آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

مقايسه خواندني نتايج 2 دوره حضور خاتمي واحمدي نژاد درانتخابات رياست جمهوري

به نظر مي رسد عده اي به دليل اينکه تاب پذيرش شکست را ندارند آمار دوره هفتم (دوم خرداد 76) انتخابات رياست جمهوري را به رخ مي کشند اما نتايج اين دوره نکات جالب تري در درون خود دارد .
آنچه که مورد بحث ما در اين تحليل است مقايسه اي است از ميزان مشارکت مردم ايران در دوره هفتم و هشتم انتخابات رياست جمهوري (اول و دوم اصلاحات و حضور حجت الاسلام سيدمحمد خاتمي ) و دوره نهم و دهم (حضور دکتر محمود احمدي نژاد) و نيز بررسي ميزان رشد آراي نامزدهاي اول اين چهار دوره در دو دوره متوالي که منتخب مردم شدند . 

در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري که دوم خرداد 76 برگزار گرديد 36466487 نفر واجد شرايط شرکت بودند که از اين تعداد 29145745 نفر شرکت نمودند يعني معادل 79.92% . 
در اين انتخابات 238 نفر داوطلب شدند که از اين تعداد چهار نفر توسط شوراي نگهبان تأييد شدند. حجت الاسلام خاتمي با 20138784 رأي (69%) حجت الاسلام ناطق نوري با 7248317 رأي، محمد ري شهري با 744205 رأي، زواره اي با 772707 رأي . حکم تنفيذ حجت الاسلام خاتمي در 5/76/12 از سوي مقام معظم رهبري صادر شد. 
در همين حال در دوره هشتم رياست جمهوري که در 18 خردادماه 80 برگزار گرديد 42170230 نفر واجد شرايط شرکت بودند که از اين تعداد 28155969 نفر شرکت نمودند که معادل 67.77% ضريب مشارکت مردم بود. در اين انتخابات از ميان817 داوطلب ثبت نام کننده ، تعداد 10 نفر توسط شوراي نگهبان تأييد شدند که سيد محمد خاتمي بار دوم با 21659053 رأي (77%) و پس از آن دکتر توکلي، شمخاني، غفوري فرد، فلاحيان و جاسبي و... در مراتب بعدي قرار گرفتند. حکم تنفيذ حجت الاسلام خاتمي در تاريخ 11 مردادماه 80 توسط مقام معظم رهبري صادر شد. 

1-ميزان مشارکت در سال 1376 ، 79/92 درصد از واجدين شرايط در انتخابات بود. 
2-ميزان مشارکت در سال 1380 ، 66/77 درصد از واجدين شرايط در انتخابات بود. 
آمار مقايسه اي اين محور در دو دوره حضور حجت الاسلام خاتمي نشانگر کاهش 13/18 درصدي ميزان مشارکت واجدان شرايط رأي دادن در انتخابات است . 

1- ميزان رأي در سال 1376 نامزد منتخب 20138784 رأي بوده است. 
2- ميزان رأي در سال 1380 نامزد منتخب 21659053 رأي بوده است . 

آمار مقايسه اي اين محور در دو دوره حضور حجت الاسلام خاتمي نشانگر افزايش 1520269 رأي واجدان شرايط رأي دادن در انتخابات به وي است . 

حال به آمار آراي انتخابات در دو دوره حضور دکتر احمدي نژاد توجه کنيد : 

