید ایرانی مقیم امریکا رسیده است، نسبت به روابط ایران و آمریکا ، به انجام هر اشتباهی به اوباما هشدار می دهد و می افزاید: " روابط ایران و آمریکا فراز و فرودهای بسیاری را در یک قرن اخیر تجربه کرده است و ماه‌های پیش رو می‌تواند به یکی از سرنوشت سازترین دوره‌های تاریخ روابط دو کشور تبدیل شود. با این‌حال بیم آن می‌رود که بار دیگر بدفهمی و تحلیل‌های نادرست از شرایط ایران باعث تصمیمات اشتباهی شود که هزینه‌های بسیار سنگینی را به منافع هر دو کشور تحمیل کند. " دولت ایران با بحران مشروعیت روبروست در بخشی از این بیانیه به ضرورت حل اختلاف دو کشور تاکید شده و با اشاره به روند مذاکرات فعلی ایران و امریکا در ژنو تصریح دارد: " د ر حالی‌که باز نگه داشتن مجاری مذاکره برای حل اختلافات ضروری است، ولی این هدف نباید توجیهی برای چشم‌پوشی از سرکوب‌های جنایت‌کارانه‌ی اخیر حکومت ایران بشود. قطعا چنین اغماضی از سوی هر کشوری در رابطه با حکومت ایران، تاثیر عمیقی در افکار عمومی ایرانیان به‌خصوص در شرایط خطیر فعلی خواهد داشت. امضاکنندگان این نامه به عنوان کسانیکه ارتباط عمیقی با سرزمین مادری‌شان، ایران، دارند و از سوی دیگر مدت‌ها به تحصیل و فعالیت در دانشگاه‌های جهان مشغول بوده‌اند، نگران فراموشی نقض حقوق بشر در ایران از سوی کشورهای جهان‌اند. روشن است که قصد دولت ایران که با بحران مشروعیت در داخل روبه‌روست، از مذاکرات آتی، نه حل بحران‌های خارجی، بلکه نمایش دروغین موفقیت سیاست‌های ماجراجویانه با هدف سرکوب هرچه بیش‌تر معترضان داخلی است...

خبرهایی از اوین - بازجوی ابطحی به سراغ رمضان‏زاده رفت


بعد از اخذ آخرین بازخوانی پرونده توسط بازپرس، تیم بازجویی عبدالله رمضان‏زاده تغییر کرده است و بازجوی جدید وی، همان بازجوی محمدعلی ابطحی است. به گزارش موج سبز آزادی، در آخرین ملاقات با دکتر رمضان‏زاده وی به خانواده خود اطلاع داده است که تا به حال در دو مرحله بازجویی شده است. در مرحله اول فشار بازجویی‏ها زیاد بوده است اما در مرحله دوم که با هدف اخذ اعتراف از افراد تاثیرگذار انجام می‏شده، فشارها بسیار شدید و طاقت‏فرسا شده بوده است، به حدی که منجر به ایجاد آسیب‏های جسمی ناگواری در بسیاری از بازداشت‏شدگان از جمله عبد‏الله رمضان‏زاده شده است. از طرف دیگر اخیرا پس از طی آخرین بازخوانی پرونده توسط بازپرس، تیم بازجویی وی تغییر کرده و بازجوی جدید رمضان‏زاده، همان بازجوی آقای ابطحی است. با وجود این‏که عبدالله رمضان‏زاده در ملاقات آخر تاکید کرده است که تمام مواضع اصلاح‏طلبانه خود را حفظ کرده اما این فشارهای مدوام و بیش از 100 روز بازداشت انفرادی شرایط بسیار سختی را برای وی به وجود آورده است. همچنین در حالی‏ که بازجوی محمدعلی ابطحی از طریق وبلاگ وی سعی در منطقی و معقول نشان دادن خود دارد، منابع آگاه به موج سبز آزادی خبر داده‏اند که فشارهای وارده به محمدعلی ابطحی تا قبل از دادگاه وی، در نوع خود یکی از غیرانسانی‏ترین فجایع رخ داده در بازداشت‏های پس از انتخابات بوده که چنین اخباری نیز نگرانی‏های بیشتری را از وضعیت عبدالله رمضان‏زاده در روزهای آینده ایجاد کرده است.

