آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ آذر ۲۶, پنجشنبه

سخنان نیش‌دار هاشمی رفسنجانی: محرم و واقعه عاشورا بهترين پايگاه براي شناخت ظالم و حمايت از مظلوم است!

آفتاب يزد : 
رئـيـس مـجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:" انقلاب اسلامي با اتكا به نيروي مردم و حمايت آنها از رهبري ‌امام، روحانيت و كـمـك نـيـروهاي دانشگاهي و بازاريان توانست به پيروزي برسد و تداوم آن در گرو حمايت ‌مردم و حفظ رابطه مناسب آنها با حكومت اسلامي است."‌به گزارش ايسنا، هـاشـمـي رفسنجاني در ‌ديدار جمعي از روحانيون و وعاظ - كه در آستانه ماه محرم صورت گرفت - افزود:" وضعيت امروز دنيا با ‌گذشته تفاوت كرده است؛ نسل امروز با اتكا به از بين رفتن انحصارهاي رسانه‌اي، آگاه و مطلع است و در آينده ‌نيز مطلع‌تر خواهد بود و ما نيز بايد تلاش كنيم متناسب با زمان، مسائل را براي آنها تبيين كنيم."‌وي تصريح كرد:" بايد به گونه‌اي با مردم رفتار شود تا آنها احساس كنند نظام به دنبال احقاق حق آن‌ها و ‌حفظ كرامت‌شان است."‌وي ادامه داد:" قانون اساسي در فصول مربوط به تبيين حقوق مردم بسيار خوب تدوين شده است و مسئولان ‌بايد تلاش كنند تا با اجراي كامل آن اعتماد جامعه را تقويت نمايند."‌رئيس مجمع تشخيص مصلحت نـظـام گـفت: "منافقين از ابتداي انقلاب تلاش مي‌كردند هر شخصيت روحاني كه ‌در انحرافات عقيدتي آن‌ها، همراهي‌شان نـمـي‌كـنـد را حذف فيزيكي و شخصيتي نمايند و امروز نيز در ‌پوشش‌هاي ديگر در حــال فـعـالـيـت هستند."‌وي تاكيد كرد:" حفظ اصل ولايت فقيه و جايگاه رهبري از ضروريات است و همگان بايد در اين مسير ‌حركت كنند و با شناختي كه از رهبري دارم با تـدبـيـر ايـشان به شرط همكاري ديگران مـشـكـلات سياسي ‌واقتصادي قابل حل است و بايد فعالان عرصه سياسي كشور به دور از هرگونه تندروي، ايشان را در اين ‌مسير ياري دهند."‌وي با انتقاد از برخي افراد و احـــزاب و گــروه‌هــاي سـيــاســي كــه بــا انحصارگرايي و برخورد حذفي مانعي مهم در ‌رسيدن جامعه به حد تعادل هستند تصريح كرد: "اگر برخي فكر كنند با ارعاب و فضاسازي مي‌توانند مسائل ‌را حل نمايند در اشتباهند و اگر هم به صورت ظاهري آن را حل كنند پس از گذشت زمان كوتاهي آن موضوع ‌وسيع‌تر از گذشته مطرح خواهد شـد."‌هـاشـمـي رفـسـنـجـانـي بـا خـطـاب قراردادن فعالان عرصه سياست در كشور به ويژه قشر روحانيت گفت: "مردم را ‌زير پرچم اسلام، متحد نگه داريم و نگذاريم اهداف اصلـي انقلاب اسلامـي در پس منازعات ســـيـــــاســـــي گــم شـــــود."‌وي افــــزود:" بـراسـاس آمـوزه‌هـاي امـام(ره)، حـركت در كنار مردم مهمترين عامل پايداري نظام است وهمگان ‌بايد قدر انقلاب اسلامي را بـدانـنـد و بـا تـنگ‌نظري و كوته‌بيني اين فرصت عظيم و تاريخي را زايل نكنند."‌وي محرم و واقعه عاشورا را بهترين پايگاه براي شناخت ظالم و حمايت از مظلوم عنوان كرد و گفت:" ‌امروز پس از گذشت 1400 سال عـمـق و اهميت اين واقعه براي همگان روشن شده است."‌رئيس مجلس خبرگان رهبري در جواب جمعي از حضار كه اجازه جواب به اظهارات آقايان يزدي و حسينيان ‌و زيـارتـي (حـمـيـد روحـانـي) را خواستند، گفت:" سال‌هاست كه جواب من به آقاي يزدي درخواست شفا براي ‌ايشان است و ارسال سلام."‌وي افزود:" متاسفانه ايشان بــراثــر مـشـكلات جسمـي گـاهـي دچـار عـصبانيت مي‌شود و عجولانه اعلام نظر ‌مـي‌كـنـد."