دوره نهم : 
نتايج انتخابات دور اول رياست جمهوري دوره نهم نشان مي دهد که حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني با 6.16 ميليون نفر معادل 21 درصد آرا نفر اول ، آقاي احمدي نژاد با 5.71 ميليون نفر (19.5درصد ) نفر دوم بوده و پس از وي، آقاي کروبي با 5.07 ميليون نفر (17.3درصد) ، قاليباف با 4.07ميليون نفر (13.9درصد ) ، معين با 4.05ميليون نفر (13.8درصد) ، لاريجاني با 1.74 ميليون نفر (5.9 درصد) و مهرعليزاده با 1.29 ميليون نفر (4/4 درصد ) به ترتيب در رتبه بعدي قرار گرفتند . تعداد آراي باطله نيز 1.2 ميليون معادل 4.2 درصد کل آرا بوده است . پراکندگي آرا و محبوبيت کانديداها در نقاط مختلف کشور از تنوع قابل توجهي برخوردار است . بر اساس نتايج مرحله اول آقايان هاشمي و احمدي نژاد به مرحله دوم راه يافتند. در بين داوطلبين نام برده شده ، بيشترين واريانس (ميزان پراکندگي ) راي استاني به ترتيب آقايان احمدي نژاد ، کروبي و معين اختصاص دارد . راي آقايان هاشمي و قاليباف تقريبا در سطح کشور يکنواخت است اما راي آقايان احمدي نژاد و کروبي داراي پراکندگي بالايي در سطح کشور است . 
در مرحله دوم انتخابات 27/9 ميليون نفر به پاي صندوق هاي راي رفتند که در مقايسه با مرحله اول ميزان مشارکت به مقدار 5 درصد کاهش يافت . 
محمود احمدي نژاد موفق شد از مجموع 27.959.253 رأي، 63 درصد آرا يعني 17.248.782 را از آن خود کرده و به رياست جمهوري کشور برگزيده شد . بررسي آرا در مرحله دوم نشان مي دهد که تفاوت چنداني در ميزان کسب آرا توسط کانديداها در نقاط شهري و روستايي و همچنين در شهرهاي کوچک ، متوسط و بزرگ مطابق طبقه بندي انجام شده ، مشابه آنچه در مرحله اول انتخابات بود ، وجود ندارد . درتمام اين گروه ها احمدي نژاد به طور متوسط آرايي بين 61 تا 68 درصد کسب کرده اند و آراي هاشمي نيز بين 32 تا 39 درصد متغير بوده است. ملاحظه مي شود که احمدي نژاد در مرحله دوم موفق شد آراي ساير کانديداها را به سمت خود جذب کند و يکي از نکات قابل توجه در مرحله دوم اين است که در بررسي آراي آقاي هاشمي و احمدي نژاد به تفکيک مناطق جغرافيايي کشور ، تفاوت معني داري ملاحظه مي شود . احمدي نژاد موفق به کسب اکثريت مطلق آرا به نسبت بهتري در مناطق غرب ، جنوب و جنوب شرق کشور داشته است . به عنوان مثال محمود احمدي نژاد در پنج استان اصفهان ، قم ، قزوين ، سمنان و چهارمحال و بختياري به طور متوسط حدود 74 درصد آرا را کسب کرد. 

دوره دهم : 
در دوره دهم رياست جمهوري که در 22 خردادماه 88 با حضور محمود احمدي نژاد ، ميرحسين موسوي ،محسن رضايي و حجت الاسلام مهدي کروبي برگزار شد مشارکت بيش از 85 درصدي يعني 39165191 رأي صحيح و باطله مأخوذه را شاهد بوديم . 
در اين انتخابات از ميان 478 داوطلب ثبت نام کننده ، تعداد 4 نفر توسط شوراي نگهبان تأييد شدند که محمود احمدي نژاد براي بار دوم با 24527516 رأي 62.63 درصد آرا و پس از آن ميرحسين موسوي با 13216411 رأي 33.75 درصد آرا ، محسن رضايي با 678240 رأي 1.73 درصد آراي اخذ شده و مهدي کروبي با 333635 رأي 0.85 درصد آرا در مراتب بعدي قرار گرفتند و آراي باطله مأخوذه 409389 باطله 1.04 درصد اعلام شد . 

بر اين اساس : 
1-ميزان مشارکت در دور دوم سال 1384 ، 59/76 درصد از واجدين شرايط در انتخابات بود. 
2-ميزان مشارکت در سال 1388 ، بيش از 85 درصد از واجدين شرايط در انتخابات بود. 
آمار مقايسه اي اين محور در دو دوره فعاليت دکتر احمدي نژاد نشانگر افزايش بيش از 26 درصدي ميزان مشارکت واجدان شرايط رأي دادن در انتخابات است . 

1- ميزان رأي در سال 1384 نامزد منتخب 17.248.782 رأي بوده است. 
2- ميزان رأي در سال 1388 نامزد منتخب 24527516 رأي بوده است . 

آمار مقايسه اي اين محور نيز در دو دوره احمدي نژاد نشانگر افزايش 7278734 رأي واجدان شرايط رأي دادن در انتخابات به نامزد عدالت محور ايران اسلامي است . 

نتايج : 
1- مقايسه آمار يادشده نشان مي دهد در دو دوره حضور محمود احمدي نژاد در حالي 26 درصد افزايش نشان مي دهد که در دور دوم حضور سيد محمد خاتمي 13 درصد کاهش داشتيم . 
2- آمار اين چهار دوره نشان دهنده آن است که ميزان آراي خاتمي در حالي در دور دوم حضورش 1/5 ميليون اضافه شده که در دور دوم حضور احمدي نژاد بيش از 7 ميليون افزايش رأي ديده مي شود و اين يعني افزايش آراي احمدي نژاد حدود 5 برابر خاتمي بوده است.

۱ نظر:

  1. به نظر من احمدی نژاد تووی هر دو دوره تقلب کرده..... مخصوصا این دوره که دیگه تقلب رو از حد گذرونده

    پاسخحذف

سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP

آخرين آخبار