آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ دی ۱۶, چهارشنبه

اپوزيسيون ايران خصوصيات دولت جديد و مورد انتظار خود را مشخص ساخت

لس آنجلس تايمز : اپوزيسيون به تغييری کمتر از تغييری بنيادی تن در نميدهد !

لس آنجلس تايمز زير عنوان «مانيفست اپوزيسيون درايران» می نويسد گروههای معترض به رژيم کنونی ايران آشکار ساخته اند ميخواهند دولت جديد چه خصوصياتی داشته باشد.

جنبش سبز ايران هنوز ضد انقلابی نيست اما تحولات اخير نشان ميدهد در چنين مسيری پيش ميرود. هفت ماه پس از شروع شورش، مانيفست اپوزيسيون سرانجام شکل ميگيرد و خواست های گسترده اش چهره ايران را عوض خواهد کرد.

سه بيانه شجاعانه خواستار اصلاحات، يکی توسط ميرحسين موسوی کانديدای رياست جمهوری، ديگری توسط روشنفکران مذهبی در تبعيد، و سومی توسط استادان دانشگاه، از روز جمعه به بعد، منتشر شده است. آنها در مجموع ميگويند جنبش به چيزی کمتر از تغييری بنيادی تن در نخواهد داد.

در بيانيه ها، پيش شرط هائی سخت برای يک آتش بس سياسی وضع شده است: استعفای کادر رهبری کنونی، برقراری آزادی های گسترده دمکراتيک، محاکمه نيروهای امنيتی درگير در خشونت عليه اپوزيسيون، و پايان بخشيدن به سياسی شدن ارتش، دانشگاهها و روحانيت.

اصلاحات پيشنهادی به منزله بازنگری کامل و انجام تغييراتی عمده و اساسی در نظام خواهد بود. اما درعين حال معرف علاقه ای مشترک به اجتناب از يک روياروئی تمام عيار با رژيم از طريق تشويق به مصالحه و متوقف ساختن موج بالا رونده خشونت است. خواست های منعکس در سه بيانيه، گويای پذيرش هر سه با باقی ماندن ايران به عنوان يک جمهوری اسلامی است، هر چند که بيشتر چيزی جز يک نام نخواهد بود.

هر سه بيانيه نخستين نشانه های قاطع از خواست های اپوزيسيون، و خصوصيات ايران در صورت غلبه اپوزيسيون را به دنيای خارج نشان ميدهد. اين واقعيتی تکان دهنده است که چندين شاخه اپوزيسيون، به رغم سرکوبی های بی رحمانه و فزاينده توسط رژيمی که روز به روز بيشتر نظامی ميشود، ابراز وجود ميکند.

بهمن كشاورز : در صدور حکم متهمان حوادث عاشورا عجله نکنیم


خبر آنلاين : دادستان کل کشور در مصاحبه ای اعلام کرده است که کسانی که علیه حق قیام کنند حکمشان از نظر شرع اعدام است. ظاهرا دادستان محترم کل کشور در مقام بیان مسئله محاربه و محارب بوده اند که پیش از این نیز از جانب کسان دیگری مطرح شده بود. ماده 183 قانون مجازات اسلامی می گوید: « هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است.»
تبصره سه این ماده می گوید میان سلاح سردو سلاح گرم فرقی نیست، همچنین ماده 185 قانون سارقان مسلح و قطاع الطریق را در صورتی که با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزنند در حکم محارب دانسته است. بنابراین محاربه با یک بار اقرار به شرط آتکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد ( ونه در نتیجه زور و فشار و تهدید یا فریب) وهمچنین با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود، در عین حال تبصره یک ماده 189 می گوید: شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست و به موجب تبصره دو اگر کسانی در محل حاضر باشند و بگویند به ما آسیبی نرسید اما نسبته به دیگران شهادت بدهند، شهادتشان پذیرفته می شود همچنین اگر کسانی که مورد تهاجم قرار گرفته اند نه به عنوان شکایت شخصی بلکه به منظور اثبا محارب بودن مهاجمین شهادت بدهند. مجازات محارب به موجب ماده پیش گفته چهار چیز است که انتخاب آن با قاضی است. اول اعدام، دوم به صلیب کشیدن، سوم قطع دست راست و پای چپ چهارم تبعید یعنی زندان در تبعید. علت بیان مفصل این مطالب این بود که روشن شود محارب دانستن کسی مستلزم آن است که حتما سلاح خود را آخته باشد و این آختن سلاح به قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد ودادگاه بدون کوچکترین تردید این قصد را احراز کند تا بتواند کسی را محارب بداند. کوچکترین خدشه وتردید در هریک از این موارد به لحاظ تحقق قاعده درء باعث عدم امکان تحمیل مجازات محارب به افراد خواهد شد. زیرا حدود - که حق الله هستند و حق خداوند محسوب می شوند- با کوچکترین شبهه و تردید ساقط می شوند.
در مورد مجازات نیز یکی از مجازاتهای محارب اعدام به قتل است. در مورد به صلیب کشیدن به موجب ماده 195 باید فرد را چنان ببندند که در نتیجه بستن نمیرد  و سه روز بر صلیب بماند (و نه بیشتر) اگر بعد از سه روز زنده بود به موجب بند ج ماده 195 کشتن او جایز نیست و در مورد قطع من خلاف نیز مانند بریدن دست و پای سارق است که نباید موجب مرگ شود و بالاخره تبعید یا نفی بلد کمتر از یک سال نخواهد بود و چون به موجب ماده 193 محارب تبعیدی نباید با دیگران معاشرت داشته باشد و باید تحت مراقبت قرار گیرد نتیجه این است که این متهمین در عین اینکه تبعید می شوند باید در تبعیدگاه در زندان بمانند.
شدت مجازات ها در عوارض اجتماعی و سیاسی این شدت اقتضای آن را دارد که در محارب تلقی کردن افراد نهایت احتیاط را اعمال کنیم. وجود سلاح گرم یا سرد نشان دادن آن به منظور ایجاد وحشت  و سوء نیت سلب آزادی و امنیت مردم حتما باید احراز شود در غیر این صورت جرم محقق نخواهد شد.
ضمنا به نظر می رسد دادستان کل صرفا به یک نوع از مجازات ها نظر داشته اند و آنچه مسلم است تعیین مجازات و انتخاب یکی از جزایای چهارگانه با قاضی رسیدگی کننده است آن هم بعد از آنکه اصل اتهام را بدون کوچکترین تردید متوجه متهم دانست.
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

من محاربم! چون تیغ تبرت را به ساقه سبزم شکسته ام !

جمهوريت

من محاربم؛ چون تیغ تبرت را به ساقه سبزم شکسته ام! 
چون ” تو ” از شجاعت ” ما ” ترسیده ای … 
چون آب شده ای در برابر آفتاب حقیقت … 
چون صدای پوسیدگی و فرو ریختگی ات را از دهان ما شنیده ای …

جنبش همگانی مردم را به هيچ نفروشيم! ژاله وفاجنبش مردم ايران در مرحله ای ويژه و نقطه عطفی از تحول سياسی - اجتماعی خود قرار گرفته است و آن ترسيم خط فارقی روشن و بی ابهام و ايهامی است مابين دو نوع طرز فکر و موضع نسبت به ماهيت و آينده نظام ولايت فقيه و جنبشی که در اعتراض و عليه آن شکل و نضج گرفته است .

کودتاچيان تب کرده اند! بابک داد


عمر حکومت جمهوری اسلامی به پايان رسيده است؛ اين را رفتار حاکمان و رهبران اين نظام فاش کرده، نه ادعای ديگران. اين را تشرها و نعره های حاکمان اثبات کرده که حکومت فروپاشيده است و عنقريب از هم می پاشد. در حقيقت هيچ کس به اندازه خود سران جمهوری اسلامی کمر به قتل اين نظام نبسته است و هيچکس به اندازه خود آنها، راه را بر مردم نگشوده است.

ابهام زدايی از چند مفهوم کليدی مبارزه بی‌خشونت، رامين احمدی


گويا نيوز : مبارزه بی‌خشونت الزاما مسالمت آميز نيست. حتی کاربرد کلمه "جنبش" به جای مبارزه باعث تشديد اين ابهام می شود. مبارزه بی‌خشونت در گام نخست، مبارزه است. مفاهيم مثبت بسياری در فرهنگ سياسی وجود دارند که اگرچه در مواردی کارسازند اما مبارزه بی‌خشونت نيستند. مثلا مذاکره، مدارا، صلح، سازش و همزيستی مسالمت آميز همه در مراحلی از تاريخ جوامع می توانند نقشی مثبت بازی کنند اما اين ها هيچ کدام معادل "مبارزه بی‌خشونت" نيستند.

خطاب به اين ۵ نفر، شاهين نجفی

گويا نيوز : مشکل اساسی، به عقيده من، با "بيانيه ۵ تن از روشنفکران!" به عمق رسيده است. اين بيانيه را به شدت ارزان و البته مذبذب می دانم. قرار بر اين نبود تا با شعار حذف مرزهای دينی و غير دينی و خط کشی های ايدئولوژيک، آرام آرام ريسمان الهی را بار ديگر بر گردمان بياويزند و با "فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی" خام مان کنند و وقتی عرصه از نقد دينی اين جنبش خالی شد، به تزريق دين در بدنه ی آن بپردازند.

دكتر عطا اله مهاجراني : وه که تو بی خبر از غلغل چندین جرسی...


تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۸۸
معاون وزارت اطلاعات اعلام کرده است که سایت جرس در زمره سایت های برانداز است و هر گونه همکاری با آن ممنوع. روزنامه کیهان هم که از سوی مقام رهبری، نشان" تک تیرانداز" بر سینه دارد، تقریبا هفته ای نیست که به جرس ناسزا نگوید. علاوه بر آن برنامه خبری هشت و سی نیز همین رفتار و رویکرد را دارد.

در مرحله نخست گمان می کردند با تعطیل و توقیف مطبوعات و به زندان افکندن روزنامه نگاران کار تمام است و به اصطلاح خودشان قضیه جمع می شود. اکنون می بینند که خود غلط بود آنچه می پنداشتند! همواره ملت ها در برابر استبداد و ستم و سرکوب راهی پیدا می کنند. مثل همان گفتگوی با زبان مورس در زندان، مثل انتشار کتاب های ممنوعه به شکل زیر زمینی، مثل استفاده از زبان ایما و اشاره...

گمان می کنند مشکل از رسانه هاست که مسایل را انعکاس  می دهند. وقتی مامور امنیتی به روی مردم شلیک می کند، وقتی مامور ویژه با لباس پلنگی با باتوم محکم توی صورت مردم می زند، وقتی به حسینیه جماران حمله می کنند و وزیر اطلاعات که بایست مجتهد عادل باشد، این رفتار را توجیه می کند. وقتی نویسنده و روزنامه نگار و فعال سیاسی از فردای خود اطمینان ندارد و پناه و ملجایی برای دادخواهی نمی شناسد ، وقتی خودرو نیروی انتظامی مردم را  زیر می گیرد، وقتی در کهریزک جوانان زیر شکنجه کشته می شوند، وقتی دختر مرحوم دکتر بهشتی که او را سالار شهیدان انقلاب می نامند، به برادرش که در زندان اوین است رنجنامه می نویسد، وقتی بانوان بیت شهید دستغیب از رنج و استیصال و آزار ماموران حکومت به فغان می آیند...

