آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ آذر ۲۹, یکشنبه

جایگاه زنان در جنبش سبز چیست ؟


دمكراسي : چرا زنان در ایران از جایگاه مناسب برخوردار نیستند .حکومت سی سال با هر نوع ازادی زنان جنگید وتا جائی که در توان داشت زنان را تحقیر کرد .در نهایت همه داریم می بینیم که حکومت اساسا برای انسان ارزشی قائل نیست وتنها یک نفر را دارای ارزش میداند واو همان دیکتاتور حاکم است .اولین درس .این است که تمام کسانی که با ازادی زن مخالفند با ازادی همه مخالفند ومبارزه با زنان در واقع نوعی تفرقه افکنی برای سرکوب کل مردم است .ابتدا از بخش متحجر نهفته در ته ذهن مردان برای سرکوب زنان استفاده کردند ومردان نیز که ذهنیت تاریخی شان تحریک شده بود از این مبارزه استقبال کردند وشاید هم به نوعی به ان پیوستند .اما بعد دیدند که حکومت زن ستیز حکومت مرد ستیز نیز هست .وبا ازادی همه مخالف است .اما سئوال اینجاست ایا جنبش سبز زن ستیز است ؟ در جنبش سبز زنان با شکوهی وجود دارند مانند زهرا رهنورد .وشیرین عبادی و...
بسیارند چنین زنانی .اما با وجود اینکه زهرا رهنورد بعنوان سومین متفکر سال جهان شناخته شد (مقامی که تا کنون هیچ مرد ایرانی بدست نیاورده است )هنوز ودر داخل جنبش سبز در پشت شوهرش میر حسین موسوی پنهان است .چرا ؟ ایا میر حسین چنان انسان بزرگی است که زهرا رهنورد در پشت او محو شده .البته با تمام احترامی که برای میر حسین قائل هستم باید بگویم که قطعا نه .وشاید برعکس این زهرا رهنورد است که هم میر حسین را میرحسین کرده وهم امروز به او راه نشان میدهد .وبهمین دلیل هم سومین متفکر سال جهان شد .پس چرا او را نمی بینیم .چرا از طرف او اطلاعیه ویا مصاحبه ویا ...را نمی بینیم .سومین متفکر جهان باید بسیار بیش از این خود را نشان بدهد .باید بیش از این با مردم سخن بگوید وباید بسیار بیش از این در جنبش سبز حظورش دیده شود .چرا نیست .اگر پیش از این بعلت شرایط میرحسین وحکومت بگونه ای بود که ترجیح داده میشد این زن بزرگ کمتر دیده شود امروز چه بهانه ای وجود دارد امروز چه عذری وجود دارد .شرایط را همه میدانند .در این شرایط این نگرانی وجود دارد که این گروه نیز با ازادی زنان مخالفند .در نتیجه این نگرانی وجود دارد که این گروه نیز با ازادی همه مردم مخالفند وخود را به نوع دیگری قیم مردم میدانند .جنبش سبز حرکتی برای تعویض چند نفر با چند نفر دیگر نیست .تغییر دیدگاه نسبت به جامعه وازادی هاست .تغییر نگرش اسلامی است نسبت به حکومت .تغییر اندیشه است نسبت به انسان .مختار بودن انسان است که باید مورد قبول قرار گیرد .وازادی ذاتی انسانهاست .والبته رفع هر نوع تبعیض بر علیه زنان .هر بینشی که زن را موجودی درجه دوم میداند در نهایت انسانها را فاقد اندیشه و خود را قیم انها میشمرد .ودر نهایت بهمین جائی میرسد که حکومت رسید .هرگز نباید فراموش کرد که کروبی وموسوی در پایه های اندیشه با حکومت یکسان هستند .ریشه اندیشه همه انها یکی است .اگر کسانی کمتر در قدرت بوده اند وقدرت مطلق در دست کس دیگری بود دلیل بر اندیشه های متفاوت نیست .این نگرانی وجود دارد که سران جنبش سبز نیز بعد از به قدرت رسیدن به همانجائی برسند که حاکمان امروز رسیدند .مگر از همین امروز اعلام کنند که با ازادی وبرابری زنان موافقند وتضمین دهند که انرا بصورت قانون در خواهند اورد واجرا خواهند کرد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP

آخرين آخبار