خبرهایی از اوین - بازجوی ابطحی به سراغ رمضان‏زاده رفت

بعد از اخذ آخرین بازخوانی پرونده توسط بازپرس، تیم بازجویی عبدالله رمضان‏زاده تغییر کرده است و بازجوی جدید وی، همان بازجوی محمدعلی ابطحی است. به گزارش موج سبز آزادی، در آخرین ملاقات با دکتر رمضان‏زاده وی به خانواده خود اطلاع داده است که تا به حال در دو مرحله بازجویی شده است. در مرحله اول فشار بازجویی‏ها زیاد بوده است اما در مرحله دوم که با هدف اخذ اعتراف از افراد تاثیرگذار انجام می‏شده، فشارها بسیار شدید و طاقت‏فرسا شده بوده است، به حدی که منجر به ایجاد آسیب‏های جسمی ناگواری در بسیاری از بازداشت‏شدگان از جمله عبد‏الله رمضان‏زاده شده است. از طرف دیگر اخیرا پس از طی آخرین بازخوانی پرونده توسط بازپرس، تیم بازجویی وی تغییر کرده و بازجوی جدید رمضان‏زاده، همان بازجوی آقای ابطحی است. با وجود این‏که عبدالله رمضان‏زاده در ملاقات آخر تاکید کرده است که تمام مواضع اصلاح‏طلبانه خود را حفظ کرده اما این فشارهای مدوام و بیش از 100 روز بازداشت انفرادی شرایط بسیار سختی را برای وی به وجود آورده است. همچنین در حالی‏ که بازجوی محمدعلی ابطحی از طریق وبلاگ وی سعی در منطقی و معقول نشان دادن خود دارد، منابع آگاه به موج سبز آزادی خبر داده‏اند که فشارهای وارده به محمدعلی ابطحی تا قبل از دادگاه وی، در نوع خود یکی از غیرانسانی‏ترین فجایع رخ داده در بازداشت‏های پس از انتخابات بوده که چنین اخباری نیز نگرانی‏های بیشتری را از وضعیت عبدالله رمضان‏زاده در روزهای آینده ایجاد کرده است.

ویدیوی وقاحت مشاور احمدي نژاد: کشته شدگان انتخابات در مقايسه با تلفات سوانح جاده ای اهمیت ندارند. شرایط کاملا عادی است

کلهر مشاور رسانه ای احمدي نژاد و نوباوه نماينده مجلس در گفتگويي ضمن مرور اشتباهات و خطاهاي حکومت در مقابله با اعتراضات مردم به برخي ضعف هاي خود به خصوص در حوزه رسانه اي اعتراف کرده و نوباوه به صراحت از حکومت گريزي هنرمندان خبر مي دهد و مي گويد مردم فکر مي کنند چيزي که بي بي سي فارسی مي گويد راست است! کلهر هم مي گويد: مسائل را بزرگ نکنيم. تعداد کشته شدگان انتخابات در مقايسه با تلفات مرگ ومیر جاده ای ناچیز است. چون سالانه 50 هزار نفر در جاده ها مي ميرند که خيلي هايشان هم دکتر و مهندس هستند! مسائل را بیخود بزرگ نکنیم. شرایط کشور کاملا عادی است! در اين مملکت (ایت الله) کاظم شريعتمداري و قطب زاده هم محاکمه شده اند. اين چيزها طبيعي است!

یادی از پهلوان واقعی: هادی ساعی با فروش تمامی نشان‌های جهانی‌اش به ياری زلزله‌ زدگان بم شتافت