بدیهی است که چنین رفتاری پنهان نمی ماند. هر خانواده ای مثل خانواده شهید بهشتی و هر بیتی مثل بیت آیه الله دستغیب و هر روحانی آزاده ضد استبداد و سرکوب و ستم مثل آیه الله طاهری اصفهانی خود یک جرس اند. طنین زنگی که در گوش بیدار یک ملت می پیچد و خواب و آرام را بر حاکمیت مبتنی بر استبداد و تزویر و خرافه و دروغ می بندد. حکومت شاه که سقوط کرد مگر مردم ایران روزنامه و یا سایت اینترنتی داشتند؟
حکومتی که در برابر ملت خود قرار بگیرد و گمان کند که با ارعاب و سرکوب می تواند تداوم داشته باشد، محال اندیش است. حکومتی که برای بقای خود مسجد را مهر و موم می کند، پیداست پایگاه قدرت و مشروعیتش فرو ریخته است.

محمد نوری زاد که امروزه خار چشم و استخوان گلوی حاکمیت شده است، چگونه دچار چنین تحولی شد؟ روحیه عدالت خواه و آزادی طلبش او را به کنج اوین انداخت و پسر و دختر جوانش، دیدند که چگونه ماموران امنیتی خانه شان را زیر و رو کردند تا مثلا چیزی پیدا کنند. او که همه حرف هایش را با صدای بلند مطرح می کرد. او و خانواده اش جرس است. صدای زنگی که طنینش در گوش یک ملت می پیچد...

وقتی دکتر علی مطهری می گوید: آقای حسینیان به اعدام علاقه ویژه ای دارد. سخن او در بین یک ملت بازتاب پیدا می کند. مثل صدای جرس...

اگر معاون اطلاعات و همکاران او چشم و گوششان را باز کنند، به روشنی می بینند که ملت ایران مثل جرس به فریاد آمده است...

وه که تو بی خبر از غلغل چندین جرسی


*ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.

جزوه ای که خواب محافظه کاران را آشفته کرده است


تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۸۸
سپهر سعادت

شبکه جنبش راه سبز(جرس):روزنامه "جوان" وابسته به سپاه پاسداران در توجیه بازداشت "محمدرضا تاجیک" مشاور ارشد "میرحسین موسوی" بخش هایی از یک جزوه راهبردی به نام "چیست یاران طریقت بعد از این تدبیرما" را منتشر کرده و با نام بردن از تاجیک به عنوان تدوین کننده این جزوه مدعی شده است که مبنای فعالیت های موسوی پس از انتخابات ریاست جمهوری برگرفته از توصیه های مندرج در این جزوه بوده است. 
 
روزنامه جوان عنوان مطلب خود درباره این جزوه راهبردی را "رمز گشایی از جزوه آقای مشاور" گذاشته است و از وجود پروژه  مطالعاتی چندین ساله به نام " اصلاحات 2" با رهبری  میرحسین موسوی سخن گفته است.نویسنده این روزنامه کوشیده است نگاهی تئوریک به جزوه راهبردی اصلاحات داشته باشد اما در پس رنگ و لعابهای تئوریک برای نقد نظریات مطرح شده در این جزوه ،همان عبارات و اتهام هایی به چشم می خورد که از زبان دادستان کل کشور ،وزیر اطلاعات و سایر افراد وابسته به حکومت نیز شنیده می شود. روزنامه جوان در این حال گفت و گویی نیز با یک منبع آگاه انجام داده و از زبان این منبع، جزوه منتسب به تاجیک را زمینه ساز آشوب های خیابانی و هتک حرمت به مقدسات دینی دانسته است.با توجه به بازداشت اکثر مشاوران موسوی طی هفته های گذشته به نظر می رسد هدف از بازداشت این افراد بیش از هر چیز یافتن سرنخ هایی از استراتژی پیش روی اصلاح طلبان باشد. از جمله مشاوران و همکاران موسوی که دستگیر شده اند ، عبارتند از:سید علیرضا حسینی بهشتی (فرزند آیت الله دکتر بهشتی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)، محمد باقریان (از مدیران ارشد نظام در دوران سازندگی و اصلاحات)، فروزنده مسئول دفتر میر حسین موسوی، علیرضا بهشتی شیرازی (سردبیر روزنامه کلمه سبز و سایت کلمه)، قربان بهزادیان نژاد (استاد داشگاه تربیت مدرس و رئیس موسسه توسعه علوم انسانی).

تابش در نامه‌ای خطاب به لاریجانی خواستار اقدام مناسب هیئت رئیسه در حفظ شأن نمایندگان شد


چهارشنبه, ۱۶م دی, ۱۳۸۸
کلمه: در پی حملات سازماندهی شده و اهانت‌های صورت گرفته به برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دبیرکل فراکسیون خط امام(ره)مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار اقدام لازم برای حفظ شأن نمایندگان و پیگیری دقیق عوامل و مقصرین حوادث صورت گرفته شد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، متن نامه محمدرضا تابش بدین شرح است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما همانطور که استحضار دارید این روزها خبرها و اطلاعات نگران‌کننده‌ای از برخی حوزه‌های انتخابیه در خصوص اهانت و ایجاد محدودیت برای نمایندگان مجلس در جلسات و تریبون‌های رسمی و تجمعات عمومی به خاطر اظهار نظر آنان در مجلس واصل می‌شود که اگر هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در اجرای بند۱۱ ماه ۲۳ آئین‌نامه داخلی مجلس، اقدام مناسب در جهت حفظ شأن نمایندگان به عمل نیاورد، خوف آن می‌رود که این اقدامات ناصواب به تدریج به رویه‌ای در جهت محدود کردن حقوق اساسی نمایندگان از سوی مسئولان اجرایی تبدیل گردد.
اقدامات حلاف عرف و قانون انجام شده در مورد همکار محترم، آقای مهندس نصرالله ترابی نماینده مردم شهرکرد و عدم برخورد مسئولان رسمی با برخی اهانت‌ها که در تعدادی دیگر از شهرها اتفاق افتاده است در مغایرت آشکار با اصول ۸۳ و ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین‌نامه داخلی مجلس و محدود کننده نمایندگان در اعمال وظایف قانونی خود می‌باشد که شایسته تدبیر جدی و پیگیری دقیق عوامل و مقصرین این حوادث از سوی هیئت ریئسه مجلس است.
لذا از جنابعالی درخواست می‌گردد در اجرای بند۱۱ ماه ۲۳ آئین‌نامه داخلیس مجلس، دستور رسیدگی لازم در این خصوص را صادر نموده و نتیجه را جهت اطلاع نمایندگان محترم اعلام فرمائید.
با تشکر و احترام
محمدرضا تابش
دبیرکل فراکسیون خط امام(ره)
لازم به ذکر است هفته گذشته دفتر مهندس ترابی در شهر کرد توسط عده ای افراد ناشناس در اعتراض به نطق انتقادی این نماینده به وضعیت جاری کشور و دفاع از مهندس موسوی به آتش کشیدند.

سردرگمی برادران امنیت و اطلاعات در یافتن سر شاخه های سبز جنبش مردمی


تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۸۸
بهار یکتا

شبکه جنبش راه سبز(جرس): بدنبال استیصال و ناکامی مقامات امنیتی در رویارویی با حرکت خودجوش مردم ، وزارت اطلاعات عقد قرارداد و اخذ امكانات توسط افراد و موسسات ايرانى از ۶۰ بنياد و موسسه خارجى را که در جنگ نرم علیه جمهورى اسلامى در ارتباط هستند را ممنوع كرده است 
 
اين مقام امنيتى در اظهارات خود شبكه‌هاى رسانه ‌اى، ماهواره ‌اى و اينترنتى و مراکز علمی و تحقیقاتی را معاند و مخالف نظام جمهورى اسلامى معرفی کرد و مدعی شد که اکثر شبکه های خبری فارسی زبان خارج از ایران از جمله صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو زمانه و رادیو فردا و سایت های اینترنتی مانند جرس (جنبش راه سبز) مصداق سازمان های برانداز بيگانه بشمار می آیند.
همه معاندند و محارب بجز من!
در ليست مکشوفه بعد از اتهامات وارده به اندیشمندان و متفکران سیاسی بین المللی ازهابر ماس گرفته تا جان کین ؛ نام برخى از موسسات غير دولتى و مراكز دانشگاهى و پژوهشی و همچنين سازمان هاى بين المللى از جمله ديده بان حقوق بشر نيز ديده مى شود. گفتنی است که دانشگاه ییل و مراکز پژوهشی وابسته به آن نیز از جمله نهادهاى مرتبط با جنگ نرم عليه جمهورى اسلامى معرفی شده است.
این مقام امنیتی گفت که "هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امكانات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با موسسات و بنیادهای جریان جنگ نرم، غیرقانونی و ممنوع" است. وى همچنين دريافت هر گونه كمك‌هاى نقدى و غيرنقدى از خارج كشور براى جريانات و احزاب و گروه‌هاى سياسى را نيز غير قانونى دانست.
معاون بین المللی وزارت اطلاعات البته نگفت که آیا همکاری طرفداران احمدی نژاد با رسانه های بیگانه و همکاری مشاوران ایشان با مراکز تحقیقاتی امریکایی و شرکت در مراسم و مهمانی های آنان نیز مصداق براندازی است یا نه؟ وی همچنین توضیح نداد که چگونه است که همه دلسوزان، یاران امام، مبارزان قدیمی، فعالان سیاسی و اجتماعی، مدافعان حقوق بشر و ..... در جرگه براندازان هستند و عده ای که هیچ حریمی نمی شناسند درزمره مقربین و هواداران؟
به باور تحلیلگران، مقامات امنیتی ایران چشم بر واقعیات بسته اند و دنیا را از دایره دید محدود خود می نگرند و نمی خواهند از تاریخی که خیلی دور نیست درس گرفته و سخنان هم طرازان خود در نظامهای پیشین را بیاد بیاورند. همان ها که حتی امام خمینی را وابسته به ارتش سرخ می دانستند و هر حرکتی که در کشور صورت می گرفت به مارکسیستها و چپ ها نسبت می دادند. به باور این تحلیلگران، در آن زمان رژیم ستم شاهی با استفاده از عرق مذهبی مردم سعی داشت هر حرکتی را ضد دین و ضد اسلام معرفی کند ولو اینکه در راس آن یک مرجع تقیلید باشد و اینک این مجموعه با همان چوب می خواهند صاحبان اصلی نظام و انقلاب را متهم به براندازی کنند. یکی ازین تحلیلگران به خبرنگار جرس گفت:"آری همه ما براندازیم! برانداز ظلم و ستم و بی عدالتی.. ما برانداز منیت، اشرافیت و تحجر هستیم. حالا می توانید فهرست تان را پر شماره تر کنید."
دامی به پهنای جهان
معاون وزارت اطلاعات در تشريح قالب‌ها و روش‌هاي بنيادهاي آمريكايي و اروپايي براي جذب و شكار برخي اقشار خاص جامعه به منظور اهداف براندازانه گفت: طي ساليان اخير، برخي پروژه‌هاي اين بنيادها و موسسات در قالب‌هاي دروغين و فريبنده ،ديپلماسي عمومی، ديپلماسي علمي،ديپلماسي رسانه ای و مواردي از اين قبيل مطرح و به دنبال جذب و شكار برخي اقشار خاص جامعه از جمله متخصصان، هنرمندان، اساتيد، عناصر سياسي، رسانه‌اي و... بوده‌اند تا از اين طريق با اتخاذ رويكرد جنگ نرم در فضاي عمومي جامعه اثرگذاري نمايند.
این مقام امنیتی که بی شک در نقش موثر رسانه های " برانداز" در برپایی نظام جمهوری اسلامی آگاهی دارد به این پرسش پاسخ نداد که آیا این رسانه ها سی سال پیش هم چنین نقشی را در رابطه با نظام ستم شاهی ایفا می کردند یا نه؟
هر چند اظهارات این عضو وزارت اطلاعات تازگی ندارد ولی اصرار مقامات اطلاعاتی و امنیتی کشور در نشان دادن حلقه های وابستگی این جریان خودجوش و فراگیر مردمی که رویدادی طبیعی در مسیر سیاسی اجتماعی یک ملت جوان و پویاست نشان بارزی از سر درگمی و عجز سربازان گمنام امام زمان در رویارویی با این حرکت مردمی است. وی که اصرار دارد این حرکت را منبعث از بیگانگان بنامد از اقشار مختلف می خواهد که از برقراري هرگونه ارتباط غيرمتعارف با سفارتخانه ها، اتباع بيگانه، مراكز و عوامل وابسته به آنها بر حذر باشند.
سرشاخه هایی که هر روز سبزتر می شوند
گفتنی است این مقام اطلاعاتی مدعی شد که وزارت اطلاعات در سال‌های اخیر، با شناسایی سرشاخه‌های این سازمان‌ها در داخل و خارج از کشور، ضربات قابل‌توجهی به روند حرکتی آنان وارد ساخته است. پیش از او نیز سپاه در خرداد ماه سال جاری از فتح الفتوح پاسداران در سرکوب عوامل انقلاب مخملی خبر داده بود. ولی بنظر می رسد که کشفیات براداران نظامی و امنیتی برای خنثی کردن " فتته ای " که به حریم خانه های آنان نیز نفوذ کرده از کارایی بالایی برخوردار نبوده و هر روز بر تعداد افرادی که به جنبش فراگیر و مردمی سبزها می پیوندند بیشتر می شود.

