آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

دروغگويان راست نما حاضر نيستند به خطاي خود اعتراف كنند


امام جمعه شهرستان شميرانات گفت:دروغ پردازان به‌دنبال شايعه‌پراكني مغرضانه و خيانتكاري آگاهانه ‌هستند.‌ ‌به‌گزارش ايلنا، محسن دعاگو ادامه داد: دروغ، مهمترين پايه بناسازي نفاق، نفاق‌‌ورزي و نفاق گستري به انگيزه مخفي‌سازي و فــريــبــكــاري است. دروغگويــان بــه دليل دوچهرگي، رياكاري و ‌ظاهرسازي از برجسته‌ترين شاخصه نفاق برخوردارند و براي قرارگرفتن در جايگاه يك منافق واقعي با كاستي ‌چنداني مواجه نيستند. گسترش فرهنگ دروغ سازي، دروغگويي و دروغ پردازي به پيدايش و گسترش نفاق و ‌بسترها و عرصه‌هاي نفاق ورزي مي‌انجامد.‌ ‌وي افزود: اگر دروغ سازي، دروغگويي و دروغ پردازي در فرهنگ عمومي، جايگاه و پايگاه بيابد، رياكاري، ظاهرسازي و ‌عوام فريبي از جاذبه‌هاي سياسي و اجتماعي برخوردار مي‌گردند. معروف‌ها و منكرها جابجا، ناهنجاري‌ها مقبول، ‌هنجارها نامقبول و جامعه آلوده به دروغ‌سازي، دروغگويي و دروغ پردازي، مراتب نـزول و سـقـوط را بــا سرعت سپري ‌مي‌سازد. جامعه تشكيل‌شـده از دروغ‌ســـازان نـــاهـنـجـارگـرا و دروغ پـردازان پـرمـدعـا، پـيـشـگـام ارزش سوزي‌ها و ‌سهام‌دار بزه كاري‌ها و ناهنجاري‌هاست.‌ اين ‌عضو ارشد جامعه روحانيت مبارز، دروغ را ريشه حق ستيزي، گناهكاري و تـبـاهـكـاري دانـسـت و شـاخـصه‌هاي نمادين ‌دروغ سازان و دروغ پردازان از نگاه قرآن را هشداردهنده و آموزنده توصيف كرد و گفت: دروغ‌سازان و دروغ‌پردازان ‌نوعا به بي‌ايماني، نا آگاهي، خودداري از خـردورزي؛ "عـدم تعقل"، آلايش قلبي، ستمكاري، عافيت ‌طلبي، درشت‌گويي، خيانتكاري آگاهانه، شايعه پراكني مـغـرضـانـه، فـريبكاري با وعده‌هاي واهي، نفاق ورزي، ادعاي ‌خيرخواهي و پافشاري بر خطاكاري آلوده مي‌شوند. دروغ سازي، دروغگويي و دروغ پردازي، انحراف از سرشت ‌انساني و شفاف‌ترين نماد سستي و كاستي در حوزه خداباوري، خداگرايي و كمال جويي است.‌ ‌امام جمعه شميرانات، عافيت طلبي، خيانتكاري آگاهانه و شايعه پراكني مغرضانه را از شاخصه‌هاي نمادين دروغ ‌سازان و دروغ پردازان معرفي كرد و تأكيد كرد: دروغ‌سازان و دروغ‌پردازان و عافيت طلبان، دنياندارند، در ادعاي ‌ناتواني و تمايل به همگرايي و هـمكاري از صداقت برخوردار نيستند و در كام عـافـيت‌طلبي و‌انگيزه‌هاي آلوده به ‌نفاق ورزي گرفتارند، اگر به غنيمت آماده و سفري كوتاه دعوت شوند از پيروان و پيشتازانند.‌ ‌دعاگو افزود: راست گريزان دروغ گرا و دروغگويان راست نما از خطاپذيري و اعتراف به ‌گناهكاري خودداري مي‌كنند، به‌جاي عذرخواهي، اعلام خطاكاري و توبه‌گرايي بر جفاكاري و گناهكاري پـافـشـاري ‌مـي‌كـنند و در توجيه خطاهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، پيدايش، افزايش و گسترش بدگماني، ‌نگراني و گناهان ديگري را بسترسازي مي‌كنند.‌

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP

آخرين آخبار