آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ آذر ۱۷, سه‌شنبه

ايران، عظمت جنبش سبز و حقارت کودتاگران را به نمايش گذاشت! علی کشتگر

اعتراضات امروز دانشجويان و حمايت فعال مردم از آنان آن‌هم در زير حملات سنگين و وحشيانه‌ی ماموران کودتا به همه‌ی جهانيان نشان داد که جنبش سبز آزادی‌خواهانه و حق‌جويانه‌ی ايران بزرگ‌تر و ريشه دارتر شده‌است. که خامنه ای در خفه کردن اعتراضات ملت عليه کودتا شکست خورده‌است. که اين جنبش در ادامه خود می‌تواند روزهايی مثل ۲۲ بهمن سالگرد انقلاب را به روز قيام ملی عليه کودتا تبديل کند. خامنه ای هم اگر پنيه در گوش در پستوی بيت رهبری خود را پنهان نکرده بوده‌باشد فرياد اين ملت بزرگ را شنيده و بر حقارت خود و دلقک‌هايی که به دور خود گردآورده گريسته‌است!
شش ماه پيش که جنبش سبز از دل تجربه ها و تلاش های ۱۵۰ سال مبارزه آزادی خواهانه ملت ايران زاده شد، کودتاگران کوردل می پنداشتند که می شود با داس اهريمنی و خون ريز زورگويی سرکوب، وتزوير اين ميليونها نهالی که می رفت کويرهای همه سرزمين تشنه آزادی ايران را سرسبز کند، ريشه کن کنند!
ماموران مزدورو جاهل به فرمان رهبر سياه دل کودتا داس مرگ به دست به جنبش سبز هجوم آوردند و تا توانستند درو کردند، تجاوز کردند، کشتند و نعره سردادند. اما اين مزرعه سبزفلک که درهمه سرزمين ايران رويش آغاز کرده بود، بزرگ تراز آن بود که اربابان حقير مرگ، از عهده درو کردن و خشکاندن آن برآيند. شگفتا که دراين شش ماهه هرچه بيشتر دريدند و کشتند و تجاوز کردند، جنبش سبز انبوه تر و سرسبز تر شد و در همه خاک ايران ريشه دوانيد. حالا اين جنبش به جنگلی سرسبز و بزرگ به عظمت ايران زمين تبديل شده است. چنان که مزدوران و رهبران آنان در پيچ و خم آن به ره گم کردگانی حقير و سراسيمه می مانند،که هنوز هم نتوانسته اند بزرگی آن را ببينند و در برابرش سرتسليم فرود آورند.
اگردراعتراضات عظيم دو ماهه نخستين پس از کودتا اين مردم تهران و معدودی از شهرهای بزرگ ديگر بودند که درمخالفت با کودتای خامنه ای به ميدان می آمدند، حالا در ۱۶ آذر کمتر از ۶ ماه پس از کودتا مردم اکثر شهرهای کشور از تبريز و اروميه گرفته تا شيراز و اصفهان و مشهد و همدان، کرمانشاه، واهواز...همه جا با تهران هم راه و هم صدا شده اند. حالا همه فضای کشور را جنبش سبز تسخير کرده است. و اين يعنی آن که خط سرکوب و کشتار و ارعاب شکست خورده است. خامنه ای و ايادی او بهتر از هرکس می دانند که شکست سياست سرکوب و ارعاب يعنی فرو ريختن تنها تکيه گاه ديکتاتوری منزوی شده آنها، يعنی آغاز فروپاشی.
فريادهای حق جويانه ديشب مردم تهران، اصفهان، مشهد، شيراز، قزوين، کرج، اهواز، کرمان، يزد، کرمانشاه، رشت، ساری، تبريز، اردبيل، اروميه و... را مقايسه کنيد با همين فريادها در نخستين شب های پس از کودتا، و يا سه ماه پيش، آيا اين فريادها گسترده تر و فراگير تر شده اند؟ يا آن چنان که کيهان و رسانه های دروغگو می گويند محدود و خاموش گشته اند؟
حکومت کودتا برای جلوگيری از بازتاب اخبار و گزارش های اعتراضات دانشجويان و مردم از چندين روز پيش از ۱۶ آذر همه امکانات و انرژی خود را بسيج کرد. سانسور کامل خبری، ممنوعيت سه روزه خبرنگاران خارجی از بازتاباندن اخبار کشور، صدور احکام ظالمانه عليه زندانيان سياسی، قطع تلفن های همراه، از کارانداختن کيوسک های تلفن عمومی، تشديد فيلترينگ، آرايش جنگی در تهران و شهرهای بزرگ، لشکرکشی و محاصره نظامی دانشگاهها، حضور سنگين نظاميان مسلح در همه ميدان ها و خيابانهای تهران و شهرهای بزرگ...
با اين همه امروز خبر اعتراضات دانشجويان و مردم ايران در زير حملات سنگين نظامی و شليک گاز اشک آور در صدر اخبار همه جهان قرار گرفت و تصاوير و فيلم های محدودی که فعالان جنبش سبز از اين اعتراضات تهيه کرده بودند، به اندازه کافی عظمت جنبش سبز و حقارت کودتاگران را به جهانيان نشان داد. جهان بار ديگر جنبش سبز را تحسين کرد و در کودتاگران به ديده تحقير نگريست.
در هيچ دوره ای از تاريخ ۳۰ ساله عمر جمهوری اسلامی ايران شاهد اين همبستگی عظيم و گسترده جنبش دانشجويی و وحدت همه گرايش های دانشجويی بر محور آزادی خواهی نبوده است. اين بيشمار دانشجويانی که امروز (۱۶ آذر) همه دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور را به ميدان اعتراضی عليه کودتاگران تبديل کردند نمايندگان همه لايه های اجتماعی جامعه ايران بودند و عمق نارضايتی ملت وعظمت فضای اعتراضی ايران را ۶ ماه پس از کودتای ۲۲ خرداد به نمايش گذاشتند.
همه دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور از جمله در شهرهای کوچکی مثل رودهن و يا جهرم امروز شاهد همبستگی عظيم دانشجويان و ملت در مخالفت با کودتا بودند.
اعتراضات امروز دانشجويان و حمايت فعال مردم از آنان آنهم در زير حملات سنگين و وحشيانه ماموران کودتا به همه ما نشان داد که جنبش سبز آزادی خواهانه و حق جويانه ايران بزرگتر و ريشه دار تر شده است. که خامنه ای در خفه کردن اعتراضات ملت عليه کودتا شکست خورده است. که اين جنبش در ادامه خود می تواند روزهايی مثل ۲۲ بهمن سالگرد انقلاب را به روز قيام ملی عليه کودتا تبديل کند. خامنه ای هم اگر پنيه درگوش درپستوی بيت رهبری خود را پنهان نکرده بوده باشد فرياد اين ملت بزرگ را شنيده و بر حقارت خود و دلقک هايی که به دور خود گرد آورده گريسته است!
جاذبه و قدرت جنبش سبز امروز به جائی رسيده که خامنه ای را در صحن قدرت نيز لحظه به لحظه منزوی تر می کند. جنبش سبز به زودی شاهد روزی خواهد بود که بدنه نيروهای مسلح نيز فرمان سرکوب رهبران کودتا را به زمين بگذارند. آن روز روز جشن آزادی است. روزی که بسيار نزديک تر از آن است که خامنه ای تصور کند. حکومتی که ناچار شود برای بقای خود دانشگاهها را به محاصره نظامی درآورد و با دانشجويان که وجدان ملت اند به زبان سرنيزه و زندان سخن گويد، حکومتی است در حال زوال و فروپاشی. کشور ما اين گونه فروپاشی را ۳۰ سال پيش شاهد بوده است. حکومتی که نيروی نظامی را به جنگ مردم بی سلاح و بی دفاع گسيل می دارد، حکومتی است که سنگرهای اصلی قدرت يعنی جايگاه خود را در دل ملت بطور کامل از دست داده است. آنچه امروز در تهران و در اطراف دانشگاههای کشور در سراسر ايران ديديم بسيار شباهت داشت به ۱۶ آذرسال ۵۷، به روزهايی که نويد فروپاشی و ديکتاتوری را می داد.
۱۶ آذرماه ۸۸
علی کشتگر
ali.keshtgar@yahoo.fr

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP

آخرين آخبار