در همین راستا مصلحی وزیر اطلاعات جریان فتنه را همسو با جنگ نرم دانست و ادعا کرد که "ایجاد تغییر در رفتار کارگزاران حکومتی و مردم، تغییر رژیم و فروپاشی نظام از درون، عمده اهداف جریان فتنه و سران استکبار در مقابله با جمهوری اسلامی ایران است."
شایان ذکر است طی شش ماه گذشته تعداد زیادی از سران اصلاحات، فعالان سیاسی و حقوق بشر، روزنامه نگاران، دانشجویان و مردم کوچه و بازار به جرم " انقلاب مخملی " و " نرم" بازداشت شده اند و حرکت اعتراضی مردم به رغم شدت سرکوب و بازداشت ها همچنان ادامه دارد و روز به روز وسعت بیشتری به خود می گیرد. بنظر می رسد که روند حاکم به متهم کردن همه اقشار جامعه به جرم انقلاب نرم و مخملی منجر خواهد شد و در اتنها تعدادی محدود در دایره خودی ها و طرفداران نظام باقی خواهند ماند.
آنچه از دید مسئولان امنیتی پنهان مانده است اقدامات براندازانه ای است که از سوی لباس شخصی ها و افراد ملبس به بسیج و نیروهای انتظامی اعمال می شود. اعمالی همچون:شکستن حریم حسینیه جماران که تک تک آجرها و اجزای ساختمانش برای این مردم خاطره ای از امام راحلشان دارد و تعرض به عزاداران عاشورای حسینی که در طول تاریخ بجز از سوی یزیدیان سابقه نداشته است، مشت کوبیدن بر دهانی که بانگ رسای تکبیر می دهد، باتوم کوبیدن بر سری که شور حسین دارد،شلیک بر قلبی که برای مردم و امام می تپد در ماه های حرام، پلمپ مسجد در ماه محرم، هتاکی بر مراجع عظیم الشان شیعه، یورش به مردم بی پناهی که هیچ سلاحی ندارند بجز آغوشی باز برای فرزندانشان، اتهام بر افرادی که ذخیره انقلابند و انقلاب و نظام با آنان زاده شده، بی حرمتی به همه حقوق و حریم انسانی شهروندان
 

مجمع روحانیون مبارز کاشان: مردم یادشان نرفته آقای جنتی چندسال پیش آیت‌الله سیستانی را مرجع انگلیسی خواند


چهارشنبه, ۱۶م دی, ۱۳۸۸
کلمه: در پی اعلام عدم توانایی جامعه مدرسین در تشخیص صلاحیت مرجعیت آیت‌الله العظمی صانعی، مجمع روحانیون مبارز کاشان با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرد:«برخی از حضرات جامعه مدرسین در زمان حیات امام با خود امام نیز مشکل داشته‌اند و اینک با این شاگرد ممتاز و یادگار مکتب علمی او در افتاده‌اند؛طلاب و فرزندان فاضل و انقلابی امام از یاد نبرده‌اند که بعضی از همین آقایان گفته بودند برخی فتاوای حضرت امام مبنای فقهی ندارد.»
متن اطلاعیه مجمع روحانیون مبارز کاشان که متشکل از روحانیون انقلابی و اساتید برجسته حوزه و دانشگاه است، بدین شرح است:
بسمه تعالی
آیا تا به حال به خود اندیشیده‌اید که چگونه مذهب تشیع در طول سده‌ها و قرن‌ها از گزند حوادث بنیان برانداز و موج‌های کوبنده کفر و نفاق و تزویر و نیز نادانی و جهالت و تعصب جان سالم بدر برده و صحیح و دور از تحریف و تصرف به دست ما رسیده است؟
و چگونه در مدت دوازده قرن غیبت امام عصر سلام الله علیه چشمه جوشان معارف اهل بیت علیهم السلام از خروش نیفتاده و دریای مواج فقه جعفری با تلاطم و ژرفای روزافزون خود طوفنده و پرطپش به حرکت خود ادامه داده و شجره طیبه احکام الهی و شریعت مطهر، سرسبزی و طراوت خود را حفظ نموده است؟
نقش عالمان بزرگ و فقهاء عظام در حفظ اصالت مذهب تشیع علوی و حسینی و فقه سنتی و پویای جعفری بر هیچ انسان صاحب فکر و اندیشه‌ای پوشیده نیست.
حوزه‌های علمیه شیعه با امتیازات خاص خود یعنی آزاداندیشی و اجتهاد آزاد و نیز شرط حیات در مرجع و عدم وابستگی به حکومت و نهاد قدرت و زهد و ساده زیستی عالمان مسئولیت شناس ، رسالت تاریخی خود را در صیانت مذهب از گزند تحریف علمی و تصرف عملی به انجام رسانده‌اند.
البته در همین مراکز نیز همیشه در کنار عالمان متعهد و فقهاء عظام عوامل تحجر محور و تعصب مدار نیز وجود داشته که گاهی عرصه را بر آنان تنگ کرده‌اند . نخبگان و متفکران و مردم مؤمن و شیعه که همواره مسائل حلال و حرام را از طریق تقلید از مراجع عظام گرفته‌اند نیک می‌دانند که در سیر و گردش علمی حوزه‌ها در هر عصری معدود عالمانی بودند که توانستند با پشتکار ده‌ها سال به مقام افتا و مرجعیت نائل آیند و این گونه نیست که کسی یک شبه به این مقام برسد یا مقام تشریفاتی نیست که یک شبه به کسی بدهند یا از او سلب نمایند.
آنچه این روزها نسبت به فقیه محقق و نوآور و نواندیش، دست پرورده و تربیت یافته مکتب فقهی و اصولی حضرت امام و شاگرد نمونه و برجسته آن یار سفرکرده یعنی مرجع عظیم الشأن جهان تشیع حضرت آیة الله العظمی صانعی مدظله العالی رخ داد که جناب آقای یزدی به نمایندگی از جامعه مدرسین اعلام داشته‌اند، حرکتی مضحک و خنده آور و در عین حال تأسف برانگیز و زیانبار در تاریخ حوزه‌هاست.
البته برخی از حضرات جامعه مدرسین در زمان حیات امام با خود امام نیز مشکل داشته‌اند و اینک با این شاگرد ممتاز و یادگار مکتب علمی او درافتاده‌اند. شخصیتی که خود حضرت امام فرمودند ” من از معلومات آقای صانعی حظ می بردم “(صحیفه نور ج۱۸)
طلاب و فرزندان فاضل و انقلابی امام از یاد نبرده‌اند که بعضی از همین آقایان گفته بودند برخی فتاوای حضرت امام مبنای فقهی ندارد.
و هنوز مردم ما فراموش نکرده‌اند که چند سال قبل آقای جنتی در خطبه‌های نماز جمعه یکی از مراجع بزرگوار دیگر را که در حال حاضر از موقعیت بالا و شهرت جهانی برخوردار است -آیت‌الله العظمی سیستانی-مرجع انگلیسی خواندند. بنابراین تخطئه و تخریب و اهانت از حضرات تازگی ندارد.
اگر نظرات و فتاوای حضرت آیة الله صانعی باعث چنین عکس العملی شده است این فتاوا سالهاست که از سوی ایشان صادر شده است. چرا تا به حال آقای یزدی و دوستانشان احساس تکلیف نکرده بودند؟ امت هوشیار و انقلابی به خوبی معنای این حرکات را می‌فهمند.
بعد از رحلت مرجع کبیر و فقیه عالیقدر مرحوم آیة الله العظمی منتظری به طور طبیعی علاقه مندان و وفاداران به راه و آرمان امام و خیل عظیمی از جوانان چشم امیدشان به عنوان رهبر معنوی و مرجع دینی به آیة الله صانعی است و حضرات آقایان خیلی خوب به موقعیت و محبوبیت ایشان در میان ملت و دوستان امام واقف و آگاهند.
به عنوان انجام رسالت تاریخی و تکلیف شرعی اعلام می داریم این حرکت صرفا سیاسی بوده و فاقد هر گونه وجاهت شرعی است و مرجعیت آیة الله صانعی از اول نیز از طریق جامعه مدرسین نبوده است و هزاران هزار مقلدی که ایشان در داخل و خارج از کشور دارند از طریق معتبر شرعی به این نتیجه رسیده‌اند همان گونه که برخی از مراجع کنونی نیز مانند حضرات آیات عظام سیستانی و صافی گلپایگانی از سوی جامعه مدرسین به مؤمنین شیعه معرفی نشده بودند.
در پایان از ذکر این نکته ناگزیریم که جامعه مدرسین استوانه‌های علمی خود را از دست داده است . تعدادی از بزرگان از علماء مانند حضرات آیات آقایان مشکینی، خاتم یزدی، سید مهدی روحانی، احمدی میانجی ، صالحی مازندرانی، حرم پناهی، بنی فضل و پایانی رحمةالله علیهم رحلت نموده اند و برخی از بزرگان دیگر مانند حضرت آیة الله جوادی آملی وحضرت آیت الله امینی از این جمع کناره گیری نموده‌اند و برخی ازاعضای فعلی جامعه مدرسین به لحاظ سنی شاگردآیت الله صانعی محسوب می شوند.
مقلدین حضرت آیة الله صانعی در صحت تقلید از ایشان هیچ تردیدی نداشته و نخواهند داشت . اللهم وفقنا لما تحب و ترضی و السلام علیکم و علی جمیع عباد الله الصالحین .
مجمع روحانیون مبارز کاشان

اختصاصی جرس / رنجنامه دختر آیت الله بهشتی خطاب به برادر دربندش


تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۸۸
تو تاوان راست قامتی پدر را می پردازی

جنبش راه سبز (جرس): محبوبه حسینی بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی با انتشار رنجنامه ای خطاب به برادر دربندش نوشت: تو در این راه تاوان راست قامتی او (آیت الله بهشتی) را می پردازی، و نه تنها تو که همه ما!


