آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ دی ۱۸, جمعه

دیدار مهدی کروبی با فعالان سیاسی دانشجویی: نیروهای اصیل سپاه از سرکوب حمایت نمی کنند

پنجشنبه ۱۷ دى ۱۳۸۸
روز آنلاين : مهدی کروبی در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی و دانشجویی با تشریح وضعیت موجود گفت "فکر نمی کردیم کار جمهوری اسلامی به این جا برسد که اقداماتی نظیرکشتار روز عاشورا رخ بدهد." کروبی تصریح کرد که خشونت را نیروهای سرکوب آغاز نموده اند و برعکس سابق که خشونت از سوی نیروهای مقابل نظام بود هم اکنون خشونت از سوی طرف مقابل اعمال می شود. 
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر در این دیدار که روز دوشنبه ۱۴ دی ماه برگزار شد نمایندگانی از این کمیته، دفتر تحکیم وحدت، شورای دفاع از حق تحصیل، نمایندگان خانواده های زندانیان سیاسی، فعالان دانشجویی آزاد وسراسری کشور حضور داشتند. 
کروبی  در پاسخ به انتقاد نماينده شورای دفاع از حق تحصيل مبنی بر عدم موضع گيری صريح عليه سپاه از عدم همبستگی نيروهای اصيل سپاه با جريان سرکوب و جنايت خبر داد و صراحتا با اشاره به رنج نيروهای دلسوز سپاه از وضعيت حاکم، سکوت آنان را دليل نارضايتی آنها دانست. 

مهدی کروبی پس از مواردی که توسط شرکت کنندگان در توصیف وضعیت کنونی کشور و فشار بر گروه های مختلف سیاسی و دانشجویی مطرح شد گفت: "جو حاضر[چنانچه توسط نمايندگان اظهار شد] سخت ترين شرايط برای نيروهای انفلابی در طول ۳۰ ساله اخير بوده است.  چنانچه بحران سياسی و درگيری و دادگاهها تا پيش از اين با امرا و وزرای رژيم سابق بوده،  اما اکنون با نيروهای انقلاب و مردم عادی برخوردی به مراتب بدتر از سوی نظام و به اسم نظام صورت می گيرد.   اتفاقا خشونت را هم نيروهای سرکوب آغاز نموده اند برعکس سابق که خشونت از سوی نيروهای مقابل نظام بوده است و اساسا اقداماتی نظير کشتار روز عاشورا و...  بی سابقه است."

کروبی: سخت ترین شرایط را تحمل می کنم
کروبی در ادامه با تشریح مواضع طرف مقابل و راه هایی که برای برون رفت از بحران می بیند ادامه داد: "گروهی معتقدند راهی به سوی برون رفت از طريق نرمش بايد يافت.  اما ما ميبينيم گروهی از عمر سعد گرفته تا الی آخر را به مردم و فعالان با سابقه و شناسنامه دار سياسی نسبت داده اند که اتفاقا اينان گردانندگان اصلی مسئله خشونت و سرکوب و برخورد هستند.  فلذا بايد قدری در بيانات گروه اول تامل نمود.  "
کاندیدای معترض ریاست جمهوری با تشریح وضعیت کنونی خود با توجه به فشارهای گوناگونی که طی چند ماهه اخیر بر وی تحمیل کرده اند، ادامه داد: " در حال حاضر به شخصه سخت ترين شرايط را تحمل می نمايم.  نه از لحاظ محدوديت و توهين و...  بلکه بخاطر مردم، بخاطر شما، بخاطرفعالان سياسی، بخاطر اينکه جمهوری اسلامی به اينجا رسيده.  اصلا فکرش را هم نمی کرديم کار جمهوری اسلامی به اينجا برسد که با نيروهای خود چنين کند.  همين خواهرزاده مهندس موسوی، روزگاری به خانه ايشان می رفتيم و ۳ برادر بودند.  يکی به شهادت رسيد و مادر ايشان بقيه فرزندان را به جبهه رفتن ترغيب می نمودند و حالا ما بايد يک روزی به منزل ايشان برويم و بگوييم آن يکی پسر شما در روز عاشورا توسط...  کشته شده است، ببينيد به ما چه می گذرد."
وی افزود: "الان راه رايزنی های ما بسته اند.  نه صدا و سيما، نه روزنامه و هيچ.  فقط اينکه اعلام موضع کنيم که مطمئنا می کنيم.  روزگاری ما به آقای خلخالی در مجلس می گفتيم چرا اين همه دعوا در مجلس بايد باشد و ايشان اذعان می داشتند "نان ما در دعواست" حالا هم دولت که خدمت رسانی اش معلوم است، چيزی ندارد.  پس بايد چنين کارهايی بکند.  حالا هم از خدا می خواهيم عقلا کمی بيشتر وارد معرکه بشوند."
کروبی در ادامه گفت: "ما به ياد شما هستيم، التهاب هم داريم، اضطراب هم داريم، پيگيری هم داريم از وضعيت پرونده های هم با خبريم....  برای همه چيز هم آماده هستم، هيچ خوفی از هيچ واقعه ای هم ندارم...  من وقتی می شنوم اين همه جوان از تحصيل و آزادی محروم شده اند من بيشتر از شما نگران خودتان می شوم...  دوست دارم به اين نکته تکيه کنم که به ما خيلی سخت می گذرد که حالا می بينيم حاصل عمر و جوانی و جان فشانی ما به اين روز افتاده است....  روزگاری ما می رفتيم و می گفتيم فلانی اساسا با مجاهدين رابطه ای ندارد و نه در اين حين به فرد فرصت ميداديم ولی حالا با دست خودشان به زور دلسوزان را به مجاهدين وصل می کنند و يک سازمان مرده منافق صفت را زنده می کنند، آن هم به دست خودشان."