هادی ساعی قهرمان پرافتخار و پرآوازه تكواندو ايران و جهان روز جمعه و در جريان پيكارهای رقابت‌های ليگ برتر در سالن شهيد كبكانيان تهران با فروش تمامی نشان‌های افتخارات خود در عرصه‌ جهانی و قاره‌ای و اهدا آن به بازماندگان و حادثه ‌ديدگان زلزله بم، به ياری مردم غم زده اين شهر ويران شده می ‌شتابد. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران( ايسنا)، ساعی گفت: من به عشق مردم و با دعای خير آنها موفق به كسب افتخارات جهانی و قاره‌ای شده‌ام و امروز كه مردم مصيبت ديده بم چشم به همياری و همدلی تمامی هموطنان خود دارند، به عنوان عضو كوچكی از جامعه‌ ورزش كشور، كمترين كاری كه می ‌توانم انجام دهم اين است كه تمامی نشان‌های جهانی و قاره‌ای و بين‌المللی كه طی ۸ سال اخير به دست آورده‌ام را تقديم آنها نمايم. وی از مردم بويژه جامعه‌ ورزشی و هنری كشور خواست تا بازسازی كامل شهر بم، به كمک‌های خود به مصيبت ديدگان اين حادثه‌ دلخراش ادامه دهند. مدال‌هايی كه قهرمان خوشنام تيم ملی تكواندو ايران موفق به كسب آن شده به شرح زير می ‌باشد: طلا و نقره مسابقات قهرمانی جهان در سال ۱۹۹۹ كانادا /۲۰۰۳ آلمان /طلا مسابقات جام جهانی در سال ۱۹۹۸ آلمان/ ۲۰۰۰ فرانسه/ ۲۰۰۱ ويتنام/۲۰۰۲ ژاپن /برنز بازی ‌های المپيک سيدنی ۲۰۰۰ /طلا بازی‌ های آسيايی بوسان ۲۰۰۲/نقره مسابقات قهرمانی آسيا ـ اقيانوسيه ۲۰۰۲ اردن /نقره و برنز مسابقات قهرمانی ارتش‌های جهان در سال ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶

اقدام عجیب شهرداری یک منطقه؛پارک جومونگ

شهرداری منطقه هفت تهران در اقدامی عجیب و غیرقابل توجیه یکی از بوستانهای محلات خود در خیابان سهروردی را به نام "جومونگ" شخصیت افسانه ای یکی از سریالهای پربیننده تلویزیون نامگذاری کرد. به گزارش البرز این نامگذاری غیرمتعارف در حالی انجام شده است که اسامی اسطوره ای ایرانی همچنان در گنجینه ها خاک می خورند و تنها وقتی کشورهای عربی نام این بزرگواران را به نفع خود ضبط می کنند هیاهوی کم رمقی در مجامع فرهنگی شکل می گیرید. دراین حال دهها شخصیت حقیقی - و نه ساخته و پرداخته ذهن نویسندگان کره ای - در تاریخ ایران وجود دارند که فداکاری ها و شجاعتهای انها به تنهایی چندین برابر امثال جومونگ است.

سخنان اخیر فرمانده سپاه پاسداران فقط یک تعبیر دارد: اعلام شکست مقابله سیستماتیک با جنبش سبز

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه ها گفته است که در مقابله با ناآرامی های احتمالی در دانشگاه ها واکنش نشان دهند و منتظر فرمان مافوق نباشند." این خلاصه خبری است که بی بی سی به نقل از سردار جعفری منتشر ساخته است. اما در پس ظاهر خشن این گفته چه چیزی پنهان شده است؟ بسادگی می توان وحشت سپاه پاسداران از سقوط دانشگاهها و تسخیر آنها بدست دانشجویان معترض و تبدیل آنها به پایگاههائی برای مقاومت مردمی را در پشت این سخنان ملاحظه کرد. در واقع سپاه و بسیج و سایر نیروهای رژیم پس از قریب به چهار ماه سرکوب جنبش مردمی سبز و در حالیکه هر روز فرسوده تر از دیروز می شوند و قوای آنها بالعینه تحلیل رفته است نه تنها از امکان سرکوب کردن کامل و فائق آمدن بر این جنبش مردمی نا امید شده اند بلکه از این بیم دارند که در جریان برخورد متمرکز و رسمی با این جنبش در برابر کثرت و پراکندگی وسیع آن شکست مفتضحانه ای را متحمل شوند. در حقیقت سردار جعفری بطور ضمنی اعتراف می کند که کادر رسمی سپاه توان زیر نظر گرفتن همه روزه فعالیت های دانشجوئی و عکس العمل نشان دادن به آنها را ندارد و تنها راه چاره را در دادن افسار هسته های بسیج هر یک از دانشگاهها بدست خودشان می داند. غافل از اینکه بسیج دانشجوئی دانشگاهها بسیار بیشتر از بدنه رسمی سپاه دچار ریزش و دودستگی نیروها شده و در حال حاضر طرفداران جنبش سبز در هسته های بسیج دانشجوئی نیز نفوذ قابل ملاحظه ای دارند که هر روز از روز پیش بیشتر هم می شود. دست آخر اینکه به نظر من تحولات دانشجوئی روزهای آینده در دانشگاهها آب سردی خواهد بود بر سر فرماندهان ارشد سپاه و بسیج که نیروی مضاعفی به جنبش سبز و هواداران آن خواهد داد. سحر نزدیک است!