به گزارش خبرنگار جرس، محبوبه بهشتی ، خطاب به دکتر علیرضا بهشتی نوشته است: من و تو و ما بیگانه نیستیم با سیلاب تهمت ها. اما چقدر دردناک است تکرار این زشت گویی های ظالمانه بعد از گذشت سالها: فاین تذهبون!

فرزند آیت الله بهشتی سپس پرسیده است: براستی چرا عبرت سالهای نه چندان دور این قدر زود به فراموشی سپرده می شود؟

متن کامل رنجنامه محبوبه حسینی بهشتی خطاب به دکتر بهشتی بدین شرح است:
بسم اله الرحمن الرحیم
آنقدر کوچک بودم که نمی دانستم چرا ولی آنقدر بزرگ بودم که بدانم که آن قامت بلند و مهربان از من دریغ می شود. برادر عزیزتر از جانم آن روزها را می گویم که پدر را بردند و من نمیدانستم که این طلیعه، تجربه جدائی من است از او و سالهای جدایی در راه است. نمی دانستم که در آغاز راهی ایستاده ام که ابرهای تیره میان من و خورشید فروزان زندگیم را فرا می گیرند و بعد آنچه می ماند مشتی یاد است و حسرت است و آه.

حالا که به فرزندانت می نگرم با خود می گویم چقدر برای تجربه دردناک دوری از تو کوچک اند و تعجب می کنم که چقدر بزرگند وقتی که می دانند و می فهمند چرا. چیزی که من سالها بعد آهسته آهسته در مورد او پی بردم. دانستم که چرا به او راست قامت جاودانه تاریخ گویند. و چرا تو آنقدر عاشقانه به دنبال گرفتن غبار از سر و روی اندیشه های بلندش بودی و هستی. به راستی تو در این راه تاوان راست قامتی او را می پردازی، و نه تنها تو که همه ما! و مگر همیشه این گونه نبوده در طول این سالهای دوری از او و نداشتن سایه پر مهرش بر سرمان! ومن باز می شناسم عزم راسخ پدرم را و آرامش دریای بیکران روحش را در تو. و تو چقدر به او می مانی: آسمانی، آرام، روشن، عاشق، حق جو و حق مدار. و تو در گذر زمان گام بر می داری برتر و بالاتر از همه هیاهوهای این زمانه بدمدار و پرچم حق جویی پدرم را بر دوش می کشی و الحق آزاده ای هستی دربند. آزاد از تعلق دنیا و قدرت و ثروت. آزاد از هر چیز و همه چیز، الا حق.

آری برادر من و تو و ما بیگانه نیستیم با سیلاب تهمت ها. اما چقدر دردناک است تکرار این زشت گویی های ظالمانه بعد از گذشت سالها: فاین تذهبون!
براستی چرا عبرت سالهای نه چندان دور این قدر زود به فراموشی سپرده می شود؟ چقدر خاطره پدر همچنان بیدار است هنگامی که عاشقانه، بالا، و بلندتر از همه این زشتیها حق را می جست و حق را می گفت.
سایه بلندت همیشه مستدام.
محبوبه حسینی بهشتی


مستند گاف باران در گم کردن رد قاتل ندا


چهارشنبه, ۱۶م دی, ۱۳۸۸
کلمه: انتشار کلیپی با هدف آشکار کردن واقعیت قتل ندا آقاسلطان توسط گروه ناشناس که در تلویزیون پخش شده، واکنش های مختلفی از سوی اهالی فن و متخصصان این حوزه داشته است.
به گزارش خبرنگار «آینده»، یکی از کارگردانان مستندساز صداوسیما در این باره نظرات جالبی دارد. وی که پس از دیدن فیلم ناقص و شبهه برانگیز توانسته بود منبع غیرمتخصص و ناشناس آن را پیدا کرده و فیلم اصلی را مشاهده کند، به نتیجه عجیبی رسیده است.

دست خونی ندا که توهم بطری به کلیپ ساز موبایلی داد
این مستندساز باسابقه صداوسیما می گوید: “در ابتدا فکر می کردم، جوانی در اتاقش نشسته و در مقابل میکروفون هدست خود روی تصاویر صحبت کرده، ولی وقتی بیشتر دقت کردم، هرچه تصاویر جلوتر می رفت، بی شرمی رسانه ای در شاخص یک به اصطلاح مستند و در واقع پرونده تصویری برای توهین و تحقیر به مردم کامل تر می شد”.
این مستندساز در ادامه افزود: “مستندسازی اصول مشخصی دارد، شما یا باید روایت کنید یا به تصویر بکشید! مستند محض با مستند گزارشی تفاوت زیادی دارد و هر بیننده عادی تلویزیونی متوجه جنس آن می شود.
جنس مستند محض طوری است که شاید تا سالها نتوان در مورد کیفیت آن اظهارنظر کرد و کسی که به مطلق گویی در این زمینه می پردازد به دلیل سطح سواد اندک در این حوزه است.
چنین اتفاقی در کشور ما رخ داده، تصویری که توسط یکی از همکاران در زمان جنگ از رزمنده ای که روز خاکریز در حال شلیک آرپی جی گرفته شده، پس از ۲۴ سال مشخص می شود که منتهی به شهادت رزمنده ایرانی نشده و می توان به تحقیق در مورد آن پرداخت، چون هدف تصویری مستند زنده است.

محل نشستن غیر ارادی ندا و ریخته شدن ناگهانی مقدار زیادی خون پس از اصابت گلوله از جلو
اما این اتفاق کارخانه تولیدی ندارد که بتوان با توهمات ذهنی و تفکر برگرفته از فیلم های اکشن آن را خلق کرد، همچنین در مورد اتفاقی که از چشم غیرمتخصص کلیپ ساز موبایلی این اثر دور مانده، جبر موضوعی و شرایط خاص زمان انتخابات و درگیری های شدید روز ۳۰ خرداد در حوالی میدان انقلاب است.
از سوی دیگر یکی از نکات مهمی که در یک مستند مورد توجه می گیرد، هماهنگی بین کلام نریتور و تصاویر می باشد، بر این اساس سعی می شود نگارش متن مستند گزارشی پس از ضبط روی میز قرار گرفته و برای آن انتخاب تصویر شود، اما در این اثر ابتدا تصاویر یا بهتر بگوییم تصورات و توهمات تصویری کنار هم قرار گرفته و بعد نریشن خوانده شده و دست آخر مجبور شده اند زمان های مکث نریشن را به خاطر کمبود زمان حذف کنند، برای همین جملات در میانه این مستند به دنبال هم و چسبیده به گوش می رسد.
از طرف دیگر، یک مستندساز هیچگاه خودش را در مقام قاضی ظاهر نمی کند، تمام حسن و هنر مستند این است که شما با تصاویر و بدون کلام مستقیم بتوانید مخاطبان را به خواسته و هدف رسانه ای خود برسانید، ولی گویی دوستان بی تجربه ولی با اعتماد به نفس در این کلیپ موبایلی فقط کم مانده سر مخاطب خود داد و بیداد کنند”!
این مستندساز در ادامه گفت: “گذشته از نکاتی که جزو بدیهی ترین مبانی مستندسازی در سراسر جهان است، متاسفانه روحیه داغ جوانی و چشم پرهراس ماجراجو نمی تواند منطقی به ماجرا نگاه کند و از چشم خام خود که شاید تصویر آینه را هم درست تشخیص ندهد، ناگهان فتوا صادر می کند”!
در فیلم های کشته شدن مرحومه ندا آقاسلطان که به گفته گوینده پرحرارت و احساساتی که خیلی تلاش می کرد صدای یکی از دوبلورهای مشهور مستند کشورمان را تقلید کند، دو اصل واضح وجود دارد که در تمامی فیلم های منتشر شده چه از سطح خیابان خسروی و چه تصویری که از بالای تقاطع برشمرده بعدها منتشر شد، نشان می دهد ندا آقاسلطان مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته که قدرت فوق العاده ای داشته است.

به حجم خون روی زمین مقابل ندا دقت کنید
به این دلیل می گویم، گلوله جنگی سلاح قوی که اگر در فیلم سومی که از فراز یکی از بام های منازل محل حادثه ضبط شده، افرادی در سر خیابان خسروی و خیابان کارگر شمالی و حضور دارند و پس از صدای شلیک، زوزه معروف گلوله جنگی تصویربرداری که در تلاش برای به تصویر کشیدن ماموران ابتدای خیابان است، را مجبور به دزدیدن سر و دوربین خود را از سمت روبروی خود می کند.
این واکنش طبیعی نشان می دهد تصویربردار از صدایی که از روبرو شنیده واکنش نشان داده است، همچنین خروج ناگهانی مقدار زیادی از خون مرحومه در زمان اصابت نیز دلیل دیگری بر قدرت فوق العاده گلوله برشمرده می باشد.
در مورد لحظه به زمین نشستن غیر ارادی ندا آقاسلطان نیز سالها حضور در جبهه ها و دیدن تصاویر رزمندگانی که مورد اصابت گلوله قرار می گرفتند، فضایی تکراری را دست کم برای من پدید می آورد.
اگر به فیلم ها دقت کنید، ندا پس از اصابت گلوله از روبرو دست چپ خود را به صورت غیرارادی روی قلب و محل اصابت برده است، این لحظه ای است که کف دست و مچ وی کاملا با خون فواره زده از قلبش دورنگ می شود، تا کلیپ ساز ماجراجو از رنگ تیره خون ریخته شده روی دست، تصور بطری برای پاشیدن خون به روی صورت را القا کند.
اما جالب است که کلیپ ساز موبایلی به این نکته توجه نکرده که وقتی ندا به صورت غیرارادی و با کمک استاد موسیقی خود از پشت رها می شود، مقدار زیادی خون روی زمین در مقابل پای او و روی هر دو ساق شلوار ریخته و در فیلم دیگری مقدار زیادی خون از زیر مانتو و از پشت وی قابل مشاهده است.

خون ریخته شده مقابل و روی ساق شلوار ندا که به چشم کلیپ ساز موبایلی نیامده
اگر ندا با بطری برشمرده که کلیپ ساز موبایلی با حرارت لحظه ریختن آن را روی صورت به تصویر می کشد و معتقد است حالا وظیفه دست ندا تمام شده، چرا خون فراوان ریخته شده روی زمین و روی پاهای وی قبل از دراز کشیدن کف خیابان را ندیده است؟!
اگر حرکت شست مرحومه را در تصاویر بدون کیفیت ۳gp موبایل تشخیص داده، چطور لرزش غیرارادی پای راست وی در لحظه جان دادن را نمی بیند و از سوی دیگر متوجه رها شدن اندام پس از آمبولی ریه مرحومه ندا که در اثر پارگی قلب و ریه و انباشت خون در ریه صورت می پذیرد قابل تامل نیست.
دوستانی که امروز داعیه دار خیلی از ارزشها شده اند، روزگاری را که فوران خون از دهان و بینی رزمندگان یا اصابت گلوله جنگی از روبرو را تجربه کردیم، به یاد نمی آورند، بی شک در آن روزها یا در کوچه ها تفنگ بازی می کردند یا در مدرسه فوتبال گل کوچک بازی می کردند.
اما مستندسازی و بیان توهمات جزو حوزه هایی نیست که بتوان آن را به بهانه جوانگرایی و تزریق روح جوانی نابود کرد، مستند سازی اصولی دارد که با این بهانه تراشی های خنده دار و بچه بازی های سطح پایین سنخیتی ندارد.

