آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ آبان ۲۴, یکشنبه

برنده کيست؟ روزنامه حيات نو

فواد صادقى

ناآرامى‌هاى مربوط به 13 آبان نيز همانند ساير حوادث 150 روز پس از انتخابات سپرى شد و آن‌چه که از آن به جا ماند، ده‌ها و شايد صدها زنداني، هزينه‌هاى هنگفت امنيتى و تخريب بيشتر چهره کشور در سطح افکار عمومى جهان بود.اگرچه هر دو طرف خود را برنده اين ميدان مى‌دانند، اما بايد گفت که در واقع همه ما از تداوم اين نوع حوادث و برخوردها بازنده‌ايم.
حاميان دولت و دستگاه‌هاى امنيتى به علت آن‌که معتقدند شمار معترضان در راهپيمايى روز قدس را که صدها هزار برآورد مى‌شده به چند هزار نفر کاهش پيدا کرده، اين را يک پيروزى محسوب مى‌کنند، چرا که به عبارت ديگر در 13 آبان پروژه ايجاد ريزش به موفقيت رسيد.از سوى ديگر، ‌معترضان به انتخابات يا جنبش سبز نيز حوادث 13 آبان امسال را نشان دهنده موفقيت خود مى‌دانند، از نگاه اينان، حضور غيرمتمرکز و در دسته‌هاى چند ده نفره تا چند صد نفره در مناطق گسترده‌اى از تهران و چندين شهر ديگر با وجود تدابير شديد امنيتى و شدت برخوردها، موجب شد تا وضعيت مناطق گسترده‌اى از پايتخت غيرعادى شود و اين براى جريانى که به طور مداوم در رسانه‌هاى رسمى از مردن آن خبر داده مى‌شود، نوعى احيا و اعلام حضور است، ‌علاوه بر آن که سبزها شمار خود را بسيار بيشتر از چند هزار نفر مى‌دانند و در رسانه‌هاى خارجى از حضور صدها هزار معترض در 13 آبان خبر داده شده است.
طبيعى است اين دو نگاه در دو بخش با هم تفاوت دارند: اول در برآورد تعداد معترضين و دوم در تعيين پيروز حوادث.در رابطه با تعداد معترضين، اين اختلاف پديده‌ تازه‌اى نيست، از روز 25 خرداد که تعداد معترضان راهپيمايى خيابان آزادى بين 100 هزار تا 3 ميليون نفر اعلام شد، ‌اين تفاوت فاحش ديده مى‌شود، در نمازجمعه هاشمى رفسنجانى در 26 تير نيز تفاوت ميان 70 هزار نفر تا دو ميليون نفر در آمار و گزارش‌هاى رسانه‌‌هاى دو طرف به چشم مى‌خورد.در روز قدس نيز از نگاه مسئولان عالى‌رتبه نظام جمعيت معترضين حداکثر 40 هزار نفر و از نگاه موج سبز بين 500 هزار تا يک‌ميليون نفر بود و امروز هم تفاوت ميان چند هزار و چند صد هزار، اندازه‌اى نيست که بتوان آن را ناشى از اختلاف در محاسبات دانست.