سخنان گروه های مختلف سیاسی و دانشجویی
نماينده شورای دفاع از حق تحصيل در این دیدار با اشاره به وضعیت دانشجویان ستاره دار گفت: اکنون در تلخ ترين و پر افتخار ترين ايام به سر می بريم که با حقوق پايمال شده عموم مردم و حذف فعالين دانشجويی مواجه هستيم.  دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل سند زنده دروغ پردازی نظام هستند.  بدين جهت اکنون با ناجوانمردانه ترين و کثيف ترين اتهامات ممکنه در بند می باشند.  بعد از انتخابات برخورد شديدی با دانشجويان محروم از تحصيل صورت گرفت و با وصل کردنشان به منافقين سعی در حذف کامل ايشان داشتند، اما با اينکه از اين اتهام تبرئه شده اند هنوز از آزادی ايشان با وثيقه موافقت نشده است، در حال حاضر بد ترين برخوردها از جانب سپاه صورت ميگيرد، اما هيچکس عليه ايشان به صورت رسمی سخنی نمی گويد. 
یکی از فعالان دانشگاه آزاد که در این جلسه حضور داشت نیز گفت: "متاسفانه برخورد با دانشجويان دانشگاه آزاد در ماه های اخير شدت گرفته است و با صدها تعليق و اخراج مواجه هستيم.  همچنين بايد به برخورد بی پرده و خشونت آميز نيروهای لباس شخصی با دانشجويان در صحن دانشگاه و حرمت شکنی ايشان پرداخت.  اما تنها راه برای خارج شدت از اين وضعيت رو به خشونت، رسيدن به وحدت بين گروه ها و رهبران جنبش جهت رسيدن به فضايی آرام تر و دوره ای با حدودی ميانه روی هستيم."
در ادامه یکی از اعضای دفتر تحکيم وحدت  با اشاره به افزایش دستگیری های اعضای این دفتر گفت: "بعد از واقعه عاشورا با افزايش دستگيری ها مواجه هستيم بخصوص در ميان دانشگاهيان، با اين وجود مبحث دانشجويان در بيانيه های اخير شما و آقای موسوی گم بود، و چرا مبحث شورای سبز اميد که مطرح گرديد به اندازه کافی پيگيری نشدکه می تواند با پذيرش اعضاءجديد راهی برای مذاکره باز کند."
همچنین عضو کميته گزارشگران حقوق بشر نیز در این جلسه با اشاره به بازداشت اعضای این کمیته گفت: " در اين روز ها اکثريت اعضاء اين کميته در بازداشت به سر می برند و بقيه نيز يا احضار شده و يا امنيت ندارند.  چون کميته گزارشگران حقوق بشرخبر ها را بدون فيلتر ايدئولوژيک کار می کند و حقوق بشر را برای همه مردم می داند، قضيه مجاهدين خلق دستاويزی شده است برای متهم کردن اعضاء کميته به ارتباط با منافقين، در اين وضعيت ما از شما انتظار داريم موضع گيری حقوق بشری همچون آقای منتظری داشته باشيد.  وضعيت فعلی فوق العاده خطرناک می باشد، از شما صراحتا می خواهيم کما فی السابق که در موارد اينچنين شجاعانه وارد عرصه شديد، بار ديگر وارد اين کارزار خطرناک بشويد و صراحتا قبل از ادامه جنايات و فجايع جلوی فجايع بيشتر را بگيريد."
نماينده خانواده های زندانيان سياسی در این دیدار اظهار داشتند: "در روز های اخير برخورد با خانواده های زندانيان سياسی نيز آغاز گرديده است، و وضعيت اسفناک خانواده های بازداشتی های روز عاشورا بسيار نگران کننده است که فرزندانشان تهديد به اشد مجازات شده اند، انگار آقايان خود را در جايگاه امام حسين ميدانند، که اعتراض به خودشان را اعتراض به امام حسين تلقی می کنند، ونگرانی بيشتر در مورد حکم های ناعادلانه ايست که اين روز ها صادر می شود که اکثرا بالای ۵ سال است، ما خانواده های زندانيان سياسی که تا حدی شناخته شده ترند آگاهانه و با افتخارپشت عزيزانمان هستيم اما نگرانی ما در مورد مادرانی است که صدايشان به گوش هيچ کس نمی رسد."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP

آخرين آخبار