فردی که سعی در تنفس دهان به دهان دارد و دستش رد خون روی پیشانی را پاک می کند
فرض محال که این اتفاق افتاده آیا سناریو خنده داری که نریتور کلیپ ساز با نزدیک کردن دهان خود به میکرفون قصد ترسناک کردن آن را دارد محلی از اعراب دارد، آیا امکان دارد وقتی یک دختر به اصطلاح تیر خورده، روی پای دو نفر در عقب یک خودرو دراز کشیده از پشت به وی گلوله ای زد که از کتف به سمت پهلو برود!
واقعا از شاهکار برخی دوستان و تصورات راکی رمبویی تاثیر گرفته از روحیه حادثه خیز جوانی و متاثر از سینمای هالیوود بیش از این توقعی نمی رود، ولی اهل فن به خوبی می دانند فردی که به پشت دراز کشیده، چگونه تیم قتل به تعبیر کلیپ ساز موبایلی از بالا گلوله ای را به سمت پهلو شلیک کردند و بعد ندا را در ماشین به قتل رساندند”.
وی همچنین در ادامه گفت: “بسیار جای تعجب و تاسف دارد که حاضریم وقت صرف کنیم برای توهماتی که فقط در ذهن انسان بیماری رشد کرده و ذهن بیماری که توانسته از تصاویر رقت آور و دردناک کشته شدن و جان دادن یک انسان به زیبایی دختر خانم پی برده و البته تشخیص دهد وی دانشجو هم بوده است؟
تصاویر دردناکی که خواب و خوراک را از بسیاری از مردم جهان گرفت و ناله دل هزاران انسان از چشم های پرسشگری که ثانیه های پایانی زندگی خودش را از دیگران جستجو می کرد، دنیایی را به لرزه درآورد”.
این مستندساز در ادامه گفت: “روزگاری شاگردی یکی از چهره های مستندساز دفاع مقدس را می کردم و ایشان بارها تاکید می کرد، هرگز حاضر نشو برای سلیقه خودت با واقعیت بازی کنی! خوشحالم امروز کسانی داعیه دار ارزشها شده اند و به ملت توهین و تحقیر می کنند که حاضرند برای منافع شخصی و سلیقه فردی خودشان هر واقعیتی را کتمان کنند”.

آیا چیزی در دست ندا هست که با چنین دقتی خون را به صورت وی بریزد؟
وی در پایان گفت: “این دوستان دست کم به گفته های مستندساز سیاسی صداوسیما آقای طالب زاده دقت کنند که حداقل به خاطر روح مستند سازی حاضر نشد در برنامه زنده تلویزیونی رو به فردا حقیقت را کتمان کند و به همین دلیل میکروفن او را قطع کردند! مستندسازی هر عیبی داشته باشد، تنها حسن آن این است که دروغگویی در آن جایی ندارد”!
هر چند تهمت ها و نسبت هایی ناروایی در این کلیپ موبایلی به افراد زنده و درگذشته وارد شده، اما در روزگاری که هدف وسیله را برای رسیدن به کامروایی سیاسی توجیه می کند، عجیب نیست !

مصطفی تاج زاده تا تشکیل دادگاه جنتی در هیچ دادگاهی شرکت نمی کند


تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۸۸
جنبش راه سبز (جرس): مصطفی تاجزاده روز گذشته در ملاقات با خانواده خود گفت:دادگاه از نظر من تمام شده است چون مادامی که دادگاه آقای جنتی تشکیل نشود و به شکایت من از وی برای ابطال غیرقانونی آرای مردم تهران در مجلس ششم و تغییر نتیجه آن انتخابات رسیدگی نشود، در هیچ دادگاهی از خودم دفاع نخواهم کرد.بنابراین دادگاه از هم اکنون می تواند حکم خود را صادر و آن را اجرا کند. مگر آن که تا تاریخ یازدهم اسفند، دادگاه آقای جنتی تشکیل شود که در آن صورت از خودم در برابر اتهامات دفاع خواهم کرد.

وی همچنین در این ملاقات مراتب تشکر خود را از پیشنهاد های پنجگانه مهندس موسوی که اجرای آن ها راهگشا و وحدت بخش است،اعلام کرد و گفت: “این راهکارها کشور و انتخابات را در مسیر درست خود قرار خواهد داد.”

تاجزاده همچنین از علی مطهری و محسن رضایی نیز به خاطر تلاش ها و انجام وظیفه دینی و ملی شان بخصوص از پیشنهادهای علی مطهری برای عبور از بحران کنونی تشکر کرد و گفت:” ما هم که در زندان به سر می بریم از وضعیت کنونی کشور نگرانیم و صرفنظر از بی عدالتی که بر ما رفته است و می رود، وضعیت کشور را از وضعیت خودمان مهم تر می دانیم و معتقدیم از هر اقدام عاقلانه و منصفانه برای خروج از بحران کنونی باید استقبال کرد.”

به گفته همسر مصطفی تاجزاده، وی که دویست و هشتمین روز بازداشت غیرقانونی اش را تنها به دلیل منتقد بودن می گذراند، از روحیه خیلی خوب و آرامش و طمأنینه ای که ویژگی مردان مومن به خداست، برخوردار بوده در حال حاضر همراه با آقای امین زاده مشغول ترجمه کتاب هستند.
فخرالسادات محتشمی پور اظهار امیدواری کرد که با اجرای کامل قانون اساسی و حق مداری و قانون مداری در کشور، زندان ها از زندانیان سیاسی خالی شود و بیش از این بهانه به دست دشمنان انقلاب و ایران داده نشود. وی هر یک روز بازداشت فرزندان و خدمتگزاران به انقلاب و مردم را لطمه ای بزرگ به کشور و اعتبار جمهوری اسلامی در داخل و خارج دانست و ابراز امیدواری کرد که برای حل مشکلات موجود، پیشنهادات دلسوزانه و نقدهای مشفقانه مورد توجه قرار گیرند.

توهین وتحقیر شاه را هم نگه نداشت


چهارشنبه, ۱۶م دی, ۱۳۸۸
کلمه-احمد پورنجاتی:روزگاری در جایی خوانده بودم؛ «امین» برادر مامون و فرزند هارون الرشید خلیفه عباسی روزی از پدرش پرسید که این چه حکمت است که تو موسی بن جعفر (امام کاظم(ع)) را به حضور فرامی خوانی و بسیار تکریم و احترام می کنی و مراتب ارادت ابراز می داری و حتی الباب بدرقه می کنی اما بلافاصله فرمان حبس و زجر ایشان به ماموران ابلاغ می داری؟ هارون پاسخ داد؛ «الملک عقیم،»
این همان تعبیر رایج در میان توده مردم است که؛ سیاست، پدر و مادر ندارد.
اما نه، همچون بسیاری از «مشهورات زمانه» که در پرتو آرمان ها و ایده آل هایی که در انقلاب اسلامی داشتیم، تغییر و تحول ماهیتی پیدا کرد یا دست کم قرار بود چنین دگرگونی و تفاوت ماهیتی پیدا کند سیاست نیز در ذهن و زبان و دل ما پدر و مادر پیدا کرد. دلخوش بودیم تا سال ها، اما گویی «طبع سیاست»، ساختارشکن و هله هوله خوار و زیاده طلب است.
برای رسیدن به مقصد و پر کردن شکم سیری ناپذیرش، به هیچ حد و قواره و قاعده و پیمانه یی محدود نیست. مصرف همه چیز را برای خود مباح می داند. ممکن است در آغاز اندکی پرهیز و مبالات به خرج دهد، حرام خواری نکند و از چیزهای شبهه ناک بپرهیزد اما ید بیضای «اضطرار» و به تعبیر دقیق تر «مصلحت»، اندک اندک پای «اکل میته» و حرام خواری را نیز به سفره اش باز می کند. اگر مراقبش نباشی، ناگهان چشم باز می کنی و می بینی «سیاست» که قرار بود از جنس «حکمت عملی» باشد و آمیخته به اخلاق و مروت و معیارهای دینی و اصلاً عین دیانت باشد، تجسم و تبلور بی اخلاقی و ناجوانمردی و مرزشکنی دینی شده است، البته همچنان با همان کارت شناسایی «سیاست پدر و مادردار» و داعیه های خروارخروار و افاده های طبق طبق.
اکنون می خواهم به یکی از کالاهای مصرفی «سیاست هله هوله خوار» اشاره کنم؛ «تحقیر و ناسزا و اهانت».

افزایش فشار بر دانشجویان معترض دانشگاه ها؛ اعتصاب وخودداری از امتحان

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۸۸

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۸۸
جنبش راه سبز (جرس): به دنبال عدم حضور دانشجویان در کلاس های درس و خودداری از شرکت در امتحانات، فشار بر دانشجویان به منظور بازگرداندن دانشگاه ها به شرایط عادی ادامه دارد.


به نوشته خبرنامه امیرکبیر تا پایان روز دوشنبه بیش از ۴۰ امتحان پایان ترم توسط دانشجویان لغو شده است. در دانشکده عمران ۸ امتحان، دانشکده فیزیک ۶ امتحان، دانشکده شیمی ۵ امتحان، دانشکده مهندسی پزشکی ۳ امتحان، دانشکده مکانیک ۴ امتحان، دانشکده معدن و متالورژی ۴ امتحان، دانشکده کامپیوتر ۳ امتحان، دانشکده نساجی ۲ امتحان، دانشکده برق ۱ امتحان و دانشکده کشتی سازی ۱ امتحان تاکنون لغو شده است.

یکی از اعضای دفترتحکیم وحدت وانجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در این مورد به روز گفت: "پس از مراسم روز عاشورا که با حضور گسترده دانشجویان برگزار شد، فضای دانشجویی به شدت تحریک شده است. با اعلام خبر درگذشت آیت الله منتظری به عنوان یکی از وزنه های منتقد دولت و حاکمیت ،جمع گسترده ای از جوانان و روشنفکران در مراسم تشییع پیکر باشکوه ایشان شرکت کردند... اما برخورد حاکمیت با آن ها برخلاف گذشته بسیار وحشیانه بود. بسیاری بازداشت و یا مجروح شدند. در اعتراض به این اتفاقات دانشجویان در دانشگاه ها نسبت به این قضیه بی تفاوت نماندند و درنتیجه به برگزاری مراسم روز سوم ایشان دست زدند."

در دانشگاه علم و صنعت هم این اعتراض با برخورد و یورش وحشیانه روبه رو شد. در دانشگاه آزاد مشهد بااین مراسم با چنان خشونتی برخورد شد که به درگذشت دو دانشجو با ضربات چاقو و بازداشت بیش از 100 دانشجو انجامید.

به این ترتیب بود که اعتراض و سرکوب به همه دانشگاه های کشور سرایت کرد و اینک مجموعه فضای دانشگاهی کشور را به شدت ملتهب کرده است. اعتصاب و خودداری از شرکت در امتحانات،از جمله نشانه های واکنش به این وضعیت است.

در همین راستا دانشگاه پلی تکنیک ـ امیرکبیرـ که امتحانات آن زودتر از تمامی دانشگاه ها برگزار می شود روز دوشنبه صحنه اعتصاب و خودداری از شرکت در آزمون های پایان ترم بود.

عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر با شرح وضعیت دانشجویان طی این روزها به روز می گوید: "دانشجویان وروری جدید دانشگاه به شکل گسترده ای نسبت به این تهدید ها بی تفاوت اند. دانشجویان سال های بالاتر که در شرف فارغ التحصیلی یا خروج از کشور می باشند تا حدودی نسبت به این قضایا بی میل ترند اما در کل می توان گفت اکثر دانشجویان توجهی به این تهدیدها نمی کنند. برای نمونه اگر در یک امتحان بیش از 80 درصد شرکت نکنند دانشگاه تهدید می کند که به همه شما صفر می دهیم. اماوقتی در یک کلاس 100 نفری 80 نفر صفر بگیرند آیا معدل این دانشکده یا دانشگاه به میزان واقعی می رسد؟ یا دانشگاه تهدید به ممنوعیت از دادن امتحان به متخلفین می کند... آیا می توان برای 200 نفر حکم محرومیت از برگزاری امتحان داد؟ بنابراین مسئولین دانشگاه خودشان نیز می دانند که تهدیدهایشان کارگر نیست و صرفاً برای ترساندن از آن بهره می برند."

به گفته برخی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر مسوولین این دانشگاه برای واردآوردن فشار بر دانشجویان مقرر کرده اند که از ترم جاری والدین را در جریان تمام امور آموزشی فرزندانشان قرار خواهند داد و ریز نمرات و کارنامه رابرای خانواده ها ارسال می کنند. آنها فکر می کنند به این ترتیب خانواده ها نیز که از شرایط آگاهی ندارند با شنیدن اینکه به همه صفر می دهیم فرزندانشان را تحت فشار می گذارند که حتماً در امتحانات شرکت کنند. در واقع اینها راهکارهای دولت نهم و آقای احمدی نژاد و روسای دانشگاه های ایشان برای دبیرستانی کردن دانشگاه ها و کنترل دانشجویان است.

اما برنامه جنبش دانشجویی طی روزها و هفته های اینده چه خواهد بود. عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در این خصوص می گوید: "در طول 7 ماه گذشته هزینه های بسیاری پرداخت شده از جمله حمله به خوابگاه های متعدد و شهادت دانشجویان بسیار. نه از این بابت که خون دانشجو رنگین تر از دیگران باشد بلکه از این بابت که برخلاف مردم این جنبش تشکیلات و عقبه دارد،زمانی که هزینه می پردازد با دید تشکیلاتی به آن نگریسته می شود. اعتصابات فراگیر و شرکت نکردن در امتحانات اولین گام در این شروع این مسیر است. با این کار دانشجویان می خواهند کانون توجه بحران را از مردم به دانشگاه معطوف کنند."


نظر مهندس موسوی درباره تلقین کردن به امام خمینی(ره)


چهارشنبه, ۱۶م دی, ۱۳۸۸

کلمه: نشریه حوزه در شماره های شماره ۳۷ و ۳۸ بمناسبت اولین سالگرد ارتحال امام خمینی مصاحبه ای را با مهندس موسوی منتشر کرده بود که در بخشی از این مصاحبه نخست وزیر امام خاطره جالبی را از استقلال وهوشمندی امام در دریافت نظرات دیگران نقل کرده است این مصاحبه در پاسخ به مواضع حامیان افراطی دولت درباره تلقین وتحمیل نظرات هاشمی به امام خمینی منتشر می شود.
حوزه : چون کم و کیف اطلاعات در مدیریت و رهبری , نقش عمده ای رادارند, درباره اطلاعات حضرت امام ,از مسائل کشور, حوادث جهان و وقایع انقلاب مطالبی بفرمایید.
موسوی: امام , دراین زمینه , واقعا, مثل موارد دیگر, نمونه و فوق العاده بودند.امام , در مقابل مسائل ,از هوشمندی و درک فوق العاده ای برخوردار بودند.
هر روز, بولتنهای جدید در کنارایشان دیده می شد وایشان ملاحظه می فرمودند. نامه های مردم را, که خلاصه می شد,به دقت مطالعه می کردند و اگر نامه ای را می خواستند, فورا, خدمتشان آورده می شد. حضرت امام , حساسیت فوق العاده ای به مسائل بین المللی داشتند و به طور مرتب رادیوهای بیگانه را گوش می دادند واز نگرش بیگانگان , نسبت به انقلاب , اطلاع کامل داشتند. نسبت به مسائل جناحی واطلاعات دیگر کشور, چون هر کس از زاویه دید خودش مسائل را تحلیل می کرد,ایشان , پیش ازاقدام , از کانالهای مختلف , نسبت به مساله تحقیق می کردند و به هیچ وجه , تحت تاثیر یک اظهار نظر قرار نمی گرفتند. مسائل , در ذهن ایشان طبقه بندی شده بود. بویژه روی مسائل استراتژیک , همچون : سیاست خارجی , مسائل خاص اقتصادی ,افکار عمومی در میان مردم , مسائل روحانیت و مساله دانشگاهها حساسیت فوق العاده ای داشتند واطلاعاتشان دراین زمینه , به روز و گاهی به ساعت می رسید.
مرتب از طریق کانالهای متنوع و منبعهای متعدد و گسترده , در جریان امور بودند.این وضع , تا آخرین روزهای حیات ایشان ادامه داشت .
نکته مهم دیگر: معمولا,انسان که پیر می شود و عمری ازاو می گذرد, فعالیت ذهنی اش کاهش پیدا می کند و مطلب را دیر دریافت می کند.امام , به هیچ وجه این حالت را تا دقایق آخر عمر پربرکت , پیدا نکردند. هر دفعه که باایشان روبرو می شدم ,احساس می کردم :از نظر سرعت انتقال و برخورد با مساله , با وجود کهولت سن , مثل یک جوان بیست و دوسه ساله بودند, یعنی , همان سرعت انتقال و شاید سریعتراز آن را داشتند.
در وهله اول , درر موقع گزارش , زیاد توضیح می دادم , به زودی متوجه شدم که نیازی به این توضیحات نیست .ازاین روی , مسائل را تلگرافی و فشرده خدمت ایشان مطرح می کرد. همیشه احساس من این بود که : سریعامطالب مطرح ده را دریافته اند. دریافتهای ایشان هم دریافتهای بسیار دقیق و عمیق بود. مثلا, در جریان حزب توده , به ما تلفن زده شد که : حزب توده , توطئه وسیعی را پی ریخته و مساله چنین مطرح بود که : ظرف ۴۸ ساعت یا ۲۴ ساعت , ممکن است اتفاقاتی بیفتد. ما تلفن کردیم به برادرمان جناب هاشمی رفسنجانی و مساله با بقیه مسوولین بالای مملکتی مطرح شد. گویا, حضرت آیه الله خامنه ای با آیت الله موسوی اردبیلی , آن وقت تشریف ندشتند. بالاخره , فورا خدمت امام رفتیم . برادران اطلاعات مساله را گزارش دادند.
حضرت امام , با دقت مساله را گوش دادند. سپس تحلیلی , در ظرف چند دقیقه ,از روند حرکت شرق و غرب ارائه کردند و فرمودند:
این اطلاعات , کاملا, نادرست است . هیچ مساله ای پیش نخواهد آمد.
اصرار شد که آقا چنین نیست خود آنان اعتراف کرده اند.
ایشان فرمودند: من نمی گویم مواظب نباشید و تحقیق نکنید, ولی بدانیداین مسائل واطلاعات دروغ است .
بعد هم , تحلیل حضرت امام , درست درآمد و نظرایشان ثابت شد,ازاین روی از کوردلی و غرض ورزی است اگر کسی ادعا کند: ( همانطور که یکی دو بار, لیبرالها ادعا کردند) مطالب فقط از کانالهای خاصی به ایشان می رسد.

اختصاصی جرس / دانشجویان دانشگاه هاي مشهد: کودتاگران منتظر سخت ترين واكنش هاي ما در روز های آتی باشند


تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۸۸
شبکه جنبش راه سبز (جرس): در پی ادامه حملات نیروهای امنیتی و لباس شخصی به دانشگاههای مشهد و بازداشت دانشجویان این دانشگاهها، دانشجویان هوادار جنبش سبز دانشگاههای این شهر بیانیه ای مشترک را منتشر کردند.
به گزارش جرس، متن این بیانیه بدین شرح است:
باسمه تعالي
بار ديگر ساحت مقدس دانشگاه مورد هجوم فرزندان خلف شعبان بي مخ قرار گرفت. اوباش مشهد كه گويي خود را نسبت به چماق به دستان پايتخت در خدمت به حكومت جهل عقب مي پنداشتند تحت حمايت كامل نيروهاي انتظامي، حراست و مديران دانشگاه هاي مشهد وظيفه خود را در به خاك و خون كشيدن دانشگاه هاي مشهد به وحشيانه ترين شكل ممكن به انجام رساندند.
اين افراد كه چهره هاي شناخته شده و محبوب دستگاه هاي قضايي و امنيتي شهر مشهد مي باشند در ابتدا مراسم بزرگداشت آيت الله منتظري در دانشگاه فردوسي را هدف حمله خود قرار داده و پس از اين كه هيچ گونه برخوردي با اين افراد شناسنامه دار نشد اين بار دانشگاه آزاد مشهد هدف هجوم وحشيانه اين اراذل قرار گرفت.
پس از آن در كمال ناباوري اين افراد به همراه نيروي انتظامي اقدام به دستگيري گسترده دانشجويان دانشگاه هاي آزاد، خيام، سجاد و فردوسي مشهد و تلاش در جهت برخورد امنيتي با قربانيان حوادث دانشگاه هاي مشهد كردند. در اين ميان دادستان خراسان و مديريت دانشگاه آزاد ضمن اشاره گذرا به حمله انصار به دانشگاه هاي مشهد در اقدامي وقيحانه با تضمين برخورد با دانشجويان معترض زخمي ديگر بر تن دانشگاهيان و خانواده هاي آنان زدند.
نظر به اطلاعات به دست آمده از پروسه برخورد قضايي با دانشجويان معترض، ما جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي مشهد اعلام مي كنيم در صورتي كه نهادهاي امنيتي به تلاش خود جهت پرونده سازي براي دانشجويان در بند و مجرم نماياندن هم كلاسي هاي ما در فاجعه دانشگاه آزاد كه بي شك خود ايشان قربانيان اصلي اين ماجرا مي باشند ادامه دهند بايد منتظر سخت ترين واكنش هاي ما در روز های آتی باشند.
در پايان بار ديگر خواسته هاي بر حق و ابتدايي خود را مبني بر معرفي و مجازات كليه عوامل حمله به دانشگاه آزاد، برخورد با كليه پرسنل و مديران خاطي اين دانشگاه، شفاف سازي نسبت به سرنوشت مجروحين يا شهداي اين فاجعه و آزادي سريع و بدون شرط كليه دانشجويان معترض اعلام مي داريم

پروژه جدید ؛ پنهان کردن اسلحه های آمریکایی در دفاتر احزاب و منازل فعالین سیاسی


چهارشنبه, ۱۶م دی, ۱۳۸۸
سایت امروز نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گزارش داده: قصد دارد در ادامه پروژه های خود برای حذف رقیبان سیاسی دست به اعمال جدید و هولناک دیگری بزند.
طبق گزارش های رسیده به سایت امروز،… قصد دارند در دفاتر احزاب و منازل فعالین سیاسی اسلحه های آمریکایی تازه خریداری شده کار بگذارند، تا بدین وسیله بتوانند آن ها را محارب و ضد نظام اعلام کرده و به حذف سریع آنها اقدام نمایند.
… پیش از این به انواع و اقسام روش های ماکیاولیستی برای رسیدن به اهداف خوداستفاده کرده بودند ولی به نظر می رسد با پیچیده شدن بیشتر اوضاع، دست به اعمال کثیف تری خواهد زد.