البته اين انتقاد به حاميان دولت وارد است که پس از هر حادثه‌اي، تعداد معترضين را ابتدا بسيار کم در حد چند صد نفر اعلام مى‌کنند، به تدريج اين آمار را افزايش مى‌دهند و آن‌گاه که حادثه بعدى رخ مى‌دهد، براى نشان دادن ريزش، يک باره آمار واقعى خود از حادثه قبلى را اعلام مى‌کنند. به طور نمونه در روز قدس، برخى ‌رسانه‌هاى حامى دولت ابتدا تعداد معترضين را حداکثر 800 نفر اعلام کردند، چند روز بعد برآورد 40 هزار نفرى منتشر شد و پس از دو ماه آمار چند صد هزار نفرى به گوش مى‌رسد. که اين نوع دادن اطلاعات قطره‌چکاني، موجب سلب اعتماد مخاطب مى‌گردد.
بنابراين، به نظر مى‌رسد تکيه بر تعداد معترضين حاضر در انتخابات، چندان گرهى را از کار طرفين باز نکند، چرا که مهم‌تر از تعداد معترضين، کيفيت آن‌هاست. اگر در روز 25 خرداد جمعيت فرضاً 2 ميليون نفرى به خيابان آزادى آمد، اين ناشى از تجربه راهپيمايى‌هاى مسالمت‌آميز دوران تبليغات بود که با حادثه تأسف‌بار پايگاه مقداد تا حدودى مخدوش شد.اين حادثه در راهپيمايى 28 خرداد در ميدان امام‌خميني(ره) موجب شد تا هر چند شمار معترضين کاهش يافته و به کمتر از يک ميليون نفر برسد، اما آمادگى آن‌ها براى مواجه شدن با حوادث مشابه افزايش يابد و اين افزايش هزينه اگرچه به کاهش شمار معترضين انجاميد، اما شدت اعتراض را تقويت کرد و به همين ترتيب در روز 26 تير ماه در نماز جمعه هاشمى و روز قدس نيز افزايش آمادگى معترضين کماکان به چشم مى‌خورد.بنابراين اگر به طور ميانگين شمار راهپيمايان در روز 13 آبان را حدى بين ادعاى چد هزار نفرى حاميان دولت و چند صدهزار نفرى موج سبز، چند ده‌هزار نفر در نظر بگيريم، کيفيت و شدت اعتراض اين طيف با راهپيمايى سکوت 25 خرداد و 18 تير کاملاً متفاوت است.به عبارتى ديگر موج سبز در سطح ميداني، راديکاليزه شده است، بدين معنا که به دليل فضاى به وجود آمده در جامعه که ناشى از عملکرد طرفين است، از يک‌سو نيروهاى معترض تندرو ميدان بيشترى براى تأثيرگذارى يافته‌اند و از سوى ديگر، برخى افراد عادى معترض نيز که بيش از اين رفتارى ملايم داشتند، به اقدامات و شعارهاى راديکال تمايل پيدا کرده‌اند و عده‌اى ديگر حاضر به پذيرفتن هزينه برخوردهاى سخت با خود را ندارند و طبعاً ترجيح مى‌دهند در اين ميدان حاضر نشوند.طبيعى است که تنها بخش محدودى از يک جريان اجتماعى ظرفيت راديکال شدن را دارد اما آيا اين به معناى ريزش ساير طيف‌هاى اين جبنش است؟