‌وي تـصريح كرد: " افرادي هم هستند كه شهرت خويش را از راه اهانت به ديگران مي‌خواهند كه جواب ‌اين‌گونه افراد هــم ســـكـــــوت اســـــت و دعـــــا بــــراي هـــدايــت‌شــان."‌در ابـتــداي ايــن ديــدار حــجــت‌الاسـلام والـمـسلـمين رستگاري به نـمـايـندگي از جمعيت حاضر با انتقاد از وضعيت ‌فعلي رواج شايعه و تهمت بر ضد شخصيت‌هاي موثر در انقلاب اسلامي و ياران اصلي امام، گفت: ثمره ‌صبر، صلابت و اتكا به خداوند تحقق وعده الهي در مورد پـيـروزي حـق بـرباطل است.‌وي با اشاره به واقــعــه عــظـيـم عــاشــورا تــأكـيــد كــرد: حرمت‌شكني نسبت به امام حسين(ع) و خانواده‌اش مصيبت ‌عظيم واقعه‌عاشورا بود و تدبير در اين واقعه درس‌هاي بزرگي به هـمـراه دارد.گـفـتـني است چندي پيش مـحـمـد يـزدي رئيس جامعه مدرسين، در ديـدار بـا مـديران گروه تبليغ اعزام مبلغ سازمان اوقاف كشور با بيان اينكه در هيچ دوره‌اي بـه انـدازه انتخابات دهم شوراي نـگـهـبـان ‌براي استحكام آرا اقدام نكرده است، خطاب به هاشمي رفسنجاني گفته بـود »آقـاي هاشمي شما چه كاره بوديد ‌كه كـميته نظارت بر آرا تشكيل داديد، شما عــضــو مـجـمـع هـستيد.«‌وي همچنين‌با انتقاد شديد از برخي اظهار نظرهاي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در سفر بـه ‌مـشـهـد مـقدس گفته بود: ايشان در آخرين سخنان خود كه در مشهد ايراد شده بود، گفته‌اند »حكومت سپاه و بسيج دارد ‌ولي ايـن طـرفـي هـا هم اسـاتـيـد، نـخبگان و دانشجويان را دارند« سوال من اينجاست آقاي هاشمي واقعا اين چه ‌حرفي است كه شما داريد مي‌زنيد؟ شما داريد تقابل ايجاد مي كنيد بين سپاه و مردم و ... شما داريد مسئله ‌خشونت و حكومت نظامي را ترويج مي‌كنيد در حالي كه در سپاه هم دانشگاه وجود دارد، در بسيج هم مقامات ‌عاليه دانشگاهي هستند. اين چه تعبير و حرفي است كه شما داريد، آقاي هاشمي شــمـا بعد از مدتي سكوت را ‌شكستيد چـه‌كار كرده و چه گفتيد؟ ‌وي در ادامه عنوان كرده بود: در خصوص پرونده دختر ايـشـان، آقـاي هـاشـمـي بـه مـن گفت: »اين پرونده را ببنديد« بنده گفتم ما ‌هر چه از دختر شما دعوت كرديم تا بيايد بررسي كنيم، نيامد.
نماينده قزوين:حسادت برخي به رفسنجاني طبيعي است ‌
نماينده قزوين با اشاره به ديداري كه با رفسنجاني داشته ‌است، اظهار داشـت: آنـچـه بـه ايـشـان بـه دليل سخنراني شان در مشهد نسبت داده بودند، با توضيحات دفتر ‌ايشان اصلاح و مشخص شد كه اصلا چنين مسائلي در سوالات و پاسخ هاي ايشان مطرح نشده بود. به گزارش ايلنا،‌‌وي با بيان اينكه »شخصا اين مسئله را به برخي كساني كه نسبت به هاشمي مسائلي را مـطـرح مـي‌كـنـنـد تـذكـر ‌داده ام« ادامه داد: البته آقاي هاشمي چون شخصيت بزرگي هستند براساس روش و منش بزرگان، همواره در ‌مقابل چنين نسبت هاي سوئي، سكوت كرده‌اند.‌‌بــه گفتــه عليخاني، ايـن كـه بـرخـي افــراد همـواره بـه چهـره‌هاي بزرگي همچون هـاشمي ، حسادت ورزند و ‌حساسيت نشان دهند يك مسئله عادي است. ‌عضو فراكسيون خط امام (ره) بـا اشـاره بـه سخنان اخير مقام معظم رهبري كه بر پايان دادن به برخي مسائل تاكيد ‌كرده بودند، افزود: دامن زدن بـه ايـن مسائل پس از سخنان ايشان، نشان دهنده اغراض شخصي برخي افراد و عدم ‌كمك آنها به ايجاد آرامش در كشور است.‌

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP

آخرين آخبار