اسامی فعالین سیاسی و اجتماعی بازداشت شده پس از عاشورای خونین تهران


تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۸۸
شبکه جنبش راه سبز (جرس): پس از حادثه عاشورای خونین تهران صدها تن از معترضین دستگیر شدند.به گونه ای که مقامات نیروی انتظامی تعداد دستگیری هایی که مستقیما توسط این نهاد صورت گرفت را 500 تن در روز عاشورای تهران اعلام کردند.
به گزارش جرس،  به جز صدها معترض بازداشت شده در روز عاشورا در شهرهای تهران-اصفهان-اراک-مشهد-نجف آباد و... تعداد زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی نیز به صورت هدف دار دستگیر شدند.

اعتراف حسین شریعتمداری به ملاقات ها و رایزنی های پشت پرده


پيك نت : آنچه را در زیر می خوانید تهدید نامه ایست که حسین شریعتمداری در کیهان منتشر کرده است. تهدیدی که پشت آن وحشت از آغاز عقب نشینی و گریبانگیری از کودتاچیان 22 خرداد نهفته است. کودتائی که حسین شریعتمداری خود از جمله طراحان و مدافعان تبلیغاتی- امنیتی آنست. 
اهمیت این مطلب آنجاست که شریعتمداری وحشت زده از رایزنی ها و دیدارهای روزهای اخیر، اعتراف به خطر عقب نشینی کودتاچی ها و از چنگ رفتن آن قدرتی است که با کشتار و جنایت طی 7 ماه گذشته حفظ کرده اند. ما در شماره یکشنبه پیک نت، از شایعات خبری در ایران نوشتیم و 5 نمونه آن را با دقت توضیح دادیم. آنچه که شریعتمداری در کیهان نوشته، درعمل اعتراف به همان اخباری است که بصورت شایعه خبری زمزمه می شود. خبر یکشنبه 14 دیماه پیک نت را از اینجا می خوانید یکبار دیگر بخوانید و مقاله شریعتمداری را در ادامه:
گزارش های دریافتی كیهان نشان دهنده آن است كه سران جریان فتنه طراحی های جدیدی برای لاپوشانی خیانت های چند ماهه خود در قالب یك نسخه جدید از طرح به اصطلاح «آشتی ملی» انجام داده اند.
در حالی كه برخی از تحلیلگران در روزهای اخیر با نامه نسنجیده محسن رضایی خطاب به رهبر انقلاب به عنوان یك «پروژه مستقل» و طراحی شده توسط شخص وی مواجه شده اند، برخی گزارش ها كه كیهان اخیرا به آنها دست یافته نشان می دهد این نامه صرفا یك «زیر پروژه» است و باید آن را به عنوان بخشی از یك پروژه كلان تر كه هدف آن خارج كردن سران فتنه از بن بست فعلی و فراهم آوردن امكان تداوم حیات سیاسی برای آنهاست، تحلیل كرد.
محسن رضایی در نامه خود خطاب به رهبر انقلاب با به كار بردن تعبیر «معترض» درباره میرحسین موسوی و تمجید از بیانیه شماره 17 وی كه در آن حركت هتاكانه اوباش در جسارت به ایام عزای حضرت سیدالشهدا(ع) مورد تایید قرار گرفته و به عنوان حركتی خودجوش ستوده شده بود، از ایشان خواسته بود درباره حماسه روز 9 دی پیامی صادر یا سخنرانی كنند تا «از شروع دوباره فعالیت افراطیون دو جناح» جلوگیری شود. این نامه كه به وضوح در حكم تاییدیه و تكمله ای بر بیانیه ضد انقلابی موسوی است، با واكنش های گسترده ای در میان مردم و نخبگان اصولگرا مواجه شد و به سرعت اجماعی در این باره شكل گرفت كه رضایی هدفی جز تطهیر سران فتنه ندارد.
اطلاعات كیهان نشان می دهد برخی واقعیت های كلیدی این احساس عمومی را تایید می كند. برمبنای این اطلاعات سران جریان فتنه كه اخیرا بر هماهنگی های خود با یكدیگر افزوده اند به 3 دلیل به این نتیجه رسیده اند كه روند فعلی قابل تداوم نیست و باید راه خروجی از آن بیابند: -
 -1 از دست رفتن بدنه مردمی فتنه و محدود شدن آن به ضد انقلاب
 2- ناتوانی سران فتنه از كنترل رفتارهای ضد انقلابی باقی مانده حامیان خود و قطعی شدن این موضوع كه نظام و مردم عقیده دارند هزینه این رفتارهای ضد انقلابی باید مستقیماً توسط سران فتنه پرداخت شود و
3- استحكام درونی جبهه انقلاب و سربازان ولایت فقیه كه حماسه روز 9 دی نشان داد از پشتوانه مردمی وسیع و غیرقابل انكاری برخوردار است.
بر مبنای این 3 دلیل سران فتنه تصمیم گرفته اند یك پروژه وسیع رسانه ای با محوریت ضرورت آشتی ملی و خروج كشور از وضعیت فعلی را كلید زده و خود را در جایگاه ناصحان نظام و طلبكاران از آن بنشانند. نامه رضایی فقط بخشی از این پروژه است و بخش های دیگر آن هم به زودی آشكار خواهد شد كه نگارش نامه هایی دیگر به رهبری، وارد كردن برخی بزرگان روحانی به این عرصه و نهایتاً ایجاد جنجال رسانه ای از طریق به دست گرفتن «پرچم خاتمه بحران» و «آرامش كشور» فقط بخش هایی از آن است. یك كارشناس آگاه كه تحركات جریان فتنه در ماه های گذشته را مستمراً مطالعه كرده در این باره به كیهان گفت: «از ابتدا قرار بود همین اتفاق بیفتد. لااقل یك محفل خاص كه تا امروز سران فتنه را اداره و تغذیه كرده از ابتدا بنا داشت ابتدا برای شعله ورتر شدن آتش فتنه هرچه می تواند انجام بدهد و بعد آن روز كه همه خسته شدند و مطالبه خروج از وضعیت بحران در میان مردم بالا گرفت به عنوان فرشته نجات وارد عمل شود و ختم شدن غائله را به نام خود تمام كند.» وی ادامه داد: «برنامه ریز این جریان مدت ها قبل گفته بود نهایتاً همه مجبور می شوند سراغ من بیایند و حالا كه این اتفاق نیفتاده و بلكه مطالبه برخورد با سران فتنه فراگیر شده، خودش تصمیم گرفته وارد عرصه شود و آخرین پروژه اش را اجرا كند
اطلاعات كیهان نشان می دهد كه هدف نهایی این پروژه این است كه اولاً سران فتنه را با كمترین هزینه از مهلكه نجات دهد و ثانیاً فتنه گران خود تبدیل به منادی وحدت و آشتی شوند تا اگر نظام نپذیرفت- كه طبعاً نخواهد پذیرفت- بتوانند نظام را متهم كنند كه اساساً بنای آشتی ندارد و فقط به دنبال درگیری و دعواست و به این ترتیب هزینه همه درگیری های احتمالی آینده را از روی دوش سران فتنه برداشته و به گردن نظام بیندازند.

اطلاعات موجود نشان می دهد گام بعدی این پروژه احتمالاً انتشار یك نامه دیگر و درخواست تشكیل چیزی شبیه شورای حكمیت یا شورای آشتی ملی خواهد بود. سران فتنه البته هنوز در این باره كه نامه بعدی باید به امضای چه كسی باشد، چه زمانی منتشر شود و دقیقاً چه مواردی را مطرح كند كه كهنه و تكراری به نظر نیاید، به جمع بندی نهایی نرسیده اند ولی در این باره اتفاق نظر دارند كه در پیش گرفتن این روش تنها راهكار پیش روی آنهاست.
همه این برنامه ریزی ها در حالی است كه كارشناسان عقیده دارند هرگونه اغماض و چشم پوشی نسبت به فتنه گران كه امثال آقای رضایی هم در ماه های گذشته با آنها همگام و هم قدم بوده اند، باعث خواهد شد هزینه اقدام علیه امنیت ملی بسیار پایین به نظر برسد و به این ترتیب فتنه گران و دوستان خارجی آنها در برنامه ریزی برای ایجاد فتنه های بعدی جسورتر شوند و دقیقاً به همین دلیل باید حداكثر سخت گیری را در این مورد اعمال كرد. این كارشناسان معتقدند اگر منظور از آشتی ملی آشتی مردم با یكدیگر باشد این بحثی بی مورد است چرا كه مردم اساساً با یكدیگر نزاعی ندارند و حماسه روز 9 دی ماه هم نشان داد اتحاد ملی با حداكثر درجه ممكن اكنون در میان مردم وجود دارد و بسیاری از كسانی كه آن روز به خیابان آمدند همان كسانی هستند كه در روز 22 خرداد به كاندیدایی به جز دكتر احمدی نژاد رای داده اند. اما اگر مقصود آشتی بین جریان سیاسی باشد این امر بدون برخورد با فتنه گران، جبران عملی خسارت هایی كه در اثر خیانت های آنها به كشور وارد شده و مرزبندی صریح و روشن آنها با دشمنان اسلام، انقلاب و رهبری مطلقاً امكانپذیر نیست.
 
http://www.kayhannews.ir/881015/2.htm#other203

سعيدمرتضوي متهم اصلي جنایات بازداشتگاه كهريزك شناخته شد


تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۸۸
شبکه جنبش راه سبز (جرس): سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران از سوی نمایندگان مجلس به عنوان متهم اصلی پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک شناخته شد.

سایت اصولگرای الف وابسته به احمد توکلی نوشت: سرانجام پس از چند ماه بررسي دقيق، هيات ويژه مجلس براي بررسي ماجراي بازداشتگاه كهريزك عصر يكشنبه گزارش خود را نهايي و به اتفاق آرا تصويب كرد. براي تنظيم اين گزارش كه امروز چهارشنبه تقديم رييس مجلس شد، بازديدهاي مختلف از بازداشتگاه‌‌هاي نيروي انتظامي صورت گرفت، بازداشت شدگان، عوامل انتظامي، مقامات قضايي گفتگو و مصاحبه انجام شده است.
گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس، تقصير اصلي را متوجه سعيد مرتضوي؛ دادستان سابق تهران كه به دستور رييس وقت قوه قضاييه اختيار بازداشتگاه كهريزك را بر عهده داشته است، مي‌داند.
قابل ذكر است كه دستور اعزام بازداشت شدگان 18 تيرماه 88 به كهريزك را مرتضوي شخصا صادر كرده بود. در اثر رفتارهاي خشونت بارماموران با بازداشت شدگان، محيط غيربهداشتي و ضرب و شتم بازداشتي‌ها به دست ماموران و زندانيان شرور تحت امرشان؛ سه جوان به اسامي مرحوم محسن روح‌الاميني، مرحوم امير جوادي‌فر و مرحوم محمد كامراني جان باختند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در بيست و هفتم آذرماه در اطلاعیه ای کشته شدن سه نفر از دستگیر شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح دانسته و از مجرم شناخته شدن 12 نفر از متهمان در پرونده کهریزک خبر داده بود.
سعيد مرتضوي به درخواست دولت از قوه قضائيه به قوه مجريه منتقل و از امروز مسئول ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شده است.
انتظار مي‌رود گزارش هيات ويژه مجلس در هفته آينده در مجلس قرائت شود. اسامي اعضاي اين هيات عبارتند از: آقازاده (نماينده رشت)، اسداللهي ( تربت جام)، الهيان (تهران)، بروجردي ( بروجرد)، تجري (قصرشيرين)، جلالي (شاهرود)، رضايي (مسجدسليمان)، سروري (تهران)، سنايي (نهاوند)، عليخاني (قزوين)، كرمي(كرمان) و كرمي راد (كرمانشاه)