به نظر مى‌رسد که پاسخ به اين پرسش چندان مثبت نباشد، ‌واقعيت اين است که بخش عمده معترضان به نتايج انتخابات پس از مشاهده رفتارهاى صورت‌گرفته در 25 خرداد،‌30 خرداد، 18 تير، 26 تير، روز قدس و 13 آبان و افشاى جناياتى نظير کهريزک، کوى دانشگاه و مجتمع سبحان نه تنها از اعتراضات خود دست نکشيده‌اند، بلکه بر دامنه و عمق ابهامات آنان افزوده شده است و بدين علت مى‌توان گفت بخش عمده جنبش اعتراضى يا به دليل مخالفت با رفتارها و شعارهاى راديکال و يا به علت عدم آمادگى براى پرداخت هزينه‌هاى اعتراض، از اعتراض خيابانى دست کشيده‌اند؛ اما اعتماد آسيب‌ديده آنان بازسازى نشده است.
از سوى ديگر تبديل طيف معترضان مسالمت‌آميز و نه چندان شجاع به مبارزان ميدان نيز از پيامدهاى بى‌تدبيرى در مديريت جريان اعتراضى است. کسانى امروزه حاضر به اعتراض خيابانى و سردادن شعارهاى تند که بهترين پيامد احتمالى براى آن ضرب و شتم و برخورد پليس است مى‌شوند که تا چند ماه پيش براى حفظ منافع شخصى و مسلم خود حتى حاضر به تحمل مجازات فيزيکى نبودند و اگر اين روند تداوم پيدا کند، نتيجه برخوردهاى فله‌اى فيزيکى با معترضين، چيزى جز توليد انبوه چريک و مبارز براى موج سبز نخواهد بود.
واقعيت آن است که جريان اعتراضى شبيه کوه يخى است که در 25 خرداد، بخش عمده آن قابل رويت بود، اما با افزايش خشونت و برخورد سخت به تدريج بخش عمده آن در زير آب پنهان شده و تنها قسمتى از قله آن در خيابان‌ها قابل رويت مانده است.
اما براى پاسخ به محور دوم درباره اين‌که چه کسى برنده اين گونه حوادث است، بايد گفت که در حقيقت همه بازنده‌ايم.
تداوم اين‌گونه اعتراضات و جنگ و گريز خياباني، چيزى صرف هزينه‌هاى سنگين امنيتى و نظامى و فرسايش نيروهاى پليس و ساير مأموران نخواهد بود و معترضين نيز علاوه بر زيان، از هدفمندى گذشته فاصله خواهند گرفت.
به نظر مى‌رسد تنها مسير پيش‌رو بازگشت طرفين به مدار قانون است، اگر دستگاه‌هاى مسئول نيز حضور و فعاليت معترضين را در چارچوب بسترهاى قانونى فراهم کنند و معترضين هم با خوددارى از رفتار و شعارهاى ساختار شکنانه در عملکرد ماه‌هاى اخير خود تجديدنظر کنند، بخش قابل توجهى از هزينه‌هاى سنگين کنونى که گريبانگير مردم شده است، کاهش خواهد يافت.

