آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ بهمن ۱۰, شنبه

انقلاب رنگی توهم بود؛ حرکت مردم یک جنبش اجتماعی است


شنبه, ۱۰م بهمن, ۱۳۸۸
کلمه: بدنبال اشکار شدن تقلب گسترده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اعلام احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور، مردم فهیم ایران اسلامی در یک حضور مدنی ودر چارچوب حقوق قانونی مردم در اصول مختلف قانون اساسی اعتراض مسالمت امیز خودرا به نمایش گذاشتند.
به گزارش کلمه متاسفانه دست اندر کاران برگزاری این انتخابات بجای تن دادن به خواست ملت ایران و احترام و امانت داری آرای آنها و یاحداقل شنیدن صدای اعتراضشان مشی سرکوب و خشونت را در سر لوحه برنامه های خود قرار دادند و اعتراض جنبش مدنی میلیون ها نفر از طبقات مختلف جامعه را به تحریک بیگانگان دانستند وخواست قانونی مردم را که چیزی جز صیانت از ارائشان از سوی نظام نبوده به عناوین مختلف چون کودتای مخملی،انقلاب ناکام،انقلاب رنگی،نمودی از جنگ نرم و… برای فرار از پاسخگویی در مقابل مردم حقیقت جو به سخره گرفتند که دراین میان خون دهها نفر از مردم بی گناه نیز به زمین ریخته شد.
واکنون که بیش از هفت ماه از وقایع غم بار انتخابات می گذرد بیش از هر زمان دیگری حتی در نوشتار ودیدگاهای دولتی نه تنها حقانیت مردمی که فقط یک سوال داشتند که” رای من کجاست؟” اشکار گردید بلکه تقریبا به کلیه ادعا های قبلی در خصوص انقلابات و کودتا های مخملی مهر باطل زد.
در این باره اخیر به سفارش … کتابی تحت عنوان “جنگ نرم وضعیت کنونی ما” انتشار یافته است. این کتاب گرچه سعی کرده است دیدگاهای ” متصدیان امور” را که از ابتدا برای رهایی از واقعیت های انتخابات متوجه جهانی شدن،دنیای مجازی و اینترنت،و کشور های بیگانه نموده است تئوریزه نمایداما در نتیجه گیری خود نتوانسته است بعضی از واقعییت های امروز را پنهان کند.
این کتاب که در پنج فصل و سیصدوبیست صفحه منتشر گردیده فصل چهار این کتاب به جمع بندی و نتیجه گیری تحت عنوان”جنگ نرم و جمهوری اسلامی” پرداخته در این نتیجه گیری به بسترهاو زمینه های موفقیت دشمن در جنگ نرم چنیین بر شمرده شده است.
۱-رشد وگسترش سبک زندگی غربی
۲-تقویت جریان سکولار
۳-تضعیف نظام فقاهتی
۴-ایجاد شایبه ناکارامدی نظام اسلامی
۵-رشد جمعیت جوان
۶-فقر درشناخت لازم وکامل از ابزار و فن اوری های مدرن
۷-تفاوت درسبک زندگی به تبع تفاوت نسلی
۸-عقب ماندگی در فن آوری ها
۹-تعمییق وتراکم شکاف های اجتماعی موجود
نکته کلیدی در موارد فوق این است که نگارندگان این کتاب بسیاری از این موارد و نا کارامدی هارا متوجه دولت های قبل از احمدی نژاد دانسته اند این در حالی است که صدا وسیما در سال های اخیر کاملا با دولت هماهنگ بوده وسریال ها وبرنامه ها وفیلم های این رسانه در تبلیغ الگوی زندگی غربی ومصرفی نقش بی بدیلی را داشته است.همچنین دراین کتاب به تضعیف نظام فقاهتی و جایگاه مراجع تقلید اشاره گردیده است که نحوه برخورد با مراجع و بی احترامی های فراوان به جایگاه مراجع در دوره اخیر بر هیچ چشم تزیبینی پوشیده نیست وعدم پذیرش مسئولین دولتی از سوی اکثر مراجع تقلید خود گواه بر ناراضی بودن مراجع از مشی وبرخورد های دولتمردان با حوزه های علمیه می باشد.این کتاب رشد خرافات منسوب دینی و فربهی وتغلب دین داری عوامانه و… را از افت های بزرگ در این خصوص دانسته است.
فصل پنجم که به تحلیلی از وقایع ونا ارامی های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری پرداخته شده است به مجموعه ی تحلیل هایی که درون مجموعه ی حامیان وضع موجود شکل گرفته پرداخته وزیرکانه تقریبا تمام ادعا های سناریو سازان و برنامه ریزان واقعی انتخابات همچون :
۱-شورش بی سر
۲-انقلاب ناکام
۳-کودتای مخملی
۴-انقلاب رنگی
۵-نمودی از جنگ نرم
را رد نموده وحرکت مردم را تحت عنوان یک “جنبش اجتماعی” به واقعیت نزدیک تردانسته است.
در بخش جمع بندی نهایی این کتاب نویسندگان به ناچار اعتراف نموده اند در انتخابات اخیر ریاست جمهموری و اعتراضات پس ازآن علاوه بر عمده ی گروها،احزاب،جریان ها وشخصیت های منتسب به جناح اصلاح طلب اقشار مختلف دیگری همچون کثیری از نخبگان فرهنگی هنری،دانشگاهیان،دانشجویان،روشنفکران و…نیز لایه هایی از جریلن اصول گرا از مهندس موسوی حمایت کرده بودند .این کتاب همچنین اعتراف می کند رای مهندس موسوی را نباید به حساب اصلاح طلبان و دگر اندیشان و منتقدان نظام گذاشت. بلکه بسیاری که به شیوه اداره کشور از احمدی نژاد نا راضی بودند با ایشان رای دادند. همچنین نویسندگان این کتاب رفتار های احمدی نژاد را در مواردی موجب برانگیخته شدن انتقادات فراوانی بین جامعه ی متدینین ونیز روحانیت و مراجع تقلید می داند که اعتراف می نمایند به اشفتگی فضا دامن زده است.
به نظر می رسد علیرغم ایرادات متدولوژیک و علمی فر اوان این کتاب متولیان امور اگر صداقت داشته باشند می توانند با انتشار عمومی آن گامی برای روشن شدن برخی حقایق بردارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP

آخرين آخبار