حجاریان : درزندان به من گفتند به خاطر تئوری تو مردم به جان هم افتاده اند

حجاریان در اولین دیدار بعد از آزادی با جمعی از دوستانش گفت: من در این مدت از همه جا بی خبر بودم شما باید تعریف کنید که در این چند ماه چه اتفاقاتی افتاده است. و به شوخی اضافه کرد: از موقعی که ترور شدم قرص های اعصابی می خورم که همگی خواب آورند، برای فیزیوتراپی هم که باید مدت زیادی از شبانه روز را در آب بگذارنم، به همین دلیل حالا موجودی «آبزی» و «خوابزی» هستم! او در مورد حدود سه ماه بازداشت خود گفت که جمعا مدت 1 ماه را در زندان اوین در انفرادی به سر برده و دو ماه دیگر را در محلی بوده که با هیچکس جز بازجو ها در ارتباط نبوده است. به طوری که حتی روزنامه کیهان هم به او نمی داده اند که البته از این لحاظ شکایتی ندارد. حجاریان افزود: بازجو ها به من می گفتند که بیرون از زندان مردم به جان هم افتاده اند و تعداد زیادی کشته شده اند. همچنین شکاف بسیار زیادی در سطوح بالای حکومت سرباز کرده و همه این اتفاقات به دلیل تئوری حاکمیت دوگانه تو است. در حالی که من در زمان مطرح ساختن این تئوری در موقعیت اخباری و هشدار دهنده بودم و نه در موقعیت ایجابی. او گفت هنگامی که در زندان بوده صدای الله اکبر را از بیرون می شنیده و گمان می کرده که مردم جلوی زندان اوین جمع شده و الله اکبر می گویند. سپس چند نفر از حضار خلاصه ای از اتفاقات روی داده در این سه ماه به خصوص اتفاقات روز قدس را برای حجاریان بازگو کردند. رویدادی هایی که بازگو کردن هر کدام از آن ها با سکوت توام با شگفتی حجاریان روبرو می شد

محمدجواد لاريجاني فردا در دانشگاه شريف سخنراني مي‌كند

نشست گفتگو با يك شريفي سابق» فردا با حضور دبير كميسيون حقوق‌بشر قوه قضائيه در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي‌شود . در اين نشست كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي‌شود، محمد جواد لاريجاني رئيس مؤسسه دانش‌هاي بنيادي، دبير كميسيون حقوق‌بشر قوه قضائيه و از دانشجويان و فارغ التحصيلان سابق دانشگاه صنعتي شريف ضمن سخنراني در اين نشست در جلسه‌ پرسش و پاسخ با دانشجويان اين دانشگاه شركت خواهد كرد. اين نشست از ساعت 13:30 تا 15 فردا 12 مهرماه در سالن جابربن حيان دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي‌شود.

استفاده رهبر حماس از واژه جعلی خلیج ع.ر.ب.ی

خالد مشعل رييس دفتر سياسى حماس از واژه جعلى خليج ع.ر.ب.ى در سخنرانى خود در قلعه صلاح الدين دمشق استفاده کرد. وى جمعه شب در سخنرانى خود به مناسبت جشن قدس پايتخت فرهنگى جهان عرب در سال 2009 گفت : اميدوارم همه کشورهاى اسلامى از شمال آفريقا؛ مصر؛ عربستان ؛ سوريه ؛ خليج ع.ر.ب.ى ؛ ايران ؛ اندونزى تا مالزى در يک صف در برابر دشمن بايستند. پیش از خالد مشعل، هوگو چاوز و حتی برخی مقامات سوری نیز در خبطی آشکار از واژه جعلی استفاده کرده و نسبت به جزایر سه گانه نیز مواضع ضد ایرانی گرفته ا

آخرين آخبار