آیت الله العظمی صانعی: مطمئن باشید زحمات ملت به نتیجه خواهد رسید


آیت الله العظمی صانعی در دیدار اعضاء انجمن اسلامی دانشگاه هنر با معظم له با بیان اینکه افزایش و تشدید مشکلات به معنای سلطه و حاکمیت ظلم نیست بلکه نشانه ضعف است اظهار داشتند:«مطمئن باشید که زحمات و خون دل خوردنهای ملت خصوصا دانشگاهیان عزیز به نتیجه خواهد رسید و این بر اساس منطق قرآن است که می فرماید. (وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الاَْعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ)».
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این مرجع عالیقدر، ایشان با بیان اینکه دروغ گفتن افراد نشانه ضعف آنان است اظهار داشتند: «امروز بزرگترین مصیبتی که ما با آن روبرو هستیم دروغ گویی است متأسفانه عمل و گفتار برخی ها دروغ شده است و طوری هم دروغ می گویند که اصلاً باکی ندارند که دیروز خلاف این را گفته اند».
ایشان افزودند:«دروغ گویی خصلت آدم های ستمگر است، آنها وقتی می بینند که زیر پایشان دارد خالی می شود تن به دروغ می دهند و متوسل به دروغ می شوند.»
ایشان با اشاره به اینکه در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز دروغ گوئی افراد نشانه ضعف آنان عنوان شده است، فرمودند:« کسی که مردم او را دوست داشته باشند و حرف های او را بپذیرند، هیچگاه برای اثبات خود دروغ نمی گوید.»
آیت الله صانعی با توصیه دانشجویان به مطالعه سیره حضرت امام در شیوه مبارزه فرمودند "امروز اگرچه یک عده در دروغ گویی هنرمند شده اند اما در نقطه مقابل عده ای هم هنرشان در مبارزه است یاران امام امت دارای هنر مبارزه اند و با شناختی که من از آنها دارم هیچ گاه در اعتقاداتشان عقب نشینی نخواهند کرد هرچند ممکن است در برخی موارد و مسائل کاستی هایی هم باشد.»
ایشان در ادامه سخنان خود یکی دیگر از نشانه های ضعف را اعمال فشار بر افراد جامعه تحت عناوین مختلف عنوان کردند و افزودند:«فشار زیاد نشانه ضعف است، بازداشت و زندان و شکنجه نشانه ضعف است، در برخی روایات در باب قتل آمده است: فقط شش روز می شود متهم به قتل را بازداشت کرد حالا برخی ها تعبیر به یکسال هم کرده اند که من نمی خواهم وارد آن بحث بشوم اما امروز برای جرم های تعزیری سه ماه و پنج ماه و بیشتر طرف را بازداشت می کنند، ممنوع الملاقات می کنند، در سلول انفرادی نگه داری می کنند و بعد هم اظهار می دارند شکنجه ای در کار نبوده است.»
معظم له بیان اینکه باید برای برخی سخنان لغت نامه جدید نوشت فرمودند«مگر شکنجه چیست؟ اینکه نمی گذارند شخصی پس از مدت زیادی زن و بچه اش را ببیند آیا این شکنجه نیست؟ اینکه یک شخص معترض سیاسی را چند ماه در یک سلول انفرادی نگه می دارند این شکنجه نیست؟ اینکه شخصی مریض است و قلبش را عمل کرده بعد او را در انفرادی حبس می کنند تازه در دادگاه هم زمینه تبدیل قرار او فراهم نمی شود آیا این شکنجه نیست؟»
آیت الله صانعی در ادامه و با بیان اینکه "در احقاق حق نباید تسلیم فشارها شد و نباید کوتاه آمد" فرمودند:«اگر ما کوتاه بیاییم ظلم ظالمین بیشتر خواهد شد ما شیعه هستیم و اسوه ما در صبر و پافشاری بر حق ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستند. در احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق مردم باید افرادی چون امام ، شهید بهشتی ، شهید مطهری، شهید رجایی و شهید همت ها و شهید باکری ها را مد نظر قرار دهیم. فراموش نکنیم که تملق و تبلیغ از ظلم حرام است، آنجا که ترویج ظلم است نباید حضور پیدا کنیم جامعه را باید آگاه کرد و متوجه باشید که طرح برخی قضایا برای سرگرم کردن ملت است تا مشکلاتی همانند فقر و بیکاری و اعتیاد و نا هنجاریهای اجتماعی دیگر فراموش شود لذا لازم است که هم مراقب مشکلات باشید و هم به دنبال احقاق حق و جلو گیری از تضییع شدن آن .»
ایشان راه برون رفت از این مشکلات را عنصر آ گاهی بخشی به جامعه عنوان کردند و فرمودند: «منطق اسلام آگاهی است اما عده ای امروز برخلاف منطق اسلام و قرآن که می فرماید (يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) تلاش می کنند مردم ناآگاه باشند می خواهند مردم در ظلمات جهل باقی بمانند و به همین دلیل است که فشار بر آگاهان جامعه خصوصا انسان های صالح و وارسته و علی الخصوص محیط های دانشگاهی تشدید می شود اما شماها در حد توان خودتان جامعه را نسبت به مسایل و مشکلات مو جود آگاه کنید .»
آیت الله صانعی در پایان این دیدار و با بیان اینکه احقاق حق و مبارزه با تلاش یک روز و دو روز بدست نمی آید خطاب به دانشجویان افزودند: مطمئن باشید که خون شهداء اثر می گذارد و پاکی های امام سلام الله علیه و یارانش که تعدادی از آنان شهید شدند و عده ای باقی مانده اند در کنار مبارزات وزحمات و خون دل خوردنهای ملت خصوصا دانشگاهیان عزیز به نتیجه خواهد رسید و این بر اساس منطق قرآن است که می فرماید. (وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الاَْعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ)».
شایان ذکر است در ابتدای این دیدار چند تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه هنر ضمن ابراز خرسندی از این دیدار به طرح برخی مشکلات از جمله تشدید فشارها بر دانشجویان و امنیتی کردن فضای دانشگاهها،اعتراض به ممنوع الخروج کردن برخی چهره های مشهور سینما،انتظارات دانشگاهیان از حوزه و مراجع عظام تقلید،نگرانی نسبت به بروز شکاف میان حوزه و دانشگاه بواسطه برخی اظهار نظرها پرداختند و خواهان رهنمود معظم له شدند.