اقدام جدید اقتدارگرایان پس از هتک حرمت ساختگی عاشورا


چهارشنبه, ۱۶م دی, ۱۳۸۸
کلمه: بعد از سناریو هتک حرمت عزاداران حسینی در جماران و به خشونت کشیدن روز عاشورا، این بار سناریو کارناوال کشف حجاب در دستور کار اقتدارگرایان قرار گرفته است.
به گزارش بنیان بر اساس گزارشات رسیده از منابع موثق سناریو کشف حجاب توسط گروهی از زنان و دختران بی حجاب که در ایام انتخابات با آرایش های عجیب و زننده به نفع کاندیدایی خاص تبلیغ می کردند، روز شنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۸۸ اجرا می شود و این گروه با حضور در خیابان ها و میدان های اصلی تهران در حالی که نمادهای سبز با خود دارند علیه حجاب اجباری! اعتراض و برخی نیز کشف حجاب می کنند.
این سناریو که با حضور پررنگ رسانه ای اقتدارگرایان همراه خواهد بود در پی آن است با نادیده گرفتن حجم گسترده خواهران محجبه جنبش سبز، زمینه سرکوب و خشونت بیشتر علیه مردم معترض را فراهم بسازد.
پیش از این نیز در خرداد ۷۶ اقتدارگرایان در اقدامی ساختار شکن کارناول عاشورا را اجرا کرده بودند و همزمان با برخورد خشونت بار با مردم معترض در روز عاشورا ۸۸، در نظر داشتند که هواداران جنبش سبز را مخالف دیانت و اخلاق جلوه دهند، غافل از اینکه: و مکرو و مکرالله والله خیر الماکرین.

مباحثه داغ مرتضی نبوی و سلیمی نمین درباره دستگیری موسوی و کروبی


تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۸۸
شبکه جنبش راه سبز (جرس): مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت و عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در سیما حضور پیدا کرده و به بحث درباره وقایع اخیر در کشور پرداختند.
به گزارش عصر ایران، در برنامه زنده تلویزیونی" رو به فردا " که سه شنبه شب از شبکه 3 سیما پخش شد، هنگامی که مجری برنامه درباره موضوع دستگیری سران مخالفان دولت ( موسوی و کروبی ) پرسش کرد، بحث داغی بین نبوی و سلیمی نمین در گرفت.
مهندس نبوی در پاسخ به این سوال با یادآوری راهپیمایی روز چهارشنبه 9 دی در حمایت از نظام و در اعتراض به هتک حرمت عده ای در روز عاشورا، گفت که قاطبه مردم با حضور در آن راهپیمایی خواستار دستگیری و مجازات آنچه که " سران فتنه " خواند، شده اند.
اما در این هنگام سلیمی نمین از نبوی پرسید:" شما این استنباط را از کجای مردم در آورده اید ؟ " سلیمی نمین در مخالفت با دستگیری موسوی و کروبی اشاره کرد که حوادث روز عاشورا با بیانیه میرحسین موسوی مرتبط نبوده و کنترل جریان حتی از دست موسوی هم خارج شده است.
سلیمی نمین همچنین در مخالفت با دستگیری موسوی ضمن توصیف موسوی و کروبی به " سرمایه های نظام " گفت: دستگیری " نخبگان به خطا رفته " راه چاره نیست و ممکن است به التهابات و فضای احساسی در جامعه دامن زده و طیف های حامی آنها را بار دیگر به خیابان ها بکشاند.
سلیمی نمین با اشاره به اینکه عده ای در کشور نمی خواهند با تقویت " بصیرت " مردم موضوع حل شود و غبارهای فضای سیاسی فروکش کند، از صداوسیما نیز به دلیل دعوت از برخی از عناصر تندرو به برنامه های تلویزیونی در روزهای گذشته و دامن زدن به بحث های تندروانه درباره دستگیری و مجازات رهبران معترضان انتقاد کرد.
در این حال بارها از سوی مجری برنامه اعلام شد که وقت برنامه تمام شده اما سلیمی نمین از مجری خواست تا وقت بیشتری برای بحث در این باره به این برنامه زنده تلویزیونی اختصاص داده شود.
نقطه اختلاف سلیمی و نبوی در این برنامه حول موضوع دستگیری موسوی و کروبی بود و نبوی با اشاره به بیانیه میرحسین موسوی پس از اتفاقات روز عاشورا گفت که او در این بیانیه نه تنها از اقدامات ساختار شکنانه عده ای از معترضان در روز عاشورا تبری نجسته بلکه تلویحا آنها را تایید نیز کرده است.
نبوی افزود که صبر نظام حدی دارد و نباید اجازه داد تا سران فتنه با اقدامات خود فضای جامعه را ملتهب کرده و در مقابل نظام و ولایت فقیه صف آرایی کنند.
اما سلیمی نمین با اشاره به اینکه موسوی و کروبی دشمن نیستند و باید به مردم بصیرت داد تا دشمن اصلی را که از نظر او " آمریکا و صهیونیسم " هستند، بشناسند از موسوی و کروبی با عنوان " نخبه های خطاکار یا به انحراف رفته یا قدرت طلب " نام برد.
اما نبوی اشاره کرد که اقدامات موسوی و کروبی پس از انتخابات زمینه را برای دشمنی صهیونیسم و آمریکا مهیا کرده و از این رو مردم در راهپیمایی روز 9 دی ماه خواستار دستگیری و مجازات سران داخلی فتنه هستند و منظور مردم از مجازات سران فتنه، سران داخلی این جریان است.
با این حال سلیمی نمین با پافشاری بر نظر خود اعلام کرد که راه چاره تقویت بصیرت مردم و انزوای این نخبگان خطاکار است ، نه دستگیری و مجازات آنها.
سلیمی با این وجود افزود که در 7 ماه گذشته کاسته شدن تدریجی از جمعیت معترضان خیابانی ناشی از همین تقویت بصیرت مردم است و هشدار داد که نباید با میدان داری عده ای تندرو و انجام اقدامات تندروانه و تحریک کننده بار دیگر بر لشگر معترضان خیابانی افزود.
نقطه داغ بحث از آن جایی شروع شد که نبوی در اظهاراتی گفت که موضوع اعتراضات تقریبا فیصله یافته و نظام موفق شده است که این فتنه اخیر را بخواباند اما سلیمی نمین در مخالفت با این نظر گفت که هنوز موضوع پایان نیافته است.
گفتنی است معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 همچنان از صداوسیما به دلیل عدم دعوت از چهره های اصلاح طلب و مخالف دولت برای حضور در برنامه های تلویزیونی و ارایه برنامه های یک طرفه و یک جانبه از سوی صداوسیما، انتقاد می کنند.

مهدی کروبی: فکرش را هم نمی کردیم کار جمهوری اسلامی به اینجا برسد


تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۸۸
جنبش راه سبز (جرس): مهدی کروبی ، جو فعلی حاکم بر کشور را سخت ترین شرایط برای نیروهای انفلابی در طول 30 ساله اخیر دانسته و گفت: .گروهی معتقدند راهی به سوی برون رفت از طریق نرمش باید یافت . اما ما میبینیم گروهی از عمر سعد گرفته تا الی آخر را به مردم و فعالان با سابقه و شناسنامه دار سیاسی نسبت داده اند که اتفاقا اینان گردانندگان اصلی مسئله خشونت و سرموب و برخورد هستند . فلذا باید قدری در بیانات گروه اول تامل نمود .
رئیس سابق مجلس که در دیار با جمعی از فعالان سیاسی و مدنی سخن می گفت افزود: در حال حاضر به شخصه سخت ترین شرایط را تحمل می نمایم . نه از لحاظ محدودیت و توهین و ... بلکه بخاطر مردم، بخاطر شما، بخاطرفعالان سیاسی، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی به اینجا رسیده است.

کروبی با تاکید براینکه اصلا فکرش را هم نمی کردیم کار جمهوری اسلامی به اینجا برسد که با نیروهای خود چنین کند. خاطرنشان کرد: همین خواهرزاده مهندس موسوی ، روزگاری به خانه ایشان می رفتیم و 3 برادر بودند. یکی به شهادت رسید و مادر ایشان بقیه فرزندان را به جبهه رفتن ترغیب می نمودند و حالا ما باید یک روزی به منزل ایشان برویم و بگوییم آن یکی پسر شما در روز عاشورا توسط ... کشته شده است، ببینید به ما چه می گذرد.

رئیس سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: الان راه رایزنی های ما بسته اند . نه صدا و سیما ، نه روزنامه و هیچ. فقط اینکه اعلام موضع کنیم که مطمئنا می کنیم.

وی افزود: روزگاری ما به آقای خلخالی در مجلس می گفتیم چرا این همه دعوا در مجلس باید باشد و ایشان اذعان می داشتند « نان ما در دعواست » حالا هم دولت که خدمت رسانی اش معلوم است، چیزی ندارد. پس باید چنین کارهایی بکند. از خدا می خواهیم عقلا کمی بیشتر وارد معرکه بشوند .

کروبی تصریح کرد: ما به یاد شما هستیم، التهاب هم داریم، اضطراب هم داریم، پیگیری هم داریم از وضعیت پرونده های هم با خبریم .... برای همه چیز هم آماده هستم ، هیچ خوفی از هیچ واقعه ای هم ندارم ... من وقتی می شنوم این همه جوان از تحصیل و آزادی محروم شده اند من بیشتر از شما نگران خودتان می شوم ... دوست دارم به این نکته تکیه کنم که به ما خلیل سخت می گذرد که حالا می بینیم حاصل عمر و جوانی و جان فشانی ما به این روز افتاده است ....روزگاری ما می رفتیم و می گفتیم فلانی اساسا با مجاهدین رابطه ای ندارد و نه در این حین به فرد فرصت میدادیم ولی حالا با دست خودشان به زور دلسوزان را به مجاهدین وصل می کنند و یک سازمان مرده منافق صفت را زنده می کنند، آن هم به دست خودشان.

کروبی ضمن تاکید بر وجود اقلیت پنهان در نیروهای سرکوب گر که به تشنج و جنایت و توهین دامن می زنند نسبت به حضور این نیروها ابراز نگرانی نمود.

وی در پاسخ به انتقاد نماینده شورای دفاع از حق تحصیل مبنی بر عدم موضع گیری صریح علیه سپاه از عدم همبستگی نیروهای اصیل سپاه با جریان سرکوب و جنایت خبر داد و با اشاره به رنج نیروهای دلسوز سپاه از وضعیت حاکم ، سکوت آنان را دلیل نارضایتی ایشان دانستند .

براساس گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در این دیدار نمایندگان خانواده های زندانیان سیاسی ، کمیته گزارشگران حقوق بشر ، شورای دفاع از حق تحصیل ، اعضاء دفتر تحکیم وحدت و فعالین دانشجویی دانشگاه های آزاد و سراسری حضور داشتند.

عدالتي كه از آ‹ دم مي زنيد !


اما به عدالت همان خدايي كه ما را در جهان عزت داد و شما را ذلت ، مي دانيد كه ما بي شماريم و رعشه مي اندازد بر جانتان اين حضور سبز !

آخرين آخبار