آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ آذر ۲۱, شنبه

اختصاصي از فرداي ايران : گول تفرقه افكنها را نمي خوريم !

اين كه كسي عكس امام را پاره كرده يا نه موضوعي نيست كه بشود به راحتي آن را به جنبش سبز نسبت داد . به واقع بايد ديد كه اين كار تنها از عهده بسيجيان غيور يا برادران سپاهي اي بر مي آيد كه براي مظلوم نمايي خويش در قبال جنايتي كه در سركوب و شكنجه و قتل مردم انجام دادند صورت مي گيرد . جنبش سبز بزرگ تر و عظيم تر از اين هجمه ها است كه به اراجيف گويي هاي صدا و سيما يا رسانه هاي كودتا كم بياورد . ما در اين شش ماه ثابت كرديم كه با تمامي مردان و زنان اين آب و خاك در سراسر گيتي كه دست دوستي دراز كردند همصدا شديم و يك رنگ . و هر كسي كه وارد اين جنبش ملي و آسماني شد فراموش كرد كه پيش تر چه خواسته هايي داشته يا دارد و همصدا با آحاد مردم در استيفاي حقوق مردم قدم برداشت . من به عنوان عضو كوچكي از اين جامعه چند صدايي خوب به خاطر دارم كه در 18 تيرماه 1378 نيز برادران غيور سپاهي و بسيجي با پاره كردن عكس آقاي خامنه اي و راديكال كردن تظاهراتي كه تنها با تحصن و در خيابانهاي اطراف كوي صورت مي گرفت ، با آتش زدن چند ماشين و شكستن شيشه چند مغازه ، گناه بي شرفي و ددمنشي خويش را به گردن دانشجوياني انداختند كه تنها مي خواستند حقشان يعني احترام به دانشگاه ادا شود . من شاهد آن روزهاي پر از دردي بودم كه چگونه مشتي وحشي و كور و كر كه بازيچه دست عاليجنابان پشت پرده اند چگونه دانشجويان قهرمان و آزاده را به خاك و خون كشيدند و در آخر نيز نه كسي محاكمه شد و نه هيچ مقام مسئولي مؤاخذه .


برادران و خواهران ، چه تفاوت دارد كه از چه تفكر يا آرماني حمايت مي كنيم ؟ اين موج سبز خروشاني را كه دستهاي سبز ما پديد آورده را ياراي باز ايستادن نيست . و ترس در اندام حاكمان چنان انداخته اين خيزش سبز ما كه هر روز دست به حربه هاي كثيف ديگري مي زنند . گاه ما را وصل مي كنند به سلطنت طلبان و مجتهدين خلق ، آخر كدام از ما در اين سانسور شديد و اين خفقان اطلاعاتي آگاه بوديم با تفكرات آنها ؟ كه گيرم اگر هم مي شنديم سخنانشان را جز به خنده كاري بر نمي آمد از حرفهاشان . روزي ديگر مي خواهند از قول موسوي ، كروبي را خطاب قرار دهند و روزي ديگر از قول كروبي ، موسوي را شماتت كنند كه به حق و انصاف اين دو ابرمرد ، راست قامت و در كنار هم ايستاده اند در كنار ما و تا كنون هر چه بر مي آمده از دستشان دريغ نكرده اند از جنبش سبزي كه خود را نيز جزئي از آن مي دانند . ما را آشوبگر خطاب مي كنند و اغتشاشگر و اراذل و اوباش ، فردايش كتمان مي كنند و مي گويند بي بي سي چنين ناميده مردم ايران را و هنوز روزنامه ها روي پيشخوان دكه ها باز توسط افرادي ديگر مردم را به نامهايي كه خود برازنده اش هستند خطاب مي كنند . در حالي كه چه بسيارند شاهداني با چشمهايي باز و ساعتها كليپ و تصوير كه چه كساني بودند كه شيشه ها را شكسته اند و به تخريب اموال عمومي و حتي خصوصي مردم پرداخته اند .  امروز نيز فتنه اي ديگر را افراشته اند كه بي گمان براي گسسته كردن دستهاي سبزمان از هم . اين كه پوششي يابند براي توجيه كردار پليدشان در اين چند ماهي كه با شكنجه و سركوب و تجاوز و ارعاب چه ها كه با مردمان كشور خودشان كردند . آن هم در توجيه و دفاع از كسي يا شخصي كه بسيار سوال است درباره او كه خود آن عزيزان كوردل و ناشنوا نيز جوابي ندارند براي آنها .

و ما گول اين تفرقه افكنها را نمي خوريم  ، براي ما جنبش سبز تفاوت نمي كند كه طرفدار كدام عقيده يا مسلك يا كدام شخص هستيم ، نقطه مشترك ما ايران است و آزادي كه حق تمامي ايراني ها است . حرف همه ما اين است :

- احترام گذاشتن به مردم با هر ايده و تفكري

- آزادي مطيوعات و بيان و انديشه بدون كوجكترين ترسي

-اصلاح قانون اساسي و همان نكاتي كه مهندس موسوي در بيانيه هاي خود گفته ، يعني اصول فراموش شده و اجرا نشده قانون اساسي كنوني

-كوتاه شدن دست سپاهيان و نظاميان از سياست

-توزيع عادلانه ثروت به نفع تمامي مردم به خصوص مردمان محرومي كه كم هم نيستند در سراسر ايران

-ارتقاي سطح اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي مردم با استفاده از مديران مجرب كشور كه در اين بوروكراسي و خاندان هزارفاميل سياست جايي براي انها نيست .

اينها چيزي بيرون از عقيده من يا شما است و حقوقي است حداقلي براي  هر زن و مرد و پير و جوان كه فرزند اين خاك است و تا استيفاي آنها باز نمي نشينيم از راه . كاري كه تا كنون ادامه داده ايمش و به پاسداشت خون شهدا و حرمت نفس بازداشت شدگانمان ادامه مي دهيمش باز .


فرداي ايران

88/08/21

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP

آخرين آخبار