صدور قرار التزام برای سردار رادان

 پارلمان‌نیوز: قاضی ویژه پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک پس از جلسه تحقیق از سردار احمدرضا رادان، برای قائم‌مقام نیروی انتظامی قرار التزام صادر کرده است.
به گزارش آینده، با پیشرفت پرونده رسیدگی به جنایات بازداشتگاه کهریزک، از سردار رادان – قائم مقام نیروی انتظامی – تحقیق صورت گرفته است.
پس از این تحقیق که کاملاً به صورت محترمانه انجام شده است، ‌قاضی پرونده قرار قضایی را که التزام اخلاقی به همکاری در ادامه روند تحقیق است، برای سردار رادان صادر کرده است.
در قرارهای صادره قضایی، ‌قرار التزام، قرار کفالت، قرار وثیقه و بازداشت موقت به ترتیب شدت قرار دارند.
رسیدگی جدی به پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک پس از آن صورت می‌گیرد که رهبر انقلاب بر رسیدگی به تخلفات خاطیان پرونده کهریزک تأکید کرده بودند.
گفتنی است اخیرا هفته نامه پنجره با اشاره به این پرسش که متهمان کهریزک در روزهای حادثه‎انگیز تیر ماه یعنی در فاصله روزهای نوزده تا بیست و یکم تیر کجا بودند، با کنایه نوشته بود: پاسخ‌هایی که برخی افراد مرتبط با موضوع کهریزک به آن داده‌اند، قابل توجه است:
دادستان تهران در جوابیه‌ای که انتشار داد، اعلام کرد: «در روز‎های شنبه و یکشنبه، بیستم و بیست و یکم تیر ماه برای دفاع از رساله دکترا در مرخصی به سر می‌بردم.»
گفته می‌شود که یک مقام انتظامی ارشد مرتبط با پرونده نیز در نوزدهم تیر ماه، یعنی روز بعد در سفری در شمال کشور بوده و ریاست بازداشتگاه کهریزک نیز در آن زمان در قم بوده است.

سیدمحمد خاتمی به ملاقات آیت‌الله بیات زنجانی رفت

یک‌شنبه، 24 آبان 1388
به گزارش پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی آیت‌الله بیات زنجانی، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی ظهر امروز با حضور در بخش مراقب‌های ویژۀ بیمارستان و مرکز قلب تهران از مرجع عالیقدر حضرت آیت الله‌العظمی بیات زنجانی(مدظله العالی) عیادت کردند و ضمن گفتگو با معظم له، برای ایشان آرزوی سلامتی و بهبودی کامل نمودند.
همچنین پزشکان معالج توضیحاتی را دربارۀ بیماری، عمل جراحی انجام شده و روند بهبودی مرجع عالیقدر ارائه کردند. گفتنی است آیت‌الله بیات زنجانی چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.

هشتمين سفر احمدي نژاد به ونزوئلا

ایرنا : «محمود احمدي نژاد» در راس هيات عالي رتبه سياسي و اقتصادي اوايل هفته آينده و براي يک سفر دوره يي به امريکاي لاتين مي رود.
احمدي نژاد در سفر به آمريکاي لاتين بنا به دعوت همتاي برزيلي خود به اين کشور سفر مي کند.
احمدي نژاد همچنين به ونزوئلا و بوليوي مي رود و با همتايان خود در خصوص روابط و مناسبات دوجانبه، مسائل منطقه يي و تحولات بين المللي گفت وگو و تبادل نظر مي کند.

بازگشت فاطمه رجبی با حمله شدید به موسوى و کروبى

فاطمه رجبي، همسر غلامحسين الهام پس از مدتی سکوت خبری، در پايگاه خبـرى انصارنيوز نوشت: خاتمى و موسوى و کروبي، سران جنايتکار کودتا هستند، کودتاى لجني. کودتايى که هم آمريکايى بود و هم انگليسي، هم اسرائيلى بود و هم انجمن پادشاهى در آن دست داشت. کودتاى لجنى که هم، رضا پهلوى از آن حمايت کرده و مى‌کند و هم، عليرضا بهشتى مسئول جريانات است. کودتاى لجنى که ‌هاشمى در خطبه رسواى جمعه‌اش از آن دفاع نمود و براى جنايتکاران زندانى آن گريست.
واقعيت آن است که بنى صدر يک چندمِ موسوى و خاتمى و کروبى جنايت نکرد و تا آن زمان تنها پرونده 14اسفند را داشت که به سياهى و رسوايى پرونده جنايات موسوى هم نبود.

